Postępowania Taryfikacyjne

2022

Nr postępowania

63

Opis postępowania
Leczenie szpitalne - E89 - Kompleksowa diagnostyka kardiologiczna
Nr zarządzenia:

18/2021

Status:

Zakończono

Harmonogram:
do 21.04.2022 r. – termin przyjmowania deklaracji;
do 26.04.2022 r. – wysłanie wniosków o udostępnienie danych do świadczeniodawców, którzy przesłali deklarację;
do 30.06.2022 r. – termin przekazania danych finansowo-księgowych (FK);
do 30.06.2022 r.– termin przekazania danych medyczno-kosztowych (DSz)
do 30.06.2022 r.– termin przekazania danych własnej kalkulacji kosztów (WKK)
Wzory dokumentów:
Wzór Wniosku
Zasad udostępnienia danych medyczno-kosztowych
Zasady udostępnienia danych finansowo-księgowych
Zasad udostępnienia własnej kalkulacji kosztów_LSz
Ogłoszenie
Deklaracja
Lista podmiotów
Formularz na szkolenie
pdf 01 pdf 01 pdf 01  

Leczenie szpitalne – kontynuacja współpracy (WB20)