Poniżej zamieszczono wydane przez Prezesa Agencji opinie w sprawie nadesłanych samorządowych programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej. Celem publikowania opinii jest przekazanie Państwu dalszych wskazówek, jak poprawnie konstruować programy polityki zdrowotnej oraz jak do podejmowanych działań odnoszą się dowody naukowe w zakresie ocenianych problemów zdrowotnych (czyli zagadnień, których dotyczą programy).
Rok 2013
LP.
Nazwa programu zdrowotnego
Pliki do pobrania
1 „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016” Ministerstwa Zdrowia ikona pliku pdfOpinia PDF
2 „Program badań przesiewowych „Moje dziecko nie chrapie!” miasta Mrągowo ikona pliku pdfOpinia PDF
3 „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Powiatu Świdnickiego na lata 2011-2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
4 „Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015” realizowanego przez powiat kłodzki ikona pliku pdfOpinia PDF
5 „Profilaktyka zaburzeń depresyjnych” realizowany przez gminę Radoszyce ikona pliku pdfOpinia PDF
6 „Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży w wieku 16-17 lat” realizowanego przez województwo lubelskie ikona pliku pdfOpinia PDF
7 „Strategia Miasta Katowice wynikająca z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
8 „Program ochrony zdrowia psychicznego” gminy Głuszyca ikona pliku pdfOpinia PDF
9 „Program Promocji Zdrowia Psychicznego dla na lata 2012-2015” gminy Polanica-Zdrój ikona pliku pdfOpinia PDF
10 „Program ochrony zdrowia psychicznego” gminy Busko-Zdrój ikona pliku pdfOpinia PDF
11 „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015” miasta Dąbrowa Górnicza ikona pliku pdfOpinia PDF
12 „Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Województwa Podlaskiego na lata 2012-2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
13 „Program wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem – FreD goes net” Miasta Tarnowskie Góry ikona pliku pdfOpinia PDF
14 „Program diagnostyczno - motywacyjny dla osób oczekujących na zakwalifikowanie i rozpoczęcie udziału w programie terapeutycznym w Ośrodku Terapii Uzależnień w Rudzie Śląskiej” Miasta Ruda Śląska ikona pliku pdfOpinia PDF
15 „Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej” Miasta Rybnik ikona pliku pdfOpinia PDF
16 „Terapia Dzieci i Młodzieży Uzależnionej od Alkoholu i Osób Współuzależnionych” Województwa Mazowieckiego ikona pliku pdfOpinia PDF
17 „Alkohol i powrót do zdrowia - wzmocnienie procesu leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu” Miasta Gdańsk ikona pliku pdfOpinia PDF
18 „Profilaktyka następstw dysplazji stawów biodrowych” miasta Krakowa ikona pliku pdfOpinia PDF
19 „Opieka długoterminowa oraz paliatywno-hospicyjna nad pacjentem przewlekle i nieuleczalnie chorym realizowana w środowisku domowym i w przychodni” gminy Polkowice ikona pliku pdfOpinia PDF
20 „Program profilaktyki chorób nerek Chorujące nerki nie bolą” miasta Kraków ikona pliku pdfOpinia PDF
21 „Profilaktyka i promocja zdrowia w chorobach układu krążenia w tym rehabilitacja pacjentów po udarze mózgu" miasta Polkowice ikona pliku pdfOpinia PDF
22 „Program profilaktyki III° dla pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych” województwa kujawsko–pomorskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
23 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży od 7 do 18 roku życia z terenu gminy Rudna na lata 2013-2015” gminy Rudna ikona pliku pdfOpinia PDF
24 „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na rok 2013” gminy Bolesławiec ikona pliku pdfOpinia PDF
25 „Program zapobiegania próchnicy za pomocą fluoryzacji zębów u dzieci w wieku 2-5 lat” starostwa powiatowego w Olkuszu ikona pliku pdfOpinia PDF
26 „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu jamy ustnej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych gmin wiejskich powiatu świdnickiego na lata 2013-2014” ikona pliku pdfOpinia PDF
27 „Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Aleksandrów” ikona pliku pdfOpinia PDF
28 „Szóstka na szóstkę – program profilaktyki zdrowotnej w zakresie stanu zdrowia jamy ustnej uczniów klas I szkół podstawowych na terenie Gminy i Miasta Sianów na lata 2013-2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
29 „4 minuty, które decydują o życiu” powiatu Cieszyńskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
30 „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach” powiatu Legionowskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
31 „SZKOŁA RATOWNICTWA. Program zdrowotny w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach projektu edukacyjnego” gminy Polkowice ikona pliku pdfOpinia PDF
32 „Pierwsza pomoc przedmedyczna wraz z oznaczeniem grupy krwi uczestników Programu” powiatu Ostrowskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
33 „Szóstka na szóstkę – program profilaktyki zdrowotnej w zakresie stanu zdrowia jamy ustnej uczniów klas I szkół podstawowych na terenie Gminy i Miasta Sianów na lata 2013-2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
34 „Upowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w ratowaniu życia na terenie miasta Legionowo” gminy Legionowo ikona pliku pdfOpinia PDF
35 „Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV w Piekarach Śląskich na lata 2013-2016” miasto Piekary Śląskie ikona pliku pdfOpinia PDF
36 „Gminny Program Profilaktyki Zakażenia Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2013-2016” gminy Leżajsk ikona pliku pdfOpinia PDF
37 „Program profilaktycznych szczepień przeciw HPV” Miasto Płock ikona pliku pdfOpinia PDF
38 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” Miasto Katowice ikona pliku pdfOpinia PDF
39 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 na lata 2013-2015” Gminy Rudna ikona pliku pdfOpinia PDF
40 „Gminny program profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienia HPV 6, 11, 16 i 18” gminy miejskiej Lubawa ikona pliku pdfOpinia PDF
41 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” gminy Gołuchów ikona pliku pdfOpinia PDF
42 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Janów Podlaski na lata 2013-2015” gminy Janów Podlaski ikona pliku pdfOpinia PDF
43 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2013-2015 realizowany w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański” ikona pliku pdfOpinia PDF
44 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2013-2015” Miasta i Gminy Wronki ikona pliku pdfOpinia PDF
45 „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Rydułtowy” ikona pliku pdfOpinia PDF
46 „Kompleksowa Rehabilitacja i Terapia Dzieci Niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzyżanowice w latach 2012 — 2016” ikona pliku pdfOpinia PDF
47 „Kompleksowa terapia, opieka i pielęgnacja dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy miasta Jaworzna” ikona pliku pdfOpinia PDF
48 „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Lubomia” ikona pliku pdfOpinia PDF
49 „Miejski program promocji zdrowia na rok 2013 – Rehabilitacja niemowląt – wczesna diagnostyka i ćwiczenia rehabilitacyjne dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością do 1 roku życia” Miasto Legionowo ikona pliku pdfOpinia PDF
50 „Miejski program promocji zdrowia na rok 2013 – Orientacja w terenie – Zajęcia dla osób niewidzących i niewidomych szczególnie tych, którzy zrzeszeni są w polskim związku niewidomych” Miasta Legionowo ikona pliku pdfOpinia PDF
51 „Rehabilitacja lecznicza (Fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców gminy Kobierzyce” ikona pliku pdfOpinia PDF
52 „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Bieruń w warunkach domowych” ikona pliku pdfOpinia PDF
53 „Program profilaktyczny: Poprawa opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem „Wcześniak w domu” miasta Bydgoszcz ikona pliku pdfOpinia PDF
54 „Program wyrównywania szans rozwojowych dzieci urodzonych przedwcześnie w mieście Kraków” ikona pliku pdfOpinia PDF
55 „Program wczesnego wykrywania chorób płuc” gminy Katowice ikona pliku pdfOpinia PDF
56 „Zapobieganie i wykrywanie przewlekłych chorób płuc i alergii układu oddechowego” gminy Parzęczew ikona pliku pdfOpinia PDF
57 „Profilaktyka raka płuc na terenie województwa lubelskiego w latach 2012–2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
58 „Wczesne wykrywanie nowotworów płuc” gminy Szczecin ikona pliku pdfOpinia PDF
59 „Projekt programu profilaktyki dysfunkcji kręgosłupa na lata 2012-2014”, realizowany przez miasto Suszec ikona pliku pdfOpinia PDF
60 „ Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz w zakresie fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy na lata 2012-2015”, realizowanego przez województwo lubelskie ikona pliku pdfOpinia PDF
61 „Program profilaktyki złamań i wczesnego wykrywani osteoporozy” realizowanego przez powiat olkuski ikona pliku pdfOpinia PDF
62 „Program profilaktyki wczesnych wad postawy u dzieci w wieku szkolnym” gminy Radoszyce ikona pliku pdfOpinia PDF
63 „Program profilaktyki przeciwdziałania wadom postawy u dzieci gminy Gogolin w 2013 roku” ikona pliku pdfOpinia PDF
64 „Profilaktyczne badania przesiewowe dzieci – uczniów II klas szkół podstawowych na terenie Mysłowic” ikona pliku pdfOpinia PDF
65 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Brzesko w latach 2012-2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
66 „Program zdrowotny pn. „Zdrowie, Mama i Ja - etap II, tj. profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy” ikona pliku pdfOpinia PDF
67 „Program szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat – w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2013” miasta Legionowo ikona pliku pdfOpinia PDF
68 „Samorządowy program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w wieku do 2 lat” województwa opolskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
69 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2013 – 2016. Kontynuacja programu zdrowotnego z lat 2006 - 2012” miasta Kielce ikona pliku pdfOpinia PDF
70 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom” miasta Katowice ikona pliku pdfOpinia PDF
71 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Miasto Puławy w 2013 roku” ikona pliku pdfOpinia PDF
72 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubawa” ikona pliku pdfOpinia PDF
73 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Połaniec, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom” ikona pliku pdfOpinia PDF
74 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom dzieci urodzonych w 2010r. zamieszkałych na terenie Miasta Ełku” ikona pliku pdfOpinia PDF
75 „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2011 roku z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” ikona pliku pdfOpinia PDF
76 „Badania przesiewowe w kierunku wykrywania zwężenia tętnic szyjnych i tętnic obwodowych kończyn dolnych” miasta Bydgoszcz ikona pliku pdfOpinia PDF
77 „Program profilaktyki schorzeń układu żylnego” miasta Piekary Śląskie ikona pliku pdfOpinia PDF
78 „Profilaktyka chorób żył dla mieszkańców Mysłowic-Dziećkowic” miasta Mysłowice ikona pliku pdfOpinia PDF
79 „Program wczesnego wykrywania tętniaka aorty brzusznej” powiatu olkuskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
80 „Zwiększenie dostępności do podstawowych badań przesiewowych u dzieci” gminy Odolanów ikona pliku pdfOpinia PDF
81 „Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego kobiety w wieku od 25 do 59 roku życia na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie” ikona pliku pdfOpinia PDF
82 „Dbamy o zdrowie naszych seniorów” gminy Legionowo ikona pliku pdfOpinia PDF
83 „Projekt programu profilaktyki chodu w wieku 55+ na lata 2012 - 2014” gminy Suszec ikona pliku pdfOpinia PDF
84 „Rehabilitacja lecznicza - fizjoterapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo oraz dzieci i młodzieży z wadami postawy z terenu Gminy Sułkowice na lata 2013-2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
85 „Wczesna prewencja i profilaktyka nowotworów złośliwych raka sutka i jajnika u osób obciążonych genetycznie z zastosowaniem diagnostyki molekularnej” miasta Krakowa ikona pliku pdfOpinia PDF
86 „Program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy za pomocą badania cytologicznego w populacji kobiet 25 – 59 lat” powiatu olkuskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
87 „Wczesne wykrywanie nowotworów” miasta i gminy Konstancin-Jeziorna ikona pliku pdfOpinia PDF
88 „Rak jajnika – cichy zabójca. Program badań dla wczesnego wykrywania raka jajnika” miasta Krakowa ikona pliku pdfOpinia PDF
89 „Program profilaktyczno-edukacyjny wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz gruczołu piersiowego. Badania cytologiczne oraz nauka samobadania piersi” gminy Niemce ikona pliku pdfOpinia PDF
90 „Program wczesnego wykrywania raka piersi za pomocą badania mammograficznego i ultrasonograficznego w populacji kobiet w wieku 50 - 69 lat” powiatu Olkuskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
91 „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania rozwojowi chorób nowotworowych piersi” miasta Sosnowiec ikona pliku pdfOpinia PDF
92 „Program profilaktyczno – edukacyjny z zakresu wczesnego wykrywania raka piersi” miasta i gminy Brusy ikona pliku pdfOpinia PDF
93 „Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi” gminy Zbrosławice ikona pliku pdfOpinia PDF
94 „Program profilaktyki chorób odstresowych na terenie województwa lubelskiego na lata 2012-2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
95 „Miejski program ochrony zdrowia Zdrowy Kraków na lata 2013-2015 - Profilaktyka samobójstw” miasta Kraków ikona pliku pdfOpinia PDF
96 „Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży” powiatu Olkuskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
97 „Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015” powiatu Lwówek ikona pliku pdfOpinia PDF
98 „Profilaktyka depresji i rozpowszechnianie postaw prozdrowotnych w obszarze zdrowia psychicznego - Program edukacyjny dla województwa małopolskiego” ikona pliku pdfOpinia PDF
99 „Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2012-2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
100 „Miejski program ochrony zdrowia Zdrowy Kraków na lata 2013-2015 - Świetlica terapeutyczna z programem profilaktyki i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi” ikona pliku pdfOpinia PDF
101 „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Gminy Toszek na lata 2012-2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
102 „Rozpoznawanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program edukacyjno-konsultacyjny” województwa Mazowieckiego ikona pliku pdfOpinia PDF
103 „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2012-2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
104 „Całodobowy numer alarmowy informacji toksykologicznej” miasta Kraków ikona pliku pdfOpinia PDF
105 „Program zdrowotny dla dzieci dyslektycznych i z ADHD” miasta Tarnowskie Góry ikona pliku pdfOpinia PDF
106 „Program zdrowotny dla dzieci dyslektycznych i z ADHD” miasta Tarnowskie Góry ikona pliku pdfOpinia PDF
107 „Program Zdrowotny Wykrywania Wczesnych Zmian Nowotworowych Górnych Dróg Oddechowych” województwa łódzkiego ikona pliku pdfOpinia PDF
108 „Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2013-2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
109 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych – pilotaż” województwa mazowieckiego ikona pliku pdfOpinia PDF
110 „Ocena wyrównania ciśnienia tętniczego w populacji mieszkańców miasta Białystok z nadciśnieniem tętniczym w wieku 40-60 lat. Modyfikacja czynników ryzyka w profilaktyce wtórnej powikłań sercowo-naczyniowych” ikona pliku pdfOpinia PDF
111 „Pomorski program chorób niezakaźnych Neptun na lata 2014-2016” województwa pomorskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
112 „Pomóż swemu sercu” gminy Brusy ikona pliku pdfOpinia PDF
113 „Program pilotażowy wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego” miasta Dąbrowa Górnicza ikona pliku pdfOpinia PDF
114 „Program wczesnego wykrywania raka jelita grubego” powiatu Olkuskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
115 „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów jelita grubego dla mieszkańców miasta powyżej 40 roku życia” Miasta Legionowo ikona pliku pdfOpinia PDF
116 „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016” ikona pliku pdfOpinia PDF
117 „Ośrodek Chorób Rzadkich Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie” ikona pliku pdfOpinia PDF
118 „Program zdrowotny wczesnego wykrywania otępień lub innych zaburzeń funkcji poznawczych” województwa Łódzkiego ikona pliku pdfOpinia PDF
119 „Program wykrywania zakażenia chlamydią” powiatu Olkuskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
120 „Zapobieganie chorobom poprzez badanie USG” gminy Parzęczew ikona pliku pdfOpinia PDF
121 „Program profilaktyki nowotworowej w Gminie Gogolin na lata 2013-2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
122 „Przeciwdziałania chorobom nowotworowym wśród mieszkańców powiatu żuromińskiego” ikona pliku pdfOpinia PDF
123 „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania rakowi gruczołu krokowego” miasta Sosnowiec ikona pliku pdfOpinia PDF
124 „Profilaktyka chorób prostaty dla mieszkańców Mysłowic-Dziećkowic” ikona pliku pdfOpinia PDF
125 „Program profilaktyki raka gruczołu krokowego dla mieszkańców Powiatu Pajęczańskiego na rok 2013” ikona pliku pdfOpinia PDF
126 „Profilaktyka raka piersi dla mieszkańców Mysłowic-Dziećkowic” ikona pliku pdfOpinia PDF
127 „Profilaktyczne badania przesiewowe u dzieci rocznika 2004 – uczniów szkół podstawowych na terenie Mysłowic” ikona pliku pdfOpinia PDF
128 „Program wczesnego wykrywania wad i schorzeń narządu wzroku i słuchu w populacji dzieci i młodzieży Wrocławia” ikona pliku pdfOpinia PDF
129 „Program wczesnego wykrywania, profilaktyki i korekcji wad postawy u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym na terenie gminy Oleśnica” ikona pliku pdfOpinia PDF
130 „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok” ikona pliku pdfOpinia PDF
131 „Program kompleksowej rehabilitacji dla kobiet po leczeniu raka piersi” miasta Sosnowiec ikona pliku pdfOpinia PDF
132 „Program poprawy zdrowia dla mieszkańców gminy miasta Zambrów w zakresie rehabilitacji leczniczej na rok 2013” ikona pliku pdfOpinia PDF
133 „Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów, mieszkańców miasta Częstochowy na lata 2013-2017” ikona pliku pdfOpinia PDF
134 „Wczesne wykrywanie zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci do 5 roku życia” miasta Kraków ikona pliku pdfOpinia PDF
135 „Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, przeznaczony dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków” ikona pliku pdfOpinia PDF
136 „Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa” ikona pliku pdfOpinia PDF
137 „Zapobieganie chorobom zakaźnym wśród dorosłych” miasta Katowice ikona pliku pdfOpinia PDF
138 „Szczepienia ochronne” powiatu Olkuskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
139 „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku życia” gminy Boguchwała ikona pliku pdfOpinia PDF
140 „Promocja zdrowia w profilaktyce szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Grębocice od 65 roku życia” ikona pliku pdfOpinia PDF
141 „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka” miasta Legionowo ikona pliku pdfOpinia PDF
142 „Program szczepień profilaktycznych osób po 50 roku życia przeciwko grypie” gminy Połaniec ikona pliku pdfOpinia PDF
143 „Program profilaktyczny „Szczepienia ochronne przeciw grypie”” gminy Góra Kalwaria ikona pliku pdfOpinia PDF
144 „Program promocji zdrowia, zwalczania niepełnosprawności oraz chorób cywilizacyjnych w mieście i gminie Jelcz-Laskowice” ikona pliku pdfOpinia PDF
145 „Wsparcie w procesie dorastania” (miasto Kraków) ikona pliku pdfOpinia PDF
146 „Pomoc w powrocie do zdrowego funkcjonowania psychicznego” (miasto Kraków) ikona pliku pdfOpinia PDF
147 „Profilaktyka i terapia depresji: pomagać w porę” (miasto Kraków) ikona pliku pdfOpinia PDF
148 „Zdrowa Gmina” (miasto Konstancin-Jeziorna) ikona pliku pdfOpinia PDF
149 „Program profilaktyki i promocji zdrowia na lata 2014-2020” (gmina Mielno) ikona pliku pdfOpinia PDF
150 „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia” (miasto Kraków) ikona pliku pdfOpinia PDF
151 „Program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Chorzowa powyżej 60 roku życia na lata 2013-2014” (miasto Chorzów) ikona pliku pdfOpinia PDF
152 „Program profilaktyczny w zakresie szczepień przeciw grypie osób starszych” (gmina Kamieniec Ząbkowicki) ikona pliku pdfOpinia PDF
153 „Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Turku powyżej 65 roku życia na lata 2013 - 2014” ikona pliku pdfOpinia PDF
154 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki - szczepienie profilaktyczne osób po 65 roku życia, przeciwko grypie” (gmina i miasto Bierutów) ikona pliku pdfOpinia PDF
155 „Program szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Kielce na lata 2013-2016” ikona pliku pdfOpinia PDF
156 „Program profilaktyki próchnicy na lata 2013-2015 u dzieci w Gminie Miejskiej Kraków” ikona pliku pdfOpinia PDF
157 „Program profilaktyki próchnicy na lata 2013-2015 u dzieci niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków” ikona pliku pdfOpinia PDF
158 „Program profilaktyki próchnicy u dzieci i młodzieży szkolnej” (miasto Sosnowiec) ikona pliku pdfOpinia PDF
159 „Program edukacyjny dla dzieci z przedszkoli na terenie miasta Płocka w zakresie zapobiegania próchnicy, chorobom dziąseł i wadom zgryzu” ikona pliku pdfOpinia PDF
160 „Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym gminy Brusy pn. „Zdrowy ząbek” na lata 2014-2019” ikona pliku pdfOpinia PDF
161 „Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci zamieszkałych w Krośnie, uczęszczających do przedszkoli i II klas szkół podstawowych” ikona pliku pdfOpinia PDF
162 „Program profilaktyczno-leczniczy próchnicy zębów dla dzieci 12-letnich ze szkół Miasta Lębork” ikona pliku pdfOpinia PDF
163 „Program Profilaktyki Stomatologicznej dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych położonych na terenie Gminy Baranowo na rok 2013” ikona pliku pdfOpinia PDF
164 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży od 7 do 6 roku życia z terenu Gminy Otwock w 2013 roku” ikona pliku pdfOpinia PDF
165 „Po radosne macierzyństwo” (powiat Raciborski) ikona pliku pdfOpinia PDF
166 „Program profilaktyczno-edukacyjny przeciwdziałania cukrzycy dla mieszkańców Gminy Pilchowice” ikona pliku pdfOpinia PDF
167 „Program profilaktyki cukrzycy i promocja zdrowia w cukrzycy w gminie Boguchwała” ikona pliku pdfOpinia PDF
168 „Dni walki z cukrzycą” (powiat legionowski) ikona pliku pdfOpinia PDF
169 „Program zdrowotny przygotowujący przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka” miasta Legionowo ikona pliku pdfOpinia PDF
170 „Program profilaktyczno-promocyjno-edukacyjny dla potencjalnych rodziców w zakresie edukacji przedporodowej w szkole rodzenia” gminy Brusy ikona pliku pdfOpinia PDF
171 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom” miasta Katowice ikona pliku pdfOpinia PDF
172 „Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2013-2016” miasta Kielce ikona pliku pdfOpinia PDF
173 „Program szczepień profilaktycznych uczniów klas I gimnazjalnych, przeciwko meningokokom” Miasta i Gminy Góra Kalwaria ikona pliku pdfOpinia PDF
174 „Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku 12-24 miesięcy, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków” ikona pliku pdfOpinia PDF
175 „Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciw meningokokom” ikona pliku pdfOpinia PDF
176 1„Program zdrowotny dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie gminy Pilchowice przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C” ikona pliku pdfOpinia PDF
177 „Krzewienie idei krwiodawstwa na terenie Miasta Legionowo” w ramach „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2013” ikona pliku pdfOpinia PDF
178 „Opieka geriatryczna skierowana na poprawę sprawności osób starszych przewlekle chorych” realizowany przez: Miasto Jaworzno ikona pliku pdfOpinia PDF
179 „Program badań przesiewowych w kierunku alergii skierowany do dzieci urodzonych w latach 2003-2008 realizowany przez Gminę Pruszcz Gdański w 2013 roku” ikona pliku pdfOpinia PDF
180 „Program profilaktyki ryzykownego stanu psychicznego” Miasto Łódź ikona pliku pdfOpinia PDF
181 „Program profilaktyki chorób narządu głosu spowodowanych nadmiernym wysiłkiem głosowym na lata 2013-2016” realizowany przez Województwo Lubelskie ikona pliku pdfOpinia PDF
182 „Wygraj z boreliozą” powiatu mikołowskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
183 „Nie daj się osteoporozie” Powiat Mikołowski ikona pliku pdfOpinia PDF
184 „Dni walki z rakiem piersi” powiatu legionowskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
185 „Pilotażowy Program wykrywania zakażeń WZW typu B i C dla mieszkańców miasta Krosna” ikona pliku pdfOpinia PDF
186 Opinia o projekcie „Programu profilaktycznego raka tarczycy” powiatu wadowickiego ikona pliku pdfOpinia PDF
187 „W zdrowym ciele zdrowy duch. Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób u dzieci w wieku od 9 miesiąca życia do 6 lat” miasta Legionowo ikona pliku pdfOpinia PDF
188 „Udzielanie porad dla mieszkańców Gminy Połaniec w przypadku zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów pielęgniarskich w ramach porad udzielanych przez lekarzy ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zachorowań i zapobiegania im w 2013 roku” ikona pliku pdfOpinia PDF
189 „Doraźna Pomoc Lekarska dla mieszkańców Gminy Góra Kalwaria” ikona pliku pdfOpinia PDF
190 „Wczesne wykrywanie i profilaktyka chorób układu krążenia u osób w wieku od 40 do 60 lat zameldowanych na terenie Gminy Miasta Odolanów” ikona pliku pdfOpinia PDF
191 „Powiatowy program promocji zdrowia na rok 2013 – Dni dla serca” miasta Legionowo ikona pliku pdfOpinia PDF
192 Opinia o projekcie „Programu profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców miasta Krosna” ikona pliku pdfOpinia PDF
193 Opinia o projekcie „Programu profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania nadciśnienia tętniczego u młodzieży” miasta Grudziądz ikona pliku pdfOpinia PDF
194 Opinia o projekcie „Programu profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń rytmu serca” miasta Grudziądz ikona pliku pdfOpinia PDF
195 Opinia o projekcie „Programu profilaktyki szczepień przeciwko zakażeniom wirusowym będących przyczyną raka szyjki macicy w Gminie Dąbrowa na lata 2013-2016” ikona pliku pdfOpinia PDF
196 Opinia o projekcie „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło” ikona pliku pdfOpinia PDF
197 Opinia o projekcie „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Aleksandrów Łódzki” ikona pliku pdfOpinia PDF
198 Opinia o projekcie „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” powiatu bełchatowskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
199 Opinia o projekcie „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” gminy Mielno ikona pliku pdfOpinia PDF
200 Opinia o projekcie „Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków na lata 2013-2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
201 Opinia o projekcie „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typu 6, 11, 16, 18” gminę Oleśnica ikona pliku pdfOpinia PDF
202 Opinia o projekcie „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” gminy Teresin ikona pliku pdfOpinia PDF
203 „Profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Krosna” ikona pliku pdfOpinia PDF
204 „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób po 65 roku życia” miasta Mysłowice ikona pliku pdfOpinia PDF
205 „Szczepienia profilaktyczne osób po 65 roku życia, przeciwko grypie” gminy Chocianów ikona pliku pdfOpinia PDF
206 „Szczepienia profilaktyczne osób po 65 r.ż., przeciwko grypie” miasta Otwock ikona pliku pdfOpinia PDF
207 „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 63 roku życia” gminy Czerniejewo ikona pliku pdfOpinia PDF
208 „Profilaktyka chorób płuc w kierunku przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i gruźlicy dla mieszkańców Mysłowic-Dziećkowic” ikona pliku pdfOpinia PDF
209 „Wczesne wykrywanie chorób i wad wrodzonych u niemowląt” miasta Szczecin ikona pliku pdfOpinia PDF
210 „Szkoła rodzenia” powiatu Legionowo ikona pliku pdfOpinia PDF
211 „Becikowe po Grębocicku” Gminy Grębocice ikona pliku pdfOpinia PDF
212 „Becikowe po Grębocicku” Gminy Grębocice ikona pliku pdfOpinia PDF
213 „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci w 2 roku życia w Aleksandrowie Łódzkim” ikona pliku pdfOpinia PDF
214 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci w wieku 0-3 lat, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, uczęszczających do żłóbków i przedszkoli” ikona pliku pdfOpinia PDF
215 „Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom na lata 2013-2015” gminy Wasilków ikona pliku pdfOpinia PDF
216 „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci po 2 r.ż. na terenie Gminy Nowe Warpno” ikona pliku pdfOpinia PDF
217 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom na lata 2013-2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
218 „Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom zamieszkałych na terenie miasta Częstochowa na lata 2013 - 2017” ikona pliku pdfOpinia PDF
219 „Stop Pneumokokom” starostwa Ostrów Wielkopolski ikona pliku pdfOpinia PDF
220 „Program profilaktyczny szczepień dzieci nowonarodzonych przeciwko zakażeniom pneumokokowym w Gminie Pilchowice” ikona pliku pdfOpinia PDF
221 „Program szczepień profilaktycznych dzieci w wieku lat 3 i 4, przeciwko pneumokokom” miasta Otwock ikona pliku pdfOpinia PDF
222 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego narażenia” miasta Katowice ikona pliku pdfOpinia PDF
223 „Program szczepień profilaktycznych dzieci i młodzieży gminy Zagnańsk przeciwko meningokokom na lata 2013-2017” ikona pliku pdfOpinia PDF
224 Opinia o projekcie „Budowanie właściwych zachowań higienicznych i przeciwdziałanie problemowi społecznemu jaki stanowi rak szyjki macicy” gminy Kamieniec Ząbkowicki ikona pliku pdfOpinia PDF
225 Opinia o projekcie „Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2013-2018” powiatu bolesławickiego ikona pliku pdfOpinia PDF
226 Opinia o projekcie „Gminny program profilaktyki szyjki macicy – szczepienie HPV na lata 2013-2015” gminy Murów ikona pliku pdfOpinia PDF
227 Opinia o projekcie „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18” gminy i miasta Bierutów ikona pliku pdfOpinia PDF
228 Opinia o projekcie „Gminny program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2013-2014” miasta Kętrzyn ikona pliku pdfOpinia PDF
229 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Drzewica na lata 2013-2016” ikona pliku pdfOpinia PDF
230 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2013-2017” gminy Sulmierzyce ikona pliku pdfOpinia PDF
231 Opinia o projekcie „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Głogów na lata 2013-2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
232 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice na lata 2014-2020” ikona pliku pdfOpinia PDF
233 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Wilków na lata 2013-2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
234 Opinia o projekcie „Pilotażowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Zagnańsk na lata 2013-2017” ikona pliku pdfOpinia PDF
235 Opinia o projekcie „Program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV” miasta Bydgoszcz ikona pliku pdfOpinia PDF
236 Opinia o projekcie „Szczepienia ochronne przeciw grypie” gminy Sulmierzyce ikona pliku pdfOpinia PDF
237 Opinia o projekcie „Program zdrowotny zapobiegający zachorowaniom na grypę dla mieszkańców Gminy Kożuchów urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 roku” ikona pliku pdfOpinia PDF
238 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zachorowań na grypę – Słoneczna jesień” miasta Katowice ikona pliku pdfOpinia PDF
239 Opinia o projekcie „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia” miasta Józefów ikona pliku pdfOpinia PDF
240 Opinia o projekcie „Promocja zdrowia w profilaktyce szczepień ochronnych przeciwko grypie, dla mieszkańców gminy Grębocice – od 65 roku życia, na rok 2014” ikona pliku pdfOpinia PDF
241 Opinia o projekcie „Program zdrowotny na rok 2013 obejmujący szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia” miasta Jasło ikona pliku pdfOpinia PDF
242 Opinia o projekcie „Szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Olsztyna po 70 roku życia” ikona pliku pdfOpinia PDF
243 Opinia o projekcie „Program szczepień ochronnych mieszkańców Gminy Zagnańsk przeciwko grypie na lata 2013-2017” ikona pliku pdfOpinia PDF
244 Opinia o projekcie „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego” ikona pliku pdfOpinia PDF
245 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2013-2018” gminy Stawiguda ikona pliku pdfOpinia PDF
246 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18” miasta i gminy Międzybórz ikona pliku pdfOpinia PDF
247 Opinia o projekcie „Program profilaktyczny – szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)” powiatu częstochowskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
248 Opinia o projekcie „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2014-2017” ikona pliku pdfOpinia PDF
249 Opinia o projekcie „Przeciwdziałania problemowi społecznemu jaki stanowi rak szyjki macicy”- program edukacyjno-społeczny dzielnicy Bielany miasta Warszawy ikona pliku pdfOpinia PDF
250 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” miasta Chorzów ikona pliku pdfOpinia PDF
251 Opinia o projekcie „Program profilaktyki przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci po 2 roku życia na terenie gminy Tarnowo Podgórne” ikona pliku pdfOpinia PDF
252 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Łęczna w latach 2013-2016 z zastosowaniem szczepionki skoniugowanej 13-walentnej” ikona pliku pdfOpinia PDF
253 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego” ikona pliku pdfOpinia PDF
254 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego narażenia” Gminy Regimin ikona pliku pdfOpinia PDF
255 Opinia o projekcie „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki szczepień dzieci przeciwko pneumokokom w gminie Rudna” ikona pliku pdfOpinia PDF
256 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w zakresie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat na lata 2013-2016” miasta Lublin ikona pliku pdfOpinia PDF
257 Opinia o projekcie „Profilaktyczny program szczepień przeciwko zakażeniom wirusem HPV” realizowany przez Miasto Radzyń Podlaski ikona pliku pdfOpinia PDF
258 Opinia o projekcie „Szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom” gminy Mielno ikona pliku pdfOpinia PDF
259 Opinia o projekcie „Program szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie” miasta Opole ikona pliku pdfOpinia PDF
260 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zdrowotnej z zakresu szczepień ochronnych przeciw grypie” miasta Sieradz ikona pliku pdfOpinia PDF
261 Opinia o projekcie „Program szczepień profilaktycznych osób po 50 roku życia przeciwko grypie” miasta i gminy Połaniec ikona pliku pdfOpinia PDF
262 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Połaniec, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom” ikona pliku pdfOpinia PDF
263 Opinia o projekcie „Pierwsza pomoc przedmedyczna– zajęcia teoretyczne i praktyczne” Powiat Ostrowski ikona pliku pdfOpinia PDF
264 Opinia o projekcie „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 8-12 lat z terenu Gminy Dobroń” ikona pliku pdfOpinia PDF
265 Opinia o projekcie „Program profilaktyki raka szyjki macicy w Toruniu” ikona pliku pdfOpinia PDF
266 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” gminy Teresin ikona pliku pdfOpinia PDF
267 Opinia o projekcie „Szczepienie przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w Gminie Supraśl na lata 2014-2017” ikona pliku pdfOpinia PDF
268 Opinia o projekcie „Szczepienia profilaktyczne przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku do 3 lat zamieszkałych na terenie Miasta Ustroń będących pod opieką Miejskiego Żłobka w Ustroniu” ikona pliku pdfOpinia PDF
269 Opinia o projekcie „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Osielsko” ikona pliku pdfOpinia PDF
270 Opinia o projekcie „Program profilaktyki obrzęków limfatycznych u kobiet po mastektomii” miasta Grudziądz ikona pliku pdfOpinia PDF
271 Opinia o projekcie „Program zdrowotny - kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze” ikona pliku pdfOpinia PDF
272 Opinia o projekcie „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014-2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
273 Opinia o projekcie „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Słomniki” ikona pliku pdfOpinia PDF
274 Opinia o projekcie „Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A w gminie Węgorzyno” ikona pliku pdfOpinia PDF
275 Opinia o projekcie „Profilaktyka chorób tarczycy u kobiet od 40. roku życia” miasta Rzeszów ikona pliku pdfOpinia PDF
276 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zdrowotnej wczesnego wykrywania schorzeń tarczycy” miasta Sieradzz ikona pliku pdfOpinia PDF
277 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zdrowotnej wczesnego wykrywania wad wzroku” miasta Sieradz ikona pliku pdfOpinia PDF
278 Opinia o projekcie „Program profilaktyki wad i schorzeń narządu wzroku u dzieci w wieku przedszkolnym” miasta Wrocław ikona pliku pdfOpinia PDF
279 Świadczenie usług pielęgnacyjnych i pielęgniarskich oraz działalność rewalidacyjna i usprawniająca ruchowo w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Nysa ikona pliku pdfOpinia PDF
280 Działania wspierające - pielęgnacyjne dla osób z terenu Gminy Nysa objętych opieką paliatywną ikona pliku pdfOpinia PDF
281 „Program profilaktyki zdrowotnej – raka piersi USG” miasta Sieradz ikona pliku pdfOpinia PDF
282 „Udzielanie porad dla mieszkańców Gminy Połaniec w przypadku zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów pielęgniarskich w ramach porad udzielanych przez lekarzy ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zachorowań i zapobiegania im na lata 2014 - 2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
283 „Gminny program zdrowotny na 2013 – 2014 rok w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Bodzechów” ikona pliku pdfOpinia PDF
284 „Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród uczniów szkół gimnazjalnych w powiecie trzebnickim” ikona pliku pdfOpinia PDF
285 „Program profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania chorób układu oddechowego u młodzieży” miasta Grudziądz ikona pliku pdfOpinia PDF
286 „Program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów czwartych klas szkół podstawowych miasta Katowice” ikona pliku pdfOpinia PDF
287 „Samorządowy program zapobiegania otyłości i nadwadze poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej wśród młodzieży gimnazjalnej” powiatu trzebnickiego ikona pliku pdfOpinia PDF
288 Profilaktyka raka prostaty u mężczyzn, którzy ukończyli 50 rok życia, powiat raciborski ikona pliku pdfOpinia PDF
289 Program profilaktyki raka prostaty w gminie Supraśl na lata 2014-2017 ikona pliku pdfOpinia PDF
290 „ABC dla przyszłych rodziców” – program profilaktyczno-edukacyjny w zakresie edukacji przedporodowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
291 „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia” powiatu ciechanowskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
292 Program profilaktyki antynikotynowej oraz zapobiegania próchnicy u uczniów klas III szkół gimnazjalnych na terenie Mysłowic ikona pliku pdfOpinia PDF
293 Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013-2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6-9 lat ikona pliku pdfOpinia PDF
294 Program profilaktyki próchnicy dla dzieci miasta Katowice ikona pliku pdfOpinia PDF