Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń

Na podstawie art. 31lb ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane następujące raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń:

z zakresu leczenia szpitalnego:
  • Świadczenie gwarantowane obejmujące leczenie niewydolności oddychania przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) > 17 r.ż. identyfikowane produktem rozli-czeniowym D45
z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
  • świadczenia gwarantowane obejmujące diagnostykę zaburzeń czynności układu pozapira-midowego w przebiegu schorzeń – zwyrodnieniowych OUN za pomocą radiofarmaceu-tyków
  • świadczenia gwarantowane obejmujące hemodiafiltację (HDF)
  • świadczenia gwarantowane obejmujące diagnostykę cukrzycy monogenowej
  • świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie chorych na nieoperacyjne guzy neuroen-dokrynne z zastosowaniem znakowanych radioizotopowo analogów somatostatyny

Do raportów w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 18 maja 2018 roku. Uwagi będą przyjmowane za pomocą formularza, który we wskazanym terminie należy przesłać na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi, oprócz przesłania droga elektroniczną, należy wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem o Konflikcie Interesów złożyć w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, bądź przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres siedziby Agencji. Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajdują się w miejscu publikacji raportów.

Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajduje się w miejscu publikacji raportów.
Przekierowanie do miejsca publikacji raportów

Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane szerokiej analizie w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Rada do spraw Taryfikacji, przed określeniem taryfy świadczeń przez Prezesa Agencji wyda stanowisko na podstawie art. 31lb ust. 2 ustawy o świadczeniach.