Poniżej zamieszczono wydane przez Prezesa Agencji opinie w sprawie nadesłanych samorządowych programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej. Celem publikowania opinii jest przekazanie Państwu dalszych wskazówek, jak poprawnie konstruować programy polityki zdrowotnej oraz jak do podejmowanych działań odnoszą się dowody naukowe w zakresie ocenianych problemów zdrowotnych (czyli zagadnień, których dotyczą programy).
Rok 2014
LP.
Nazwa programu zdrowotnego
Pliki do pobrania
1 „Program profilaktyki i leczenia niedożywienia wśród dorosłych mieszkańców województwa dolnośląskiego” ikona pliku pdfOpinia PDF
2 „Program promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży toruńskich szkół” ikona pliku pdfOpinia PDF
3 „Edukacja prozdrowotna w ramach Powiatowego Programu Promocji Zdrowia dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego” ikona pliku pdfOpinia PDF
4 „Profilaktyczne badania przesiewowe u dzieci – uczniów II klas szkół podstawowych na terenie Mysłowic” ikona pliku pdfOpinia PDF
5 „Profilaktyczna opieka nad uczniami” miasta Katowice ikona pliku pdfOpinia PDF
6 „Masz oko na zdrowie – badania profilaktyczne wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 6-7 lat oraz 16-17 lat” powiatu bieruńsko-lędzińskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
7 „Aktywność w każdym wieku w ramach „Powiatowego Programu Promocji Zdrowia dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego” ikona pliku pdfOpinia PDF
8 „Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku” miasta Katowice ikona pliku pdfOpinia PDF
9 „Powiatowy program promocji zdrowia na rok 2013 – Pomóż mi latać” powiatu legionowskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
10 „Zdrowy ruch – zdrowe życie” gminy Polkowice ikona pliku pdfOpinia PDF
11 „Program zdrowotny gminy Mszana na lata 2013-2016 – Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Mszana” ikona pliku pdfOpinia PDF
12 „Program profilaktyki w zakresie wczesnej diagnostyki Helicobacter pylori u młodzieży” gminy Grudziądz ikona pliku pdfOpinia PDF
13 „Program prorodzinny przygotowujący przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka” miasta Legionowo ikona pliku pdfOpinia PDF
14 „Rehabilitacja niemowląt – wczesna diagnostyka i ćwiczenia rehabilitacyjne dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością do 1 r.ż.” miasta Legionowo ikona pliku pdfOpinia PDF
15 „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób u dzieci w wieku od 9 m.ż. do 6 lat włącznie” miasta Legionowo ikona pliku pdfOpinia PDF
16 „Dbamy o zdrowie naszych seniorów” – konsultacje specjalistyczne wraz z podstawową diagnostyką” miasta Legionowo ikona pliku pdfOpinia PDF
17 „Program szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat włącznie” miasta Legionowo ikona pliku pdfOpinia PDF
18 „Upowszechnienie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w ratowaniu życia na terenie miasta Legionowo” ikona pliku pdfOpinia PDF
19 „Program profilaktyki raków poprzez optymalizację diety” miasta Zgierza ikona pliku pdfOpinia PDF
20 „Program skutecznego zwalczania infekcji poprzez szybkie testy do oznaczania CRP dla dzieci z gminy Boguchwała w wieku do 14 roku życia” ikona pliku pdfOpinia PDF
21 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowiec” ikona pliku pdfOpinia PDF
22 „Program wczesnej identyfikacji zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” województwa łódzkiego ikona pliku pdfOpinia PDF
23 „Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób z cukrzycą typu 2 powyżej 45 roku życia” Miasto Rzeszów ikona pliku pdfOpinia PDF
24 „Szczepienia profilaktyczne osób po 65 roku życia, przeciwko grypie” Miasto Piaski ikona pliku pdfOpinia PDF
25 „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata 2014-2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
26 „Szczepienia profilaktyczne osób urodzonych przed 1 stycznia 1950 r., przeciwko grypie” Gmina Michałowice ikona pliku pdfOpinia PDF
27 „Zaszczep się przeciwko grypie, a będziesz cieszył się jesienią życia” Gmina Miasto Gdańsk ikona pliku pdfOpinia PDF
28 „Promocja zdrowia psychicznego oraz wczesnego rozpoznawania problemów związanych ze zdrowiem psychicznym” Miasto Tarnów ikona pliku pdfOpinia PDF
29 „PSYCHO-KREACJE – Program aktywizujący dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi” Województwo Mazowieckie ikona pliku pdfOpinia PDF
30 „Program zdrowotny w zakresie promocji edukacji przedporodowej oraz poporodowej, jak również szerzenia wiedzy na temat potrzeby i zasadności szczepień ochronnych” Gmina Pilchowice ikona pliku pdfOpinia PDF
31 „Poród bez bólu – znieczulenie zewnątrzoponowe porodu dla mieszkanek miasta Częstochowy w latach 2013-2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
32 „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2014” Miasta Legionowo ikona pliku pdfOpinia PDF
33 „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka na lata 2014-2018” ikona pliku pdfOpinia PDF
34 „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia” Gmina Józefów ikona pliku pdfOpinia PDF
35 „Szczepienia ochronne przeciw grypie” Gmina Sulmierzyce ikona pliku pdfOpinia PDF
36 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki – szczepienie profilaktyczne osób po 65 roku życia, przeciwko grypie” Miasta Bierutów ikona pliku pdfOpinia PDF
37 „Program profilaktyczny w zakresie szczepień przeciw grypie osób starszych” Gmina Kamieniec Ząbkowicki ikona pliku pdfOpinia PDF
38 „Kompleksowa interwencja geriatryczna realizowana w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie dla pacjentów w wieku podeszłym z ciężką niepełnosprawnością czynnościową” ikona pliku pdfOpinia PDF
39 ,,Program profilaktyki sepsy – szczepienia przeciwko meningokokom typu C, wywołującym sepsę u dzieci powyżej jednego roku życia z terenu Powiatu Myślenickiego na lata 2013- 2023” ikona pliku pdfOpinia PDF
40 „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców Gminy Miejskiej w Nysie” ikona pliku pdfOpinia PDF
41 „Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko meningokokom grupy C zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica w latach 2014-2016 w ramach programu Trzebnicka Rodzina 3+” ikona pliku pdfOpinia PDF
42 „Program zdrowotny przygotowujący ciężarną i ojca dziecka do aktywnego porodu” miasto Gdańsk ikona pliku pdfOpinia PDF
43 „Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2014-2017” ikona pliku pdfOpinia PDF
44 „Program wczesnej diagnostyki i profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka” miasto Kędzierzyn-Koźle ikona pliku pdfOpinia PDF
45 „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy na lata 2014-2018” ikona pliku pdfOpinia PDF
46 „Zwiększenie dostępności do świadczeń okulistycznych osobom powyżej 50 roku życia” miasto Józefów ikona pliku pdfOpinia PDF
47 „Zwiększenie dostępności do świadczeń kardiologicznych osobom powyżej 50 roku życia” miasto Józefów ikona pliku pdfOpinia PDF
48 „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2012 roku z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” ikona pliku pdfOpinia PDF
49 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Miasto Puławy na lata 2014-2016” ikona pliku pdfOpinia PDF
50 „Szczepienia profilaktyczne dzieci w wieku od 24 do 48 miesiąca życia, przeciwko pneumokokom” gmina Michałowice ikona pliku pdfOpinia PDF
51 „Program zdrowotny w zakresie rehabilitacji mieszkańców Gminy Rudna” ikona pliku pdfOpinia PDF
52 „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Miasta i Gminy Ośno Lubuskie” ikona pliku pdfOpinia PDF
53 „Program rehabilitacji mieszkańców Gminy Kędzierzyn Koźle” ikona pliku pdfOpinia PDF
54 „Program poprawy zdrowia dla mieszkańców Gminy Miasta Zambrów w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2014” ikona pliku pdfOpinia PDF
55 „Program profilaktyki próchnicy zębów, skierowany do dzieci z klas I-VI ze szkół Pruszcza Gdańskiego, realizowany przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w 2014 roku” ikona pliku pdfOpinia PDF
56 „Program profilaktyczny dotyczący profilaktyki próchnicy zębów uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne” ikona pliku pdfOpinia PDF
57 „Program zdrowotny – CENTRUM GERIATRYCZNE „Zdrowy Nestor”” miasto Gdańsk ikona pliku pdfOpinia PDF
58 „Opieka geriatryczna skierowana na poprawę sprawności osób starszych przewlekle chorych” miasto Jaworzno ikona pliku pdfOpinia PDF
59 „Kompleksowa terapia, opieka i pielęgnacja dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Jaworzna” ikona pliku pdfOpinia PDF
60 „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Bieruń w warunkach domowych” ikona pliku pdfOpinia PDF
61 „Krzewienie idei krwiodawstwa na terenie miasta Legionowo w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2014” ikona pliku pdfOpinia PDF
62 „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów jelita grubego dla mieszkańców miasta powyżej 40 roku życia w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2014” miasto Legionowo ikona pliku pdfOpinia PDF
63 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego” miasto Kędzierzyn-Koźle ikona pliku pdfOpinia PDF
64 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020” ikona pliku pdfOpinia PDF
65 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w 3 roku życia” miasto Opole ikona pliku pdfOpinia PDF
66 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w 2 roku życia zamieszkałych w Gminie Miejskiej w Nysie” ikona pliku pdfOpinia PDF
67 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z terenu Powiatu Chełmskiego na lata 2014-2016” ikona pliku pdfOpinia PDF
68 „Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica w latach 2014-2016 w ramach programu Trzebnicka Rodzina 3+” ikona pliku pdfOpinia PDF
69 „Program profilaktyczny szczepień dzieci przeciwko pneumokokom zamieszkałych na terenie gminy Ustka na lata 2015-2017” ikona pliku pdfOpinia PDF
70 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci, w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Kurzętnik na lata 2014-2016” ikona pliku pdfOpinia PDF
71 „Zdrowotny program szczepień profilaktycznych dla dzieci 3 i 4 lat przeciwko pneumokokom na rok 2014” miasto Otwock ikona pliku pdfOpinia PDF
72 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z Gminy Barcin” ikona pliku pdfOpinia PDF
73 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka” ikona pliku pdfOpinia PDF
74 „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce” ikona pliku pdfOpinia PDF
75 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2016” gmina Garbatka-Letnisko ikona pliku pdfOpinia PDF
76 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typu 6, 11, 16, 18” gmina Zielona Góra ikona pliku pdfOpinia PDF
77 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów na lata 2013-2014” ikona pliku pdfOpinia PDF
78 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2014-2018 miasta Częstochowy” ikona pliku pdfOpinia PDF
79 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Przykona na rok 2014” ikona pliku pdfOpinia PDF
80 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” gmina Gołuchów ikona pliku pdfOpinia PDF
81 „Program profilaktyki raka szyjki macicy dla mieszkańców Gminy Miejskiej w Nysie” ikona pliku pdfOpinia PDF
82 „Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewczynek urodzonych w 2003 roku – mieszkanek gminy Popów” ikona pliku pdfOpinia PDF
83 „Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy na lata 2014-2016” gmina Bierawa ikona pliku pdfOpinia PDF
84 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego” miasto Kędzierzyn-Koźle ikona pliku pdfOpinia PDF
85 „Program profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet w wieku 40-49 lat zamieszkałych na terenie gminy Kolbuszowa” ikona pliku pdfOpinia PDF
86 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi” gmina miasto Grudziądz ikona pliku pdfOpinia PDF
87 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi” gmina Kędzierzyn-Koźle ikona pliku pdfOpinia PDF
88 „Opieka długoterminowa oraz paliatywno-hospicyjna nad pacjentem przewlekle i nieuleczalnie chorym realizowana w środowisku domowym i w przychodni lub poradni” miasto Zakopane ikona pliku pdfOpinia PDF
89 „Program edukacji zdrowotnej ‘Jestem zdrowy bo zdrowo jem’” powiat ostrowski ikona pliku pdfOpinia PDF
90 „Zdrowotny program edukacyjny z zakresu zapobiegania otyłości wśród dzieci i młodzieży od 6 do 16 roku życia na 2014 rok” gmina Otwock ikona pliku pdfOpinia PDF
91 „Program profilaktyki raka gruczołu krokowego”, gmina Mielno ikona pliku pdfOpinia PDF
92 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka prostaty”, gmina Kędzierzyn-Koźle ikona pliku pdfOpinia PDF
93 „Program Profilaktyki Raka Gruczołu Krokowego dla Mieszkańców Powiatu Pajęczańskiego” ikona pliku pdfOpinia PDF
94 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”, gmina Kędzierzyn-Koźle ikona pliku pdfOpinia PDF
95 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy”, gmina Kędzierzyn-Koźle ikona pliku pdfOpinia PDF
96 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania jaskry”, gmina Kędzierzyn-Koźle ikona pliku pdfOpinia PDF
97 „Profilaktyka wczesnego wykrywania wad narządu wzroku u dzieci 4-letnich w Gliwicach” ikona pliku pdfOpinia PDF
98 „Profilaktyczne badania wzroku dzieci zameldowanych w Milanówku” ikona pliku pdfOpinia PDF
99 „Program pomocy leczenia niepłodności w mieście Sosnowiec” ikona pliku pdfOpinia PDF
100 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II”, gmina-miasto Kędzierzyn-Koźle ikona pliku pdfOpinia PDF
101 „Program profilaktyki cukrzycy – Sprawdź czy cukrzyca to również i Twój problem” województwo wielkopolskie ikona pliku pdfOpinia PDF
102 „NEPTUN - Kompleksowy Program Profilaktyki Pierwotnej i Wtórnej Raka Płuca dla Mieszkańców Województwa Pomorskiego” ikona pliku pdfOpinia PDF
103 „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc (Etap I i Etap II)” województwa wielkopolskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
104 „Program identyfikacji genetycznej oraz profilaktyki genetycznej żołnierzy i pracowników resortu Obrony Narodowej” ikona pliku pdfOpinia PDF
105 „Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu – jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2014-2017” ikona pliku pdfOpinia PDF
106 „Program profilaktyki chorób naczyniowych” gminy Kędzierzyn-Koźle ikona pliku pdfOpinia PDF
107 „Program profilaktyki chorób układu krążenia” miasta Sieradza ikona pliku pdfOpinia PDF
108 „Wczesne wykrywanie i profilaktyka chorób układu krążenia u osób w wieku 30-60 lat zameldowanych w Milanówku” ikona pliku pdfOpinia PDF
109 „Program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców miasta Krosna” ikona pliku pdfOpinia PDF
110 „Konsultacje specjalistyczne chorób układu krążenia wraz z podstawową diagnostyką” gminy Puchaczów ikona pliku pdfOpinia PDF
111 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy” gminy Kędzierzyn Koźle ikona pliku pdfOpinia PDF
112 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy i chorób płuc” gminy Kędzierzyn Koźle ikona pliku pdfOpinia PDF
113 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” ikona pliku pdfOpinia PDF
114 „Gminny projekt zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV typu 6, 11, 16, 18 na lata 2014–2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
115 „Program profilaktyki zakażeń HPV w mieście Koninie na lata 2014–2017” ikona pliku pdfOpinia PDF
116 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Brwinów na lata 2014–2018” ikona pliku pdfOpinia PDF
117 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV 6, 11, 16 i 18) w gminie Wolsztyn na lata 2014–2017” ikona pliku pdfOpinia PDF
118 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Wieluń” ikona pliku pdfOpinia PDF
119 „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Wicko na lata 2014–2018” ikona pliku pdfOpinia PDF
120 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” ikona pliku pdfOpinia PDF
121 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) II współpłacenie” ikona pliku pdfOpinia PDF
122 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów na lata 2014–2018” ikona pliku pdfOpinia PDF
123 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Środa Wielkopolska na lata 2014–2046” ikona pliku pdfOpinia PDF
124 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Józefów” ikona pliku pdfOpinia PDF
125 „Program profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy – szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020” ikona pliku pdfOpinia PDF
126 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18” miasta Bierutów ikona pliku pdfOpinia PDF
127 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom na 2014 rok” ikona pliku pdfOpinia PDF
128 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18” gminy Oleśnica ikona pliku pdfOpinia PDF
129 „Budowanie właściwych zachowań higienicznych i przeciwdziałanie problemowi społecznemu, jaki stanowi rak szyjki macicy w Gminie Ząbkowice Śląskie” ikona pliku pdfOpinia PDF
130 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Ustka na lata 2015-2016” ikona pliku pdfOpinia PDF
131 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2019” miasta Gniezno ikona pliku pdfOpinia PDF
132 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018” miasta Wałbrzych ikona pliku pdfOpinia PDF
133 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Trzebnica na lata 2014-2016” ikona pliku pdfOpinia PDF
134 „Program profilaktycznych szczepień przeciwko wirusowi onkogennemu HPV” gminy Siechnice ikona pliku pdfOpinia PDF
135 „Przeciwdziałanie chorobom nowotworowym wśród mieszkańców powiatu żuromińskiego w latach 2014 - 2016” powiatu żuromińskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
136 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo–płciowego mężczyzn w województwie wielkopolskim w latach 2014–2020” ikona pliku pdfOpinia PDF
137 „Budowanie właściwych zachowań higienicznych i przeciwdziałania problemowi społecznemu jaki stanowi rak szyjki macicy w Gminie Kamieniec Ząbkowicki” ikona pliku pdfOpinia PDF
138 „Zdążyć przed rakiem, czyli od samobadania piersi do mammografii” miasta Milanówek ikona pliku pdfOpinia PDF
139 „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka prostaty u mężczyzn w wieku 50–65 roku życia na terenie Powiatu Lubińskiego, 2014-2016” ikona pliku pdfOpinia PDF
140 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób naczyniowych OUN” gminy Kędzierzyn-Koźle ikona pliku pdfOpinia PDF
141 „Program profilaktyczny dotyczący wczesnego wykrywania wad postawy uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne” ikona pliku pdfOpinia PDF
142 „Program rozpoznawania wad postawy i rehabilitacji wśród dzieci i młodzieży” gminy Siechnice ikona pliku pdfOpinia PDF
143 „Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów” województwa Wielkopolskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
144 „Program profilaktyczny chorób nowotworowych (ze szczególnym uwzględnieniem raka jelita grubego) „Wygraj z rakiem” dla mieszkańców Miasta i Gminy Strzegom na lata 2014-2016” ikona pliku pdfOpinia PDF
145 „Program pilotażowy wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego” Miasta Dąbrowa Górnicza ikona pliku pdfOpinia PDF
146 „Szczepienia profilaktyczne osób po 65 roku życia przeciwko grypie” gmina Chocianów ikona pliku pdfOpinia PDF
147 „Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat i osoby dorosłe powyżej 65 roku życia na lata 2014-2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
148 „Zdrowotny program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia na rok 2014” miasto Otwock ikona pliku pdfOpinia PDF
149 „Promocja zdrowia w profilaktyce szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Grębocice – od 60 roku życia, na rok 2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
150 „Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i starszych zameldowanych w Milanówku” ikona pliku pdfOpinia PDF
151 „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania gruźlicy” województwo wielkopolskie ikona pliku pdfOpinia PDF
152 „Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego na lata 2014–2020” ikona pliku pdfOpinia PDF
153 „Program profilaktyki chorób płuc dla mieszkańców powiatu nowosolskiego w 2014 roku” ikona pliku pdfOpinia PDF
154 „Mamy w Żorach karmią piersią” ikona pliku pdfOpinia PDF
155 „Powiatowa Szkoła Rodzenia prowadzona przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SPZOZ” w ramach „Programu Polityki Prorodzinnej w powiecie wołomińskim „TAKrodzina.pl”” ikona pliku pdfOpinia PDF
156 „Program profilaktyki chorób odstresowych na terenie województwa lubelskiego na lata 2014–2019” ikona pliku pdfOpinia PDF
157 „Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” województwa wielkopolskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
158 „Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania na 2014 rok” miasta Józefów ikona pliku pdfOpinia PDF
159 „Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński” ikona pliku pdfOpinia PDF
160 „Zapewnienie realizacji świadczeń nocnej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku na terenie Gminy Miasto Ozorków w 2014 roku” ikona pliku pdfOpinia PDF
161 „Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Świdnica” ikona pliku pdfOpinia PDF
162 „Zdrowotny program edukacyjny w zakresie profilaktyki próchnicy i wad zgryzu u dzieci w wieku 8 lat na 2014 rok” miasta Otwock ikona pliku pdfOpinia PDF
163 „Program profilaktyki stomatologicznej dla 5-latków zamieszkałych w Krośnie uczęszczających do krośnieńskich przedszkoli” ikona pliku pdfOpinia PDF
164 „Szczepienia profilaktyczne dzieci zamieszkałych na terenie gminy Wielowieś przeciwko bakteriom meningokokowym” ikona pliku pdfOpinia PDF
165 „Program zdrowotny dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym w roku 2014” ikona pliku pdfOpinia PDF
166 „Profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Krosna” ikona pliku pdfOpinia PDF
167 „Profilaktyka grypy - szczepienia ochronne dla dzieci w okresie wczesnoszkolnym oraz seniorów 65+” miasta Jaworzno ikona pliku pdfOpinia PDF
168 „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie po 65 roku życia” gminy Kożuchów ikona pliku pdfOpinia PDF
169 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Lubińskiego po 65 roku życia” ikona pliku pdfOpinia PDF
170 „Program szczepień profilaktycznych emerytów i rencistów przeciwko grypie” miasta Brzeg Dolny ikona pliku pdfOpinia PDF
171 „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Nowe Warpno po 65 roku życia” ikona pliku pdfOpinia PDF
172 „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka” miasta i gminy Serock ikona pliku pdfOpinia PDF
173 „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia” miasta i gminy Czerniejewo ikona pliku pdfOpinia PDF
174 „Program szczepień przeciw grypie na lata 2014-2017” miasta Lwówek Śląski ikona pliku pdfOpinia PDF
175 „Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą naprotechnologii na lata 2014-2016” ikona pliku pdfOpinia PDF
176 „Program promocji zdrowia i rehabilitacji niepełnosprawnych” gminy Siechnice ikona pliku pdfOpinia PDF
177 „Program aktywności ruchowej 60+” miasta Sieradz ikona pliku pdfOpinia PDF
178 „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na choroby układu ruchu dla mieszkańców Gminy Miejskiej Łaziska Górne” ikona pliku pdfOpinia PDF
179 „Program zdrowotny – rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Supraśl w latach 2015–2018” ikona pliku pdfOpinia PDF
180 „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie” ikona pliku pdfOpinia PDF
181 „Program profilaktyki zdrowotnej – Becikowe po Grębocicku na rok 2015” gminy Grębocice ikona pliku pdfOpinia PDF
182 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” ikona pliku pdfOpinia PDF
183 „Program szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat” miasta i gminy Serock ikona pliku pdfOpinia PDF
184 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w powiecie lubartowskim w latach 2014–2017” ikona pliku pdfOpinia PDF
185 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci między 25 a 36 miesiącem życia w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Kostrzynie nad Odrą” ikona pliku pdfOpinia PDF
186 „Program profilaktyki zakażeń HCV dla Miasta Kościerzyna na lata 2014–2016” ikona pliku pdfOpinia PDF
187 „Program profilaktyki zakażeń HCV dla Miasta Chełm na lata 2014–2016” ikona pliku pdfOpinia PDF
188 „Program profilaktyki zakażeń HCV w powiecie słupskim” ikona pliku pdfOpinia PDF
189 „Program profilaktyki zakażeń HCV dla Gminy Kościerzyna na lata 2014–2016” ikona pliku pdfOpinia PDF
190 „Pilotażowy program wykrywania wirusowego zakażenia wątroby typu C (WZW C) dla mieszkańców Jarosławia” ikona pliku pdfOpinia PDF
191 „Program zapobiegania powstawaniu poważnych powikłań klinicznych i zakrzepowych u chorych z OZW leczonych przezskórną angioplastyką wieńcową” województwa wielkopolskiego. ikona pliku pdfOpinia PDF
192 „Program profilaktyki otyłości dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych” powiatu wołomińskiego. ikona pliku pdfOpinia PDF
193 „Program profilaktyki cukrzycy – konsultacje specjalistyczne wraz z podstawową diagnostyką” gminy Puchaczów ikona pliku pdfOpinia PDF
194 „Uczymy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna - Program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubińskiego” ikona pliku pdfOpinia PDF
195 „Konsultacje specjalistyczne chorób układu nerwowego i depresji wraz z podstawową diagnostyką” gminy Puchaczów ikona pliku pdfOpinia PDF
196 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne na lata 2014–2016” powiatu lubińskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
197 „Moje dziecko nie chrapie – Miasto Radom 2014 rok” ikona pliku pdfOpinia PDF
198 „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania rozwojowi wad wrodzonych stawów biodrowych noworodków” miasta Sosnowiec ikona pliku pdfOpinia PDF
199 „Program profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Śliwice na lata 2014-2018” ikona pliku pdfOpinia PDF
200 „Program profilaktyki wad postawy u dzieci z klas 0–VI realizowany przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w 2014 roku” ikona pliku pdfOpinia PDF
201 „Gminny program zdrowotny na lata 2014-2020 w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Bodzechów” ikona pliku pdfOpinia PDF
202 „Badania profilaktyczne dla mieszkańców Gminy Miasta Jaworzna w kierunku rozpoznania boreliozy” ikona pliku pdfOpinia PDF
203 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014–2015 na terenie Powiatu Lubińskiego” ikona pliku pdfOpinia PDF
204 „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy (HPV typ 6, 11, 16, 18) w Gminie Supraśl” ikona pliku pdfOpinia PDF
205 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015–2018” gminy Włoszczowa ikona pliku pdfOpinia PDF
206 „Gminny program profilaktyki zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014–2017” gminy Rymanów ikona pliku pdfOpinia PDF
207 „Gminny program profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienia HPV na lata 2014–2020” gminy Dobrzeń Wielki ikona pliku pdfOpinia PDF
208 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Drzewica na lata 2014–2017” ikona pliku pdfOpinia PDF
209 „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” gminy i miasta Odolanów ikona pliku pdfOpinia PDF
210 „Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014–2018” powiatu złotowskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
211 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Słupsk na lata 2015–2021” ikona pliku pdfOpinia PDF
212 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Grójec na lata 2014–2017” ikona pliku pdfOpinia PDF
213 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Polanica-Zdrój” ikona pliku pdfOpinia PDF
214 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18” gminy Szamotuły ikona pliku pdfOpinia PDF
215 „Zdolni do pracy – wczesne wykrywanie chorób układu mięśniowo-szkieletowego w województwie kujawsko-pomorskim” ikona pliku pdfOpinia PDF
216 „NARODOWY PROGRAM OCHRONY ANTYBIOTYKÓW” MODUŁ I: „Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych na lata 2014-2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
217 „Program profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi na lata 2015-2018” miasta Zduńska Wola ikona pliku pdfOpinia PDF
218 „Program profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet w wieku 45-49 lat zamieszkałych na terenie Gminy Kolbuszowa” ikona pliku pdfOpinia PDF
219 „Powiatowy Program Promocji Zdrowia dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego na rok 2014 – Dni walki z rakiem piersi” ikona pliku pdfOpinia PDF
220 „Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc” województwa łódzkiego ikona pliku pdfOpinia PDF
221 „Program zdrowotny wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego” województwa łódzkiego ikona pliku pdfOpinia PDF
222 „Pilotażowy program wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców miasta Krosna na 2014 rok” ikona pliku pdfOpinia PDF
223 „Program wczesnego wykrywania raka jajnika” powiatu mieleckiego ikona pliku pdfOpinia PDF
224 „Zdążyć przed rakiem - program wczesnego wykrywania raka prostaty” powiatu mieleckiego ikona pliku pdfOpinia PDF
225 „Powiatowy Program Promocji Zdrowia dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego na rok 2014 - NIE nowotworom u dzieci” ikona pliku pdfOpinia PDF
226 „Program zdrowotny na rok 2014 obejmujący szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia” miasta Jasło ikona pliku pdfOpinia PDF
227 „Stop grypie! Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia po 65 roku życia na lata 2014-2016” ikona pliku pdfOpinia PDF
228 „Program szczepień przeciw grypie na lata 2014 - 2017” gminy Daleszyce ikona pliku pdfOpinia PDF
229 „Profilaktyczny program zdrowotny. Szczepienia przeciw grypie mieszkańców Gminy Nagłowice” ikona pliku pdfOpinia PDF
230 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki - szczepienie profilaktyczne osób po 65 roku życia, przeciwko grypie” gminy Piaski ikona pliku pdfOpinia PDF
231 „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia” miasta Grajewo ikona pliku pdfOpinia PDF
232 „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 70 roku życia” ikona pliku pdfOpinia PDF
233 „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka w Giżycku po 65 roku życia” ikona pliku pdfOpinia PDF
234 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci nowonarodzonych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Polanica-Zdrój” ikona pliku pdfOpinia PDF
235 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Sandomierz w latach 2014-2017 z zastosowaniem szczepionki skoniugowanej 13-walentnej” ikona pliku pdfOpinia PDF
236 „Promocja zdrowia w profilaktyce szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla mieszkańców gminy Grębocice – 55 plus” ikona pliku pdfOpinia PDF
237 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w mieście Zamość w latach 2014-2017” ikona pliku pdfOpinia PDF
238 „Rehabilitacja oddechowa dzieci do lat 18 z wykorzystaniem walorów klimatycznych obszaru Jarnołtówka” Województwa Opolskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
239 „Program Wczesnego Wykrywania i Zapobiegania Chorobom Układu Krążenia” Województwa Łódzkiego ikona pliku pdfOpinia PDF
240 „Zaskoczeni wiekiem” w ramach Powiatowego Programu Promocji Zdrowia dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
241 „Leczenie niepłodności metodą NaproTechnology® w latach 2014-2017” Miasto Częstochowa ikona pliku pdfOpinia PDF
242 „Rehabilitacja lecznicza-ambulatoryjna (fizykoterapia, kinezyterapia, masaż leczniczy) mieszkańców gminy Niemce” ikona pliku pdfOpinia PDF
243 „Powiatowy program promocji zdrowia na rok 2014 – Pomóż mi latać” Powiatu Legionowskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
244 „Program diagnostyczno-edukacyjny «Opracowanie wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym»” Województwa Mazowieckiego ikona pliku pdfOpinia PDF
245 „Warsztaty Rozwoju Rodzicielskiego – zaburzenia ze spektrum autyzmu” Województwa Mazowieckiego ikona pliku pdfOpinia PDF
246 „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013-2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6-9 lat” realizowanego w latach 2014-2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
247 „Powiatowy Program Promocji Zdrowia dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego na rok 2014 - Szkoła rodzenia” ikona pliku pdfOpinia PDF
248 „Powiatowy Program Promocji Zdrowia dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego na rok 2014 – Edukacja prozdrowotna” Powiatu Legionowskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
249 „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018” ikona pliku pdfOpinia PDF
250 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015-2018” Gminy i Miasta Lwówek Śląski ikona pliku pdfOpinia PDF
251 „Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce” ikona pliku pdfOpinia PDF
252 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2018” Gminy Wołów ikona pliku pdfOpinia PDF
253 „Program profilaktyki raka szyjki macicy w gminie Kobylnica na lata 2015-2018” ikona pliku pdfOpinia PDF
254 „Wieloletni program zdrowotny wczesnej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy w Gminie Miasto Oświęcim na lata 2015-2020” ikona pliku pdfOpinia PDF
255 „Program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców Gminy Bolesławiec” ikona pliku pdfOpinia PDF
256 „Działania wspierające - pielęgnacyjne dla osób objętych opieką paliatywną” gminy Nysa ikona pliku pdfOpinia PDF
257 „Świadczenie usług pielęgnacyjnych i pielęgniarskich oraz działalność rewalidacyjna i usprawniająca ruchowo w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych” gminy Nysa ikona pliku pdfOpinia PDF
258 „Profilaktyka w zakresie wczesnego wykrywania raka szyjki macicy dla kobiet z terenu gminy Dobroń” ikona pliku pdfOpinia PDF
259 „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka jajnika u kobiet w wieku 45 - 54 roku życia na terenie Powiatu Lubińskiego” ikona pliku pdfOpinia PDF
260 „Program profilaktyczny dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego pn; „Zapobieganie zakażeniom HCV na lata 2014-2016” ikona pliku pdfOpinia PDF
261 „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Czersk” ikona pliku pdfOpinia PDF
262 „Wykrywanie i terapia patologii narządów ruchu u mieszkańców gminy Dobroń (fizjoterapia i kinezyterapia)” ikona pliku pdfOpinia PDF
263 „Projekt programu profilaktyki chodu w wieku 55+ na lata 2015-2020” gminy Suszec ikona pliku pdfOpinia PDF
264 „Opieka geriatryczna skierowana na poprawę sprawności osób starszych przewlekle chorych” gminy Jaworzna ikona pliku pdfOpinia PDF
265 „Kompleksowa terapia, opieka i pielęgnacja dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Jaworzna” ikona pliku pdfOpinia PDF
266 „Badanie wad postawy uczniów klas I i II gimnazjów z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata 2015-2020” powiatu krakowskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
267 „Projekt programu profilaktyki dysfunkcji kręgosłupa na lata 2015-2020 r.” gminy Suszec ikona pliku pdfOpinia PDF
268 „Program edukacyjno-zdrowotny udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej dla uczniów na lata 2015-2017” gminy Kwidzyn ikona pliku pdfOpinia PDF
269 „Projekt programu profilaktyki próchnicy – lakowanie zębów na lata 2015-2020” gminy Suszec ikona pliku pdfOpinia PDF
270 „Opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym z terenu Miasta Józefowa” ikona pliku pdfOpinia PDF
271 „Projekt programu profilaktyki zakażeń meningokokowych wśród dzieci i młodzieży w oparciu o szczepienia przeciwko meningokokom z grupy C na lata 2015-2020” gminy Suszec ikona pliku pdfOpinia PDF
272 „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia” powiatu ciechanowskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
273 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób urodzonych do dnia 31 grudnia 1949 roku prowadzonych na terenie Gminy Stare Juchy w roku 2014” ikona pliku pdfOpinia PDF
274 „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców Gminy Trzebnica powyżej 70 roku życia na lata 2014-2017” ikona pliku pdfOpinia PDF
275 „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku życia mieszkańców Gminy Boguchwała” ikona pliku pdfOpinia PDF
276 „Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji chodu Lokomat” województwa mazowieckiego ikona pliku pdfOpinia PDF
277 „Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów na lata 2015-2019” ikona pliku pdfOpinia PDF
278 „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i schorzeń narządu wzroku dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno” ikona pliku pdfOpinia PDF
279 „Program profilaktyki cukrzycy i promocja zdrowia w cukrzycy mieszkańców Gminy Boguchwała” ikona pliku pdfOpinia PDF
280 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie powiatu lubińskiego na lata 2015-2017” ikona pliku pdfOpinia PDF
281 „Szczepienie przeciw pneumokokom” gminy Kleszczów ikona pliku pdfOpinia PDF
282 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci między 24 a 35 miesiącem życia w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom szczepionką trzynastowalentną w Ożarowie Mazowieckim” ikona pliku pdfOpinia PDF
283 „Szczepienie przeciw meningokokom” gminy Kleszczów ikona pliku pdfOpinia PDF
284 „Szczepienie przeciw rotawirusom” gminy Kleszczów ikona pliku pdfOpinia PDF
285 „Program profilaktyczny – szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2020” powiatu częstochowskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
286 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2018 dla Gminy Miejskiej Włodawa” ikona pliku pdfOpinia PDF
287 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” gminy Głogówek ikona pliku pdfOpinia PDF
288 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) wśród dziewcząt w Gminie Boguchwała na lata 2015-2016” ikona pliku pdfOpinia PDF