Postępowania Taryfikacyjne

2023

Nr postępowania

68

Opis

Choroby układu nerwowego

Nr zarządzenia:

18/2021

Status:

Zakończone

Harmonogram:
- do 23.02.2023 r. – termin przyjmowania deklaracji;
- do 06.03.2023 r.– wysłanie wniosków o udostępnienie danych do świadczeniodawców, którzy zostali wyłonieni na podstawie przesłanej deklaracji;
- do 22.03.2023 r. – szkolenie w zakresie zasad udostępnienia danych (online),
- do 27.04.2023 r. – termin przekazania danych (FK); 
- do 27.04.2023 r. – termin przekazania danych (DSz);
- do 27.04.2023 r. – termin przekazania danych (WKK_LSz);
- do 27.04.2023 r. – termin przekazania danych (CP_OM);
Wzory dokumentów:
Wzór Wniosku
Zasad udostępnienia danych medyczno-kosztowych
Zasady udostępnienia danych finansowo-księgowych
Zasad udostępnienia WKK_LSz
Zasady udostępnienia CPiOM
Ogłoszenie
Deklaracja
Lista podmiotów
Formularz na szkolenie
pdf 01 pdf 01 pdf 01 pdf 01

Leczenie szpitalne – kontynuacja współpracy (WB20)