Komunikat - raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń

Na podstawie art. 31lb ust. 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane następujące raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń:

  • Świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi endoprotezoplastyki identyfikowane produktami rozliczeniowymi: H01, H03, H09–H12
  • Świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie złamań finansowane w ramach JGP: H60-H67
  • Świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego lub tkanek miękkich finansowane w ramach JGP: H81–H84
  • Świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie pourazowych uszkodzeń poza uszkodzeniami mózgu >17 r.ż. finansowane w ramach JGP: H85
Raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń zawiera:

1) opis świadczenia opieki zdrowotnej podlegającego taryfikacji, ze szczególnym uwzględnieniem:

  1. a) wpływu świadczenia opieki zdrowotnej na stan zdrowia obywateli, w tym zapadalności, chorobowości, umieralności lub śmiertelności;
  2. b) skutków następstw choroby lub stanu zdrowia.
2) analizę popytu oraz aktualnej i pożądanej podaży świadczenia opieki zdrowotnej podlegającego taryfikacji;

3) opis sposobu i poziomu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej podlegającego taryfikacji w innych krajach;

4) analizę danych kosztowych pozyskanych od świadczeniodawców, jeżeli miały wpływ na ustalenie taryfy świadczeń;

5) projekt taryfy świadczeń;

6) analizę skutków finansowych dla systemu ochrony zdrowia, w tym dla podmiotów zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych;

7) inne dostępne dane niezbędne do ustalenia taryfy świadczeń

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 24 października 2017 roku. Uwagi będą przyjmowane za pomocą poniższego formularza.

ikona pliku pdfFormularz do składania uwag

Formularz należy zapisać lokalnie na dysku komputera a następnie otworzyć w aplikacji Adobe Acrobat Reader (wersja zalecana >= 10.X).
Aplikacja Adobe Acrobat Reader jest dostępna do pobrania pod adresem.

ikona Get Adobe Reader

Aby wysłać formularz należy wykorzystać pole w jego prawym górnym lub dolnym rogu „Prześlij formularz", który automatycznie za pomocą Państwa skonfigurowanego klienta poczty e-mail, wyśle formularz na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane szerokiej analizie w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Rada do spraw Taryfikacji, przed określeniem taryfy świadczeń przez Prezesa Agencji wyda stanowisko na podstawie art. 31lb ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.).

Przekierowanie do miejsca publikacji raportów