Postępowania Taryfikacyjne

2020

Nr postępowania

52.

Opis

Choroby żeńskiego układu rozrodczego

Nr zarzadzenia:

59/2018

Status:

w toku

Harmonogram:
20.02.2020 - ogłoszenie informacji o rozpoczęciu procesu gromadzenia danych
06.03.2020 - zebranie Ankiet od podmiotów
13.03.2020 - przesłanie do podmiotów wniosków o udostępnienie danych
30.03.2020 - spotkanie informacyjne dla podmiotów leczniczych do dnia
29.05.2020 - przygotowanie i udostępnienie danych finansowo-księgowych (obligatoryjny formularz FK)
29.05.2020 - przygotowanie i udostępnienie danych kliniczno-kosztowych (obligatoryjny formularz DSZ i opcjonalny formularz WKK)
Wzory dokumentów:
Instrukcja do wypełnenia ankiety
Wzór Wniosku
Wzór Oświadczenia Podmiotu
Zarządzenie nr 50/2019 FK
Zarządzenie nr 10/2020 DSZ
Zarządzenie nr 15/2019 WKK
Wzór formularza FK
Wzór zasad udostępniania danych medyczno-kosztowych DSZ
Wzór formularza DSZ
Wzór formularza własnej kalkulacji kosztów WKK
Formularz do zgłaszania uwag
Ogłoszenie
Ankieta
Lista podmiotów
Formularz na szkolenie
pdf 01  pdf 01  pdf 01  pdf 01 

Leczenie szpitalne_WB2019