Postępowania Taryfikacyjne

2022

Nr postępowania

61

Opis
Choroby narządu wzroku
Nr zarządzenia:

18/2021

Status:

zakończono

Harmonogram:
do 28.01.2022 r. – termin przyjmowania deklaracji zgłoszeniowych;
do 04.02.2022 r. – wysłanie WuD do SWD z deklaracji;
2.03.2022 r. – szkolenie w zakresie zasad udostępnienia danych (online)
do 28.04.2022 r. – termin przekazania danych DSz
do 28.04.2022 r. – termin przekazania danych FK
do 28.04.2022 r. – termin przekazania danych WKK.
Wzory dokumentów:
Wzór Wniosku LSz
Wzór Wniosku AOS
Zasad udostępnienia danych medyczno-kosztowych
Zasady udostępnienia danych finansowo-księgowych
Zasad udostępnienia własnej kalkulacji kosztów_LSz
Zasad udostępnienia własnej kalkulacji kosztów_AOS
Ogłoszenie
Deklaracja
Lista podmiotów
Formularz na szkolenie
pdf 01 pdf 01 pdf 01 pdf 01  

Leczenie szpitalne – kontynuacja współpracy (WB20)