Postępowania Taryfikacyjne

2023

Nr postępowania

74

Opis

Wynagrodzenia osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Nr zarządzenia:

18/2021

Status:

zakończone

Harmonogram:
do 24.08.2023 r. - ogłoszenie postępowania; do 25.08.2023 r. - wysłanie wniosków o udostępnienie danych do świadczeniodawców; 5 - 11.09.2023 r. – szkolenia dla świadczeniodawców; do 22.09.2023 r. - termin przekazania danych.
Wzory dokumentów:
Wzór Wniosku
Rozdzielnik
Wytyczne dotyczące sposobu przekazywania danych kadrowo-płacowych
Ogłoszenie
Deklaracja
Lista podmiotów
Formularz na szkolenie
pdf 01   pdf 01  

Leczenie szpitalne – kontynuacja współpracy (WB20)