Komunikat

Świadczenia gwarantowane obejmujące operacje wad serca i aorty piersiowej - konsultacje zewnętrzne raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego:

Świadczenia gwarantowane obejmujące operacje wad serca i aorty piersiowej

Przedmiotem raportu są świadczenia kardiochirurgiczne: Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków; Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla; Operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym u dorosłych; Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym u dzieci do lat 18; Przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca; Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających oraz Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka.

W 2020 roku w 39 ośrodkach przeprowadzono prawie 10,5 tys. operacji, a łącznej wartości świadczeń ponad 354 mln zł. W 2019 r., w okresie przedpandemicznym, wykonano ponad 12 tys. operacji.

Analiza danych pozyskanych od 33 świadczeniodawców wykazała, że koszt całkowity większości świadczeń jest wyższy od aktualnie obowiązujących taryf. Jedynie w przypadku 8 świadczeń można zaobserwować niższe koszty. Należy jednocześnie pamiętać, że aktualna wycena świadczeń, ustalona w 2019 r., obejmowała również koszty opieki pooperacyjnej (60h dla zakresu Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla oraz 36h dla pozostałych zakresów kardiochirurgicznych), które od 1 listopada 2021 r. są finansowane oddzielnie.

Proponowane projekty taryf są wyższe od aktualnej wyceny NFZ w przypadku zakresów: Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków o 33%, Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla od 6% do 27%, Operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym u dorosłych od 2% do 34%, Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym u dzieci do lat 18 od 6% do 67%, Przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca od 5% do 12%, Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających 26% do 39% oraz niższe w przypadku zakresu Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka o 5%.

Jednocześnie proponuje się pozostawienie taryf na dotychczasowym poziomie dla produktów rozliczeniowych 5.54.01.0000031 wariant 1 - zabieg bez użycia krążenia pozaustrojowego oraz 5.54.01.0000034 wariant 4 - operacje typu „Norwood” w zakresie 03.4657.033.02 Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla. Analiza danych przekazanych przez świadczeniodawców wykazała, że koszty zabiegów operacyjnych realizowanych w ramach tych świadczeń są niższe niż obecna wycena NFZ, należy jednak wziąć pod uwagę, że są to świadczenia dedykowane dzieciom do 1 roku życia, wymagające udziału w zabiegach wysoko wykwalifikowanego i deficytowego personelu.

Szacuje się, że wprowadzenie w życie proponowanej taryfy świadczeń, przy niezmienionej liczbie świadczeń, będzie wiązało się z dodatkowymi wydatkami po stronie płatnika publicznego w wysokości ok. 37,4 mln zł, co odpowiada 11% zwiększeniu nakładów w obszarze analizowanych świadczeń w stosunku do 2019 r.

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 11 stycznia 2022 roku. Uwagi będą przyjmowane za pomocą formularza, który we wskazanym terminie należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. O ile nie został użyty podpis elektroniczny, uwagi, oprócz przesłania drogą elektroniczną, należy wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem o Konflikcie Interesów złożyć w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, bądź przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres siedziby Agencji.

Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajdują się w miejscu publikacji raportów.

Przekierowanie do miejsca publikacji raportów

Pobierz raport

Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane szerokiej analizie, także w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Prezes Agencji określi taryfy świadczeń biorąc pod uwagę raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń oraz stanowisko Rady do spraw Taryfikacji.