Postępowania Taryfikacyjne

2022

Nr postępowania

62

Opis postępowania
Dane finansowo-księgowe za rok 2021
Nr zarządzenia:

18/2021

Status:

Zakończono

Harmonogram:
do 3.03.2022 r. – termin przyjmowania deklaracji;
do 14.03.2022 r. – wysłanie wniosków o udostępnienie danych do świadczeniodawców, którzy przesłali deklarację;
do 25.03.2022 r. – przyjmowanie zgłoszenia na szkolenie
29.03.2022 r. – szkolenie w zakresie zasad udostępnienia danych (online)
do 30.06.2022 r. – termin przekazania danych finansowo-księgowych
Wzory dokumentów:
Wzór Wniosku
Zasady udostępnienia danych finansowo-księgowych
Ogłoszenie
Deklaracja
Lista podmiotów
Formularz na szkolenie
pdf 01 pdf 01 pdf 01 pdf 01  

Leczenie szpitalne – kontynuacja współpracy (WB20)