Na podstawie art. 31lb ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane następujące raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego:
  • świadczenia gwarantowane obejmujące wprowadzenie balonu uwalniającego lek do naczyń wieńcowych,
  • świadczenia gwarantowane obejmujące protezowanie rogówki (keratoprotezowanie,
  • świadczenia gwarantowane obejmujące wprowadzenie protezy metalowej do moczowodu lub cewki moczowej,
  • świadczenia gwarantowane obejmujące neuromodulację krzyżową,
  • świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi chirurgicznego leczenia otyłości.

Prezentowane projekty taryf dotyczą świadczeń nowo zakwalifikowanych do koszyka świadczeń gwarantowanych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Koszty nowych świadczeń szpitalnych, na których w głównej mierze oparto propozycje taryf, oszacowano na podstawie danych o kosztach funkcjonowania oddziałów szpitalnych, cenach wyrobów medycznych oraz przy współpracy ze środowiskiem eksperckim. Zakres i kształt produktów rozliczeniowych został uzgodniony z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przygotowana wycena powinna pokryć koszty związane z wykonywaniem świadczeń i przez to zapewnić pacjentom dostęp do leczenia, którego wymagają. Taryfikowane technologie stanowią dodatkową opcję terapeutyczną, kiedy dotychczas refundowane metody leczenia zawiodą lub nie mogą być zastosowane. Łączne szacowane nakłady na realizację nowych świadczeń dla ok. 4 tys. pacjentów wyniosą prawie 11 mln złotych rocznie.

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 31 października 2018 roku. Uwagi będą przyjmowane za pomocą formularza, który we wskazanym terminie należy przesłać na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi, oprócz przesłania droga elektroniczną, należy wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem o Konflikcie Interesów złożyć w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, bądź przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres siedziby Agencji.

Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajdują się w miejscu publikacji raportów.
Przekierowanie do miejsca publikacji raportów

Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane szerokiej analizie w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Rada do spraw Taryfikacji, przed określeniem taryfy świadczeń przez Prezesa Agencji wyda stanowisko na podstawie art. 31lb ust. 2 ustawy o świadczeniach.