Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń

Na podstawie art. 31lb ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane następujące raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń:

z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej: 
  •  Świadczenia gwarantowane obejmujące świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Świadczenia udzielane w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych były przedmiotem taryfikacji w 2017 r. i, zgodnie z rekomendacjami Rady ds. Taryfikacji, w Obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej uwzględniono stopniowe zwiększanie taryf przez 5 lat, do roku 2022.

Przygotowanie nowych projektów taryf zostało podyktowane znacznym wzrostem kosztów działalności zakładów opieki długoterminowej, a zwłaszcza kosztów osobowych. W wyniku uaktualnienia analizy przeprowadzonej w 2017 r. otrzymano wartości o ok. 15% wyższe niż te, które stanowiły docelowe taryfy świadczeń w 2022 r.

Wprowadzenie proponowanych taryf w życie skutkowałoby dodatkowymi wydatkami płatnika w 2020 r. na poziomie ok. 294 mln zł w stosunku do planowanych (wzrastających) nakładów. Z uwagi na ten bardzo duży skutek finansowy oraz ograniczone możliwości płatnika, warte rozważenia wydaje się utrzymanie stopniowego implementowania proponowanych zmian, począwszy od IV kwartału 2019 r., z osiągnięciem docelowych taryf w 2022 r.

Do raportów w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 25 września 2018 roku. Uwagi będą przyjmowane za pomocą formularza, który we wskazanym terminie należy przesłać na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi, oprócz przesłania droga elektroniczną, należy wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem o Konflikcie Interesów złożyć w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa , bądź przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres siedziby Agencji. Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajdują się w miejscu publikacji raportów.

Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajduje się w miejscu publikacji raportów.
Przekierowanie do miejsca publikacji raportów

Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane szerokiej analizie w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Rada do spraw Taryfikacji, przed określeniem taryfy świadczeń przez Prezesa Agencji wyda stanowisko na podstawie art. 31lb ust. 2 ustawy o świadczeniach.