Postępowania Taryfikacyjne

2022

Nr postępowania

64

Opis postępowania
Choroby układu oddechowego
Nr zarządzenia:

18/2021

Status:

Zakończono

Harmonogram:
do 15.06.2022 r. – termin przyjmowania deklaracji;
do 22.06.2022 r. – wysłanie wniosków o udostępnienie danych do świadczeniodawców, którzy zostali wyłonieni na podstawie przesłanej deklaracji;;
do 17.10.2022 r. – termin przekazania danych finansowo-księgowych (FK);
do 17.10.2022 r.– termin przekazania danych medyczno-kosztowych (DSz)
do 17.10.2022 r.– termin przekazania danych własnej kalkulacji kosztów (WKK)
Wzory dokumentów:
Wzór Wniosku
Zasad udostępnienia danych medyczno-kosztowych
Zasady udostępnienia danych finansowo-księgowych
Zasad udostępnienia własnej kalkulacji kosztów_LSz
Ogłoszenie
Deklaracja
Lista podmiotów
Formularz na szkolenie
pdf 01 pdf 01 pdf 01 pdf 01

Leczenie szpitalne – kontynuacja współpracy (WB20)