Na podstawie art. 31lb ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń.

RAPORT w sprawie ustalenia taryfy świadczeń zawiera:

1) opis świadczenia opieki zdrowotnej podlegającego taryfikacji, ze szczególnym uwzględnieniem:
a) wpływu świadczenia opieki zdrowotnej na stan zdrowia obywateli, w tym zapadalności, chorobowości, umieralności lub śmiertelności;
b) skutków następstw choroby lub stanu zdrowia.

2) analizę popytu oraz aktualnej i pożądanej podaży świadczenia opieki zdrowotnej podlegającego taryfikacji;
3) opis sposobu i poziomu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej podlegającego taryfikacji w innych krajach;
4) analizę danych kosztowych pozyskanych od świadczeniodawców, jeżeli miały wpływ na ustalenie taryfy świadczeń;
5) projekt taryfy świadczeń;
6) analizę skutków finansowych dla systemu ochrony zdrowia, w tym dla podmiotów zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych;
7) inne dostępne dane niezbędne do ustalenia taryfy świadczeń

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać UWAGI w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, za pomocą poniższego formularza.

ikona pliku pdfFormularz do składania uwag

Formularz należy zapisać lokalnie na dysku komputera a następnie otworzyć w aplikacji Adobe Acrobat Reader (wersja zalecana >= 10.x).
Aplikacja Adobe Acrobat Reader jest dostępna do pobrania pod adresem.

ikona Get Adobe Reader

Aby wysłać formularz należy wykorzystać pole w jego prawym górnym lub dolnym rogu „Prześlij formularz", który automatycznie za pomocą Państwa skonfigurowanego klienta poczty e-mail, wyśle formularz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku trudności z wysłaniem, zapisany formularz (po wypełnieniu) należy dołączyć do wiadomości e-mail jak każdy dowolny plik.

Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane szerokiej analizie w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Rada do spraw Taryfikacji, na podstawie raportu, uwag oraz ustaleń z konsultacji, wyda STANOWISKO w sprawie ustalenia taryfy świadczeń.

Prezes Agencji, biorąc pod uwagę raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń oraz stanowisko Rady do spraw Taryfikacji w sprawie ustalenia taryfy świadczeń, określa taryfę świadczeń oraz publikuje ją, w formie OBWIESZCZENIA, po jej zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia.