Komunikat

Świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie chorych ze śpiączką (ICD-10 R40.2) - konsultacje zewnętrzne raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy:

Świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie chorych ze śpiączką (ICD-10 R40.2)

Raport dotyczy pacjentów, którzy zostali zakwalifikowanych do programu leczenia dzieci/dorosłych ze śpiączką. Śpiączka to stan głębokiej nieprzytomności, w którym chory nie ma świadomości siebie ani otoczenia, utrzymujący się dłużej niż godzinę i niemożliwy do przerwania nawet silnymi bodźcami stymulującymi. Zaburzenia świadomości powodują zakłócenie funkcjonowania mózgu powstałe w wyniku urazu mechanicznego lub zmian chorobowych. Leczenie śpiączki, po zakończeniu terapii związanej z jej przyczyną, koncentruje się na intensywnej rehabilitacji, pielęgnacji i łagodzeniu objawów towarzyszących śpiączce.

Obecnie świadczenia skierowane do pacjentów w śpiączce udzielane są przez 7 świadczeniodawców na terenie województw: małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego. W okresie od 2016 do końca pierwszej połowy 2020 roku w programie leczono ogółem 255 pacjentów: 168 dorosłych (od roku 2017) i 87 dzieci. Liczba leczonych dzieci utrzymuje się na stałym poziomie, a liczba dorosłych od roku 2017 wzrosła pięciokrotnie, co ma związek ze wzrostem ośrodków. Wartość świadczeń zrealizowanych na leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką wzrosła na przestrzeni lat 2016-2020 prawie 5 krotnie od niecałych 3 mln zł w roku 2016 do ponad 14 mln zł w roku 2020.

Analiza danych pozyskanych od 5 świadczeniodawców wykazała, że koszty tych samych świadczeń dedykowanych dzieciom i dorosłym, jak i koszty leczenia pacjentów ze spastycznością nie odbiegają od siebie znacząco. Zaproponowano zatem wyodrębnienie nowych, wspólnych produktów rozliczeniowych. Dodatkowo, przy założeniu, że koszt podania toksyny botulinowej będzie możliwy do rozliczenia jako produkt do sumowania nie mają racji bytu również produkty rozliczeniowe związane z leczeniem spastyczności. Projekty taryf zakładają także dosumowanie pakietu diagnostycznego. Zaproponowane rozwiązanie powinno znacznie uprościć podmiotom realizującym program rozliczenie z NFZ.

Zaproponowane projekty taryf są wyższe od aktualnej wyceny NFZ od około 28% do 62%. W przypadku produktów do sumowania (toksyna botulinowa oraz pakiety diagnostyczne) przyjęto założenie, że są możliwe do rozliczenia maksymalnie 4 razy w trakcie trwania programu.

Wprowadzenie w życie proponowanych taryf świadczeń będzie wiązało się z dodatkowymi wydatkami po stronie płatnika publicznego w wysokości około 4,4 mln zł do 5,3 mln, co odpowiada od 31% do 36% zwiększeniu ponoszonych kosztów w obszarze analizowanych świadczeń w stosunku do 2020 r. Wprowadzenie nowego sposobu rozliczania świadczeń powinno skutkować bardziej racjonalnym gospodarowaniem środkami w programie, jednocześnie znacznie uprości rozliczenie podmiotom realizującym program. Umożliwienie rozliczania badań diagnostycznych związanych z diagnostyką jako produktów do sumowania, pozwoli na większą kontrolę nad realizacją programu oraz pozytywnie wpłynie na mierzenie efektów leczenia, w stosunku do wariantu z badaniami wliczanymi w koszt osobodnia. Dodatkowo, umożliwienie dosumowania produktu związanego z podaniem toksyny botulinowej jako udowodnionej klinicznie metody leczenia spastyczności, wpłynie korzystnie na jakość udzielanych świadczeń.

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 11 maja 2021 roku. Uwagi będą przyjmowane za pomocą formularza, który we wskazanym terminie należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. O ile nie został użyty podpis elektroniczny, uwagi, oprócz przesłania drogą elektroniczną, należy wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem o Konflikcie Interesów złożyć w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, bądź przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres siedziby Agencji.

Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajdują się w miejscu publikacji raportów.


Przekierowanie do miejsca publikacji raportów

Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane szerokiej analizie w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Rada do spraw Taryfikacji, przed określeniem taryfy świadczeń przez Prezesa Agencji, wyda stanowisko na podstawie art. 31lb ust. 2 ustawy o świadczeniach.