Komunikat

Świadczenia gwarantowane obejmujące kwalifikację i monitorowanie pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepienia nerki lub nerki z trzustką– konsultacje zewnętrzne raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1285 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

Świadczenia gwarantowane obejmujące kwalifikację i monitorowanie pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepienia nerki lub nerki z trzustką

Przeszczepienie nerki (lub nerki z trzustką) jest uznaną metodą leczenia nerkozastępczego zapewniającą chorym dłuższe przeżycie niż dializoterapia oraz lepszą jakość życia. Warunkiem uzyskania pomyślnego wyniku przeszczepienia jest odpowiednie przygotowanie chorego zarówno do zabiegu chirurgicznego, jak i do późniejszego, długotrwałego leczenia immunosupresyjnego. Niezbędne jest zatem postępowanie kwalifikacyjne, które umożliwia dokładną ocenę stanu zdrowia pacjenta i pozwala na ustalenie ewentualnych przeciwskazań do transplantacji.

Aby usprawnić organizację procesu kwalifikacji do przeszczepienia nerki i nerki z trzustką, przy współpracy AOTMiT, Poltransplantu i Ministerstwa Zdrowia, wypracowano koncepcję podziału kwalifikacji na 3 etapy oraz monitorowanie, uwzględniające możliwości podmiotów je wykonujących, różnorodność panelu badań oraz status na liście osób oczekujących na przeszczepienie:

  • Kwalifikacja wstępna – podstawowy panel badań,
  • Kwalifikacja wstępna – badania i konsultacje uzupełniające,
  • Kwalifikacja – panel badań i konsultacji dodatkowych,

Projekt taryfy oparto o wyniki analizy kosztów. Poszczególne etapy kwalifikacji przyporządkowano do istniejących produktów rozliczeniowych. Należy jednak podkreślić, że względu na proponowaną zmianę organizacji procesu kwalifikowania do przeszczepienia nerki lub nerki z trzustką, poszczególne etapy nie do końca odpowiadają istniejącym produktom rozliczeniowym. W przypadku świadczenia 5.52.01.0001357 Kwalifikacja do przeszczepu nerki i/lub trzustki - badanie kontrolne proponuje się przyjęcie kwartalnego okresu rozliczeniowego analogicznie do produktu 5.05.00.0000064 Monitorowanie chorych zakwalifikowanych do przeszczepu nerki/trzustki/wątroby. Jednocześnie proponuje się usunięcie produktu rozliczeniowego 5.05.00.0000064 Monitorowanie chorych zakwalifikowanych do przeszczepu nerki/trzustki/wątroby lub ewentualne pozostawienie z możliwością rozliczania wyłącznie monitorowania chorych do przeszczepienia wątroby. Przyjęcie rozliczenia kwartalnego proponuje się również w odniesieniu do etapu kwalifikacji dodatkowej, która została powiązana z produktem rozliczeniowym 5.52.01.0001358 Kwalifikacja do przeszczepu nerki i trzustki.

W odniesieniu do możliwych kombinacji opartych o istniejące produkty rozliczeniowe i ich aktualną wartość, łączny koszt procesu kwalifikacji i monitorowania przy proponowanych taryfach wzrósłby o 102%-278%.

Wprowadzenie w życie proponowanej taryfy świadczeń będzie wiązało się z dodatkowymi nakładami finansowymi, które oszacowano na:

  • 8,48 mln zł, co odpowiada zwiększeniu ponoszonych kosztów w obszarze analizowanych świadczeń o 709% w stosunku do 2019 r. lub 6,14 mln zł, co odpowiada zwiększeniu ponoszonych kosztów w obszarze analizowanych świadczeń o 173% w stosunku do 2019 r., przy uwzględnieniu prawdopodobnego, ukrytego kosztu kwalifikacji oraz aktualnej liczbę chorych kwalifikowanych do przeszczepienia nerki,
  • 14,06 mln zł, co odpowiada zwiększeniu ponoszonych kosztów w obszarze analizowanych świadczeń o 1176% w stosunku do 2019 r. lub 11,72 mln zł, co odpowiada zwiększeniu ponoszonych kosztów w obszarze analizowanych świadczeń o 331% w stosunku do 2019 r., przy uwzględnieniu prawdopodobnego, ukrytego kosztu kwalifikacji oraz o maksymalnej liczbę pacjentów, którzy mogliby być kwalifikowani do przeszczepienia nerki lub nerki z trzustką

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 7 grudnia 2020 roku. Uwagi będą przyjmowane za pomocą formularza, który we wskazanym terminie należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. O ile nie został użyty podpis elektroniczny, uwagi, oprócz przesłania drogą elektroniczną, należy wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem o Konflikcie Interesów złożyć w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, bądź przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres siedziby Agencji.

 


Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajdują się w miejscu publikacji raportów.

Przekierowanie do miejsca publikacji raportów

Pobierz raport

Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane szerokiej analizie, także w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Prezes Agencji określi taryfy świadczeń biorąc pod uwagę raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń oraz stanowisko Rady do spraw Taryfikacji.