Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń

Na podstawie art. 31lb ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane następujące raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń:

z zakresu leczenia szpitalnego:
  •  Świadczenia gwarantowane realizowane przez zespół leczenia bólu u dzieci

Ponieważ ból towarzyszy praktycznie wszystkim czynnościom terapeutycznym podejmowanym w ramach leczenia szpitalnego dzieci i młodzieży, i równoważnie ze stresem jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na sukces terapeutyczny, szczególnie u pacjentów poniżej 18 r.ż., jego zapobieganie stanowi jeden z istotniejszych elementów skutecznej terapii. Dlatego też, we współpracy z ekspertami klinicznymi przygotowano projekt odrębnego finansowania świadczeń realizowanych przez dedykowany temu zadaniu Zespół Leczenia Bólu u Dzieci.

Przygotowane projekty taryf wynikają z przeprowadzonej analizy kosztów. Z uwagi na charakter świadczenia, wzięto pod uwagę koszty osobowe funkcjonowania Zespołu Leczenia Bólu u Dzieci, na który standardowo składa się jeden etat lekarski i 4 etaty pielęgniarskie, zapewniające całodobową dostępność do specjalistycznych konsultacji.

Wprowadzenie w życie proponowanej taryfy świadczeń będzie wiązało się z wydatkami po stronie płatnika publicznego w wysokości 25,66 mln PLN rocznie, przy założeniu wprowadzenia 3 grup ryczałtowych, w zależności od obciążenia Zespołu, wynikającego z rocznej liczby hospitalizacji pediatrycznych w danym szpitalu.

Do raportów w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 16 września 2018 roku. Uwagi będą przyjmowane za pomocą formularza, który we wskazanym terminie należy przesłać na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi, oprócz przesłania droga elektroniczną, należy wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem o Konflikcie Interesów złożyć w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa , bądź przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres siedziby Agencji. Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajdują się w miejscu publikacji raportów.

Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajduje się w miejscu publikacji raportów.
Przekierowanie do miejsca publikacji raportów

Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane szerokiej analizie w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Rada do spraw Taryfikacji, przed określeniem taryfy świadczeń przez Prezesa Agencji wyda stanowisko na podstawie art. 31lb ust. 2 ustawy o świadczeniach.