Na podstawie art. 31lb ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego:
  • Świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie szpitalne w zakresie replantacji kończyny górnej
  • Świadczenie gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego scharakteryzowane kodem ICD-9: 54.971 Chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC)

Taryfa proponowana dla świadczeń obejmujących replantację kończyny górnej, oparta na wynikach analizy kosztów rzeczywistych przeprowadzonej na dużej próbie danych, jest wyższa o 11% od aktualnej wyceny NFZ. Pozwala na urealnienie wysokości zwrotu środków poniesionych przez świadczeniodawców na leczenie w takich przypadkach.

Wprowadzenie w życie proponowanej taryfy dla świadczenia replantacji kończyny górnej, przy utrzymaniu się liczby świadczeń, będzie wiązało się z dodatkowymi wydatkami po stronie płatnika publicznego w wysokości 156 tys. zł, co odpowiada 11% zwiększeniu nakładów w obszarze analizowanych świadczeń w stosunku do 2017 r.

W przypadku świadczenia HIPEC, przychylając się do głosu ekspertów oraz świadczeniodawców, proponuje się wydzielenie nowego produktu rozliczeniowego, obejmującego operację cytoredukcyjną wraz z zabiegiem HIPEC oraz hospitalizację. Obecnie sam HIPEC jest rozliczany i finansowany poprzez produkt: 5.53.01.0001435 Wyrób medyczny nie zawarty w kosztach świadczenia (na fakturę, zestawy do dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii (HIPEC), dosumowywany do wybranych JGP. Proponowana zmiana ułatwi świadczeniodawcom sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń, płatnikowi natomiast umożliwi lepsze monitorowanie i kontrolę realizacji tych procedur. Dodatkowo, taryfa oszacowana na podstawie pełnej próby rzeczywistych danych przekazanych przez ośrodki realizujące tego typu zabiegi pozwoli na urealnienie kosztów realizacji całości świadczenia, przyczyniając się do szerszego stosowania tej metody leczenia.

Wprowadzenie w życie proponowanej taryfy dla świadczenia HIPEC w nowym kształcie będzie wiązało się z dodatkowymi wydatkami po stronie płatnika publicznego w wysokości prawie 0,6 mln zł, co odpowiada 46% zwiększeniu nakładów w obszarze analizowanych świadczeń w stosunku do 2017 r.

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 19 października 2018 roku. Uwagi będą przyjmowane za pomocą formularza, który we wskazanym terminie należy przesłać na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi, oprócz przesłania droga elektroniczną, należy wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem o Konflikcie Interesów złożyć w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, bądź przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres siedziby Agencji.

Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajdują się w miejscu publikacji raportów.
Przekierowanie do miejsca publikacji raportów

Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane szerokiej analizie w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Rada do spraw Taryfikacji, przed określeniem taryfy świadczeń przez Prezesa Agencji wyda stanowisko na podstawie art. 31lb ust. 2 ustawy o świadczeniach.