2017

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135) oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)

Dokumenty do pobrania:

  • Kwestionariusz osobowy DOC
  • Podstawa prawna PDF
  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawartych dokumentach przekazanych przez kandydatów na pracowników, praktykantów i stażystów PDF
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - rekrutacje DOC

Numer/Data ogłoszenia
Nabór na stanowisko
Lista Kandydatów
Wynik naboru
95/OT/17
2017-12-21
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Terapii Ratunkowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
94/BPR/17
2017-12-19
Radcy Prawnego w Biurze Prawnym Lista kandydatów Wynik naboru
93/WT/17
2017-12-14
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji   Wynik naboru
92/WT/17
2017-12-14
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji   Wynik naboru
91/OT/17
2017-12-14
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Programów Lekowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
90/WS/17
2017-11-30
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk oceny technologii medycznych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
89/WS/17
2017-11-30
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk danych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej   Wynik naboru
88/OT/17
2017-11-23
Młodszego specjalisty w Dziale Programów Lekowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
87/OT/17
2017-11-23
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Programów Lekowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
86/WT/17
2017-11-23
Referenta/Starszego referenta/Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty   Wynik naboru
85/WS/17
2017-11-15
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk Oceny Technologii Medycznych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
84/WS/17
2017-11-15
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk danych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej   Wynik naboru
83/OT/17
2017-11-10
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Terapii Ratunkowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
82/OT/17
2017-11-10
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Terapii Ratunkowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
81/OT/17
2017-11-10
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Terapii Ratunkowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
80/WT/17
2017-11-02
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru
79/WT/17
2017-11-02
Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru
78/BK/17
2017-10-16
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie   Wynik naboru
77/OT/17
2017-10-13
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Programów Lekowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
76/OT/17
2017-10-13
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Programów Lekowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
75/BP/17
2017-10-12
Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Biurze Prezesa   Wynik naboru
74/BP/17
2017-10-10
Młodszego asystenta w Biurze Prezesa   Wynik naboru
73/WS/17
2017-10-09
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk danych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
72/WS/17
2017-10-03
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk Oceny Technologii Medycznych" w Wydziale świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
71/BPR/17
2017-09-27
Radcy Prawnego w Biurze Prawnym Lista kandydatów Wynik naboru
70/WT/17
2017-09-26
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru
69/OT/17
2017-09-22
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
68/OT/17
2017-09-22
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
67/BP/17
2017-09-21
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Obsługi Rad w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru
66/WT/17
2017-09-20
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru
65/OT/17
2017-09-20
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Terapii Ratunkowej w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
64/OT/17
2017-09-20
Młodszego specjalisty w Dziale Terapii Ratunkowych w Wydziale Oceny Technologii Medyczncznych Lista kandydatów Wynik naboru
63/WS/17
2017-09-14
Kierownika Działu Standaryzacji Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
62/WS/17
2017-09-13
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej   Wynik naboru
61/WS/17
2017-09-13
Kierownika Działu Metodologii i Wsparcia Analitycznego w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
60/WS/17
2017-09-08
Młodszego specjalisty / Specjalisty / Starszy specjalisty / Głównego specjalisty o profilu „Analityk oceny technologii medycznych” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
59/OT/17
2017-09-05
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Dziale Programów Lekowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
58/OT/17
2017-09-05
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Programów Lekowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
57/WT/17
2017-09-04
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru
56/OT/17
2017-08-31
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
55/BK/17
2017-08-29
Dyrektora Biura Kadr Lista kandydatów Wynik naboru
54/BP/17
2017-08-08
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Dziale Analiz i Strategii w Biurze Prezesa   Wynik naboru
53/BPR/17
2017-07-31
Radcy Prawnego w Biurze Prawnym Lista kandydatów Wynik naboru
52/BPR/17
2017-07-31
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Biurze Prawnym Lista kandydatów Wynik naboru
51/WT/17
2017-07-31
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji   Wynik naboru
50/OT/17
2017-07-31
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
49/OT/17
2017-07-21
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
48/OT/17
2017-07-18
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
47/OT/17
2017-07-10
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
46/OT/17
2017-07-10
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
45/OT/17
2017-07-10
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Świadczeń w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
44/OT/17
2017-07-05
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
43/OT/17
2017-06-29
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
42/WT/17
2017-06-20
Referenta/Starszego referenta/Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru
41/BK/17
2017-06-14
Dyrektora Biura Prawnego Lista kandydatów Wynik naboru
40/BK/17
2017-06-14
Dyrektora Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
39/OT/17
2017-06-09
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
38/OT/17
2017-06-08
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
37/OT/17
2017-06-06
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
36/OT/17
2017-05-23
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
35/BK/17
2017-05-19
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Świadczeń w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
34/OT/17
2017-05-15
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Świadczeń w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
33/WT/17
2017-05-09
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru
32/WT/17
2017-05-08
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru
31/OT/17
2017-05-05
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
30/BP/17
2017-04-19
Młodszy specjalista / Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Dziale Analiz Świadczeń Gwarantowanych w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru
29/OT/17
2017-04-18
Młodszego specjalisty w Dziale Programów Zdrowotnych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
28/OT/17
2017-04-10
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
27/OT/17
2017-04-10
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
26/OT/17
2017-04-07
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
25/OT/17
2017-04-06
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Świadczeń w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
24/BP/17
2017-04-06
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty w Dziale Analiz i Strategii w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru
23/OT/17
2017-03-31
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
22/BP/17
2017-03-21
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji   Wynik naboru
21/WT/17
2017-03-21
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji   Wynik naboru
20/OT/17
2017-03-20
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
19/OT/17
2017-03-15
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Świadczeń w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
18/WT/17
2017-03-09
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru
17/OT/17
2017-03-09
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
16/OT/17
2017-03-09
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
15/OT/17
2017-03-06
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
14/WT/17
2017-03-03
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji. Lista kandydatów Wynik naboru
13/OT/17
2017-02-24
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
12/OT/17
2017-02-24
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
11/OT/17
2017-02-15
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Świadczeń w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
10/OT/17
2017-02-14
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Świadczeń w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
9/OT/17
2017-02-08
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
8/OT/17
2017-02-06
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
7/OT/17
2017-01-31
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
6/OT/17
2017-01-23
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Świadczeń w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
5/BP/17
2017-01-23
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty w Dziale Analiz i Strategii w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru
4/WT/17
2017-01-18
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru
3/BP/17
2017-01-16
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Dziale Analiz Świadczeń Gwarantowanych w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru
2/OT/17
2017-01-12
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Świadczeń w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
1/WT/17
2017-01-12
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru

Archiwum

2018

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135) oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)

Dokumenty do pobrania:

  • Kwestionariusz osobowy DOC
  • Podstawa prawna PDF
  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawartych dokumentach przekazanych przez kandydatów na pracowników, praktykantów i stażystów PDF

 

Numer/Data ogłoszenia
Nabór na stanowisko
Lista Kandydatów
Wynik naboru
124/OT/18
2018-12-18
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty w Dziale Programów Polityki Zdrowotnej w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
123/BKS/18
2018-12-11
Młodszego Specjalisty / Specjalisty w Biurze Księgowości Lista kandydatów Wynik naboru
122/BP/18
2018-12-11
Młodszego asystenta Wydziału Lista kandydatów Wynik naboru
121/BP/18
2018-12-06
Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w zakresie zamówień publicznych w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru
120/BK/18
2018-12-04
Audytora wewnętrznego   Wynik naboru
119/WS/18
2018-11-23
Młodszego specjalisty / Specjalisty / Starszego Specjalisty / Głównego Specjalisty o profilu „Analityk oceny technologii medycznych” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Oddziału zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
118/WS/18
2018-11-23
Młodszego specjalisty / Specjalisty / Starszego Specjalisty / Głównego Specjalisty o profilu „Analityk świadczeń opieki zdrowotnej” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Oddziału zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
117/WS/18
2018-11-23
Referenta / Starszego referenta / Młodszego specjalisty / Specjalisty / Starszego Specjalisty / Głównego Specjalisty o profilu „Analityk danych” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Oddziału zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
116/IT/18
2018-11-16
Programisty w Wydziale Informatyki do Zespołu zamiejscowego w Krakowie   Wynik naboru
115/IT/18
2018-11-16
Programisty w Wydziale Informatyki do Zespołu zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
114/OT/18
2018-11-14
Młodszego Specjalisty / Specjalisty w Dziale Terapii Ratunkowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
113/WS/18
2018-11-05
Kierownika Działu Analiz i Oceny Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
112/OT/18
2018-10-24
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
111/WS/18
2018-10-18
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty o profilu „Analityk świadczeń opieki zdrowotnej” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu zamiejscowego we Wrocławiu Lista kandydatów Wynik naboru
110/WS/18
2018-10-18
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty o profilu „Analityk oceny technologii medycznych” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu zamiejscowego we Wrocławiu Lista kandydatów Wynik naboru
109/BP/18
2018-10-16
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty do Biura Prezesa (Dział Analiz i Strategii) Lista kandydatów Wynik naboru
108/IT/18
2018-10-15
Programisty w Wydziale Informatyki   Wynik naboru
107/IT/18
2018-10-15
Programisty w Wydziale Informatyki   Wynik naboru
106/BP/18
2018-10-15
Specjalisty/Starszego Specjalisty w Biurze Prezesa (Dział Analiz i Strategii) Lista kandydatów Wynik naboru
105/WS/18
2018-10-12
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk oceny technologii medycznych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu zamiejscowego Lista kandydatów Wynik naboru
104/WS/18
2018-10-12
Referenta/Starszego referenta/Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk danych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu zamiejscowego Lista kandydatów Wynik naboru
103/WS/18
2018-10-12
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk świadczeń opieki zdrowotnej" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego Lista kandydatów Wynik naboru
102/WS/18
2018-10-05
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu „Specjalista do spraw analiz” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
101/WS/18
2018-10-03
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk Świadczeń Opieki Zdrowotnej" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
100/WS/18
2018-10-03
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Statystyk" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
99/WS/18
2018-10-03
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu „Analityk Oceny Technologii Medycznych” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
98/WS/18
2018-10-01
Referenta/Starszego referenta/Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk danych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego Lista kandydatów  
97/BP/18
2018-09-28
Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty w zakresie zamówień publicznych w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru
96/OT/18
2018-09-24
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
95/IT/18
2018-09-21
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Informatyki Lista kandydatów Wynik naboru
94/OT/18
2018-09-21
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Programów Lekowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
93/IT/18
2018-09-20
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Informatyki Lista kandydatów Wynik naboru
92/IT/18
2018-09-17
Programisty w Wydziale Informatyki   Wynik naboru
91/IT/18
2018-09-17
Programisty w Wydziale Informatyki   Wynik naboru
90/IT/18
2018-09-17
Programisty w Wydziale Informatyki Lista kandydatów Wynik naboru
89/BP/18
2018-09-14
Referenta/Starszego referenta/Młodszego Asystenta Wydziału Lista kandydatów Wynik naboru
88/WS/18
2018-09-12
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu „Analityk oceny technologii medycznych” do Zespołu zamiejscowego   Wynik naboru
87/WS/18
2018-09-12
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu „Analityk świadczeń opieki zdrowotnej” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu zamiejscowego Lista kandydatów Wynik naboru
86/WT/18
2018-08-31
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru
85/BP/18
2018-08-30
Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty w zakresie zamówień publicznych w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru
84/WS/18
2018-08-24
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Specjalista ds. zarządzania projektami ochrony zdrowia" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
83/WS/18
2018-08-24
Kierownika Działu Analiz i Oceny Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
82/WS/18
2018-08-22
Referenta/Starszego referenta/Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk danych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów  
81/IT/18
2018-08-22
Programisty w Wydziale Informatyki   Wynik naboru
80/IT/18
2018-08-22
Programisty w Wydziale Informatyki   Wynik naboru
79/IT/18
2018-08-22
Programisty w Wydziale Informatyki   Wynik naboru
78/OT/18
2018-08-13
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Programów Lekowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
77/OT/18
2018-08-13
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
76/OT/18
2018-08-13
Kierownika Działu Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
75/WS/18
2018-08-13
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk świadczeń opieki zdrowotnej" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
74/BP/18
2018-08-13
Konsultanta w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru
73/WS/18
2018-08-08
Zastępcy Dyrektora do spraw Zespołów Zamiejscowych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
72/WS/18
2018-08-06
Kierownika Działu Analiz i Oceny Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej   Wynik naboru
71/OT/18
2018-08-03
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
70/IT/18
2018-08-01
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Informatyki Lista kandydatów Wynik naboru
69/IT/18
2018-08-01
Programisty w Wydziale Informatyki   Wynik naboru
68/IT/18
2018-08-01
Programisty w Wydziale Informatyki   Wynik naboru
67/IT/18
2018-08-01
Programisty w Wydziale Informatyki   Wynik naboru
66/BP/18
2018-07-31
Specjalistę/Starszego specjalistę do Biura Prezesa (Dział Analiz i Strategii) Lista kandydatów Wynik naboru
65/WS/18
2018-07-31
Konsultanta w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu zamiejscowego Lista kandydatów Wynik naboru
64/WS/18
2018-07-30
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu „Analityk oceny technologii medycznych” do Zespołu zamiejscowego Lista kandydatów Wynik naboru
63/WS/18
2018-07-30
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu „Analityk świadczeń opieki zdrowotnej” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu zamiejscowego Lista kandydatów Wynik naboru
62/WS/18
2018-07-30
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu „Analityk świadczeń opieki zdrowotnej” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu zamiejscowego Lista kandydatów Wynik naboru
61/WS/18
2018-07-30
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu „Analityk oceny technologii medycznych” do Zespołu zamiejscowego Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
60/WS/18
2018-07-30
Referenta / Starszego referenta / Młodszego specjalisty / Specjalisty / Starszego Specjalisty / Głównego Specjalisty o profilu „Analityk danych” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
59/WT/18
2018-07-26
Referent/Starszy Referent/Młodszy specjalista/Specjalista/Starszy specjalista/Główny specjalista w w Wydziale Taryfikacji (Dział Statystyki i Analiz) Lista kandydatów Wynik naboru
58/BP/18
2018-07-26
Starszy specjalista/Główny specjalista w Biurze Prezesa   Wynik naboru
57/BP/18
2018-07-25
Referent/Starszy Referent/Młodszy asystent Wydziału   Wynik naboru
56/WT/18
2018-07-18
Referent / Starszy Referent / Młodszy specjalista / Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Wydziale Taryfikacji w ramach umowy na czas określony Lista kandydatów Wynik naboru
55/WS/18
2018-07-13
Młodszy specjalista / Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista o profilu „Analityk oceny technologii medycznych” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
54/WS/18
2018-07-13
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk świadczeń opieki zdrowotnej" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
53/WS/18
2018-07-13
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Prawnik" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
52/WS/18
2018-07-13
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Statystyk" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
51/WS/18
2018-07-10
Zastępcy Dyrektora do spraw Zespołów Zamiejscowych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
50/WS/18
2017-07-12
Zastępcy Dyrektora do spraw Zespołów Zamiejscowych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej   Wynik naboru
49/IT/18
2017-07-10
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Informatyki   Wynik naboru
48/IT/18
2017-07-10
Programisty w Wydziale Informatyki   Wynik naboru
47/IT/18
2017-07-10
Programisty w Wydziale Informatyki   Wynik naboru
46/IT/18
2017-07-10
Programisty w Wydziale Informatyki   Wynik naboru
45/WT/18
2017-07-10
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru
44/BP/18
2017-07-04
Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Biurze Prezesa   Wynik naboru
43/WT/18
2017-07-04
Referenta/Starszego referenta/Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru
42/WT/18
2018-07-04
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru
41/WT/18
2018-06-19
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Straszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru
40/OT/18
2018-06-08
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
39/BP/18
2018-06-08
Młodszego asystenta Wydziału   Wynik naboru
38/BP/18
2018-06-08
Młodszego specjalisty w Sekretariacie Głównym   Wynik naboru
37/OT/18
2018-06-07
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
36/OT/18
2018-06-05
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medyczny Lista kandydatów Wynik naboru
35/WT/18
2018-06-04
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji   Wynik naboru
34/WS/18
2018-06-04
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Statystyk" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej   Wynik naboru
33/WS/18
2018-06-04
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk oceny technologii medycznych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Lista kandydatów Wynik naboru
32/OT/18
2018-05-25
Młodszego specjalisty w Dziale Programów Polityki Zdrowotnej w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
31/BP/18
2018-05-23
Specjalisty/Starszego specjalisty w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru
30/WT/18
2018-05-18
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru
29/WS/18
2018-05-18
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Specjalista do spraw analiz" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
28/WS/18
2018-05-18
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Programista baz danych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
27/BP/18
2018-05-18
Młodszego asystenta Wydziału   Wynik naboru
26/BP/18
2018-05-17
Młodszego specjalisty w Sekretariacie Głównym   Wynik naboru
25/OT/18
2018-04-27
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów  
24/WT/18
2018-04-26
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru
23/WT/18
2018-04-24
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów  
22/OT/18
2018-04-17
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Programów Lekowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
21/OT/18
2018-04-17
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Programów Lekowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów  
20/WS/18
2018-04-13
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk świadczeń opieki zdrowotnej" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Lista kandydatów  
19/WS/18
2018-04-10
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk ds. farmakoekonomiki/ekonomii zdrowia/ekonometrii" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
18/WS/18
2018-04-06
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk oceny technologii medycznych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów  
17/WS/18
2018-04-06
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk danych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
16/WS/18
2018-03-09
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk oceny technologii medycznych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów  
15/WS/18
2018-03-09
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk danych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej   Wynik naboru
14/WT/18
2018-03-08
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru
13/WT/18
2018-03-08
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru
12/OT/18
2018-02-22
Młodszy specjalista w Dziale Terapii Ratunkowej w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
11/OT/18
2018-02-06
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Programów Lekowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
10/OT/18
2018-02-06
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Programów Lekowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów  
9/WS/18
2018-01-29
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk świadczeń opieki zdrowotnej" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów  
8/WT/18
2018-01-29
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru
7/WS/18
2018-01-16
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityka danych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów  
6/WS/18
2018-01-16
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk oceny technologii medycznych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
5/OT/18
2018-01-05
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Terapii Ratunkowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
4/OT/18
2018-01-05
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Terapii Ratunkowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
3/WS/18
2018-01-03
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk danych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Lista kandydatów  
2/WS/18
2018-01-03
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk Oceny Technologii Medycznych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Lista kandydatów  
1/WT/18
2018-01-03
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/ Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru

Archiwum