Komunikat

Świadczenia szpitalne z zakresu toksykologii (JGP S40–S44) - konsultacje zewnętrzne raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego:

Świadczenia szpitalne z zakresu toksykologii (JGP S40–S44) .

Raport dotyczy świadczeń udzielanych w sytuacji zatrucia organizmu substancją toksyczną (trucizną), którą mogą być m.in.: leki i środki odurzające (w tym alkohol, narkotyki i „dopalacze”), żywność, tlenek węgla (czad), środki czystości, nawozy sztuczne, środki ochrony roślin i in. Wiele z nich nawet w małej dawce może doprowadzić do całkowitego zniszczenia bądź upośledzenia funkcji tkanek i narządów, dlatego leczenie wymaga szybkości działania w celu pozbycia się trucizny z organizmu lub podania specyficznych odtrutek oraz monitorowania stanu pacjenta przez kilka do kilkunastu dni.

W 2019 roku udzielono prawie 30 tys. świadczeń toksykologicznych o łącznej wartości ponad 98 mln zł. Opiekę w tym zakresie zapewnia prawie 500 ośrodków, w tym 10 specjalistycznych, koncentrujących się na leczeniu zatruć, zwłaszcza ciężkich, oraz udzielających konsultacji innym.

Analiza danych pozyskanych od 207 szpitali wykazała, że koszt leczenia toksykologicznego wynosi od 2 tys. zł w przypadku zatruć lekkich, do ponad 21 tys. zł w razie konieczności zastosowania intensywnego leczenia zatrucia ciężkiego.

Proponowane w raporcie projekty taryf są wyższe od aktualnych stawek stosowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia - od 5% do 144%. Jedynie w przypadku grupy świadczeń dotyczących lekkich zatruć projekt taryfy jest niższy od aktualnej wyceny NFZ o 17%.

Zastosowanie proponowanej taryfy świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia będzie wiązać się z niewielkim (1%) zmniejszeniem całkowitego budżetu przeznaczanego na leczenie zatruć, jeśli liczba udzielanych świadczeń pozostanie na tym samym poziomie. Niemniej jednak dodatkowe 5,6 mln trafi do specjalistycznych oddziałów toksykologicznych, świadczących opiekę w najcięższych przypadkach zatruć.

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 11 maja 2021 roku. Uwagi będą przyjmowane za pomocą formularza, który we wskazanym terminie należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. O ile nie został użyty podpis elektroniczny, uwagi, oprócz przesłania drogą elektroniczną, należy wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem o Konflikcie Interesów złożyć w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, bądź przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres siedziby Agencji.

Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajdują się w miejscu publikacji raportów.


Przekierowanie do miejsca publikacji raportów

Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane szerokiej analizie w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Rada do spraw Taryfikacji, przed określeniem taryfy świadczeń przez Prezesa Agencji, wyda stanowisko na podstawie art. 31lb ust. 2 ustawy o świadczeniach.