Dokumenty do pobrania:

  • Wystąpienie pokontrolne NIK 2012 PDF
  • Wystąpienie pokontrolne NIK 2014 PDF
  • Wystąpienie pokontrolne NIK 2019 PDF