Poniżej zamieszczono wydane przez Prezesa Agencji opinie w sprawie nadesłanych samorządowych programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej. Celem publikowania opinii jest przekazanie Państwu dalszych wskazówek, jak poprawnie konstruować programy polityki zdrowotnej oraz jak do podejmowanych działań odnoszą się dowody naukowe w zakresie ocenianych problemów zdrowotnych (czyli zagadnień, których dotyczą programy).
Rok 2012
LP.
Nazwa programu zdrowotnego
Pliki do pobrania
1 „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2012-2016” opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia ikona pliku pdfOpinia PDF
2 „Szczepienia profilaktyczne dzieci w wieku do 3 lat przeciwko pneumokokom zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Radomia wytypowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej” ikona pliku pdfOpinia PDF
3 „Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom na lata 2011–2013” gminy Zebrzydowice ikona pliku pdfOpinia PDF
4 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z grup największego ryzyka zamieszkałych na terenie Gminy Wojnicz” ikona pliku pdfOpinia PDF
5 „Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom” realizowany przez miasto Płock ikona pliku pdfOpinia PDF
6 ”Program profilaktyki – zapobieganie wadom wzroku u dzieci w wieku szkolnym” przygotowanym przez miasto Police ikona pliku pdfOpinia PDF
7 „Prostata - męski problem” przygotowanym przez powiat będziński ikona pliku pdfOpinia PDF
8 ”Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego z elementami profilaktyki uzależnień” przygotowanym przez miasto Zabrze ikona pliku pdfOpinia PDF
9 "Program zdrowotny w zakresie przeciwdziałania wybranym chorobom cywilizacyjnym w populacji dziecięcej Gminy Gniewino” ikona pliku pdfOpinia PDF
10 „Lecz nadwagę – kreuj zdrowie” przygotowanym przez miasto Piekary Śląskie ikona pliku pdfOpinia PDF
11 „6 - 10 - 14 dla zdrowia – program zdrowotny w zakresie przeciwdziałania wybranym chorobom dzieci i młodzieży” przygotowanym przez miasto Gdańsk ikona pliku pdfOpinia PDF
12 „Kształtowanie prozdrowotnych postaw u przyszłych rodziców” przygotowanym przez miasto Tarnów ikona pliku pdfOpinia PDF
13 „Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej na rok 2012” ikona pliku pdfOpinia PDF
14 „Szkoła Rodzenia” przygotowanym przez gminę Polkowice ikona pliku pdfOpinia PDF
15 „Program promocyjno-edukacyjny dla potencjalnych rodziców w zakresie edukacji przedporodowej w szkole rodzenia z elementami profilaktyki uzależnień” przygotowanym przez miasto Zabrze ikona pliku pdfOpinia PDF
16 „Program profilaktyki zdrowotnej poprzez promocję zdrowia i przeciwdziałanie patologiom społecznym w Gminie Pilchowice na lata 2011 - 2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
17 „Profilaktyka cukrzycy i promocja zdrowia w cukrzycy w gminie Polkowice” ikona pliku pdfOpinia PDF
18 „Projekt Miejskiego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Cukrzycy (typu 2)” realizowanym przez gminę miejską Pruszcz Gdański ikona pliku pdfOpinia PDF
19 „Program prorodzinny przygotowujący przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka” przygotowanym przez miasto Legionowo ikona pliku pdfOpinia PDF
20 Profilaktyka antynikotynowa oraz zapobieganie próchnicy uczniów klas III szkół gimnazjalnych na terenie Mysłowic" realizowanym przez miasto Mysłowice ikona pliku pdfOpinia PDF
21 „Program profilaktyki zapobieganie próchnicy zębów u dzieci” realizowanym przez gminę Police ikona pliku pdfOpinia PDF
22 „Program profilaktyczny zapobiegania próchnicy dla dzieci klas II zabrzańskich szkół z elementami profilaktyki uzależnień” realizowanym przez miasto Zabrze ikona pliku pdfOpinia PDF
23 „Profilaktyka chorób jamy ustnej i ich powikłań” w ramach programu zdrowotnego „FLC – Profilaktyka w ciąży”” realizowanym przez województwo Dolnośląskie ikona pliku pdfOpinia PDF
24 „Miejski Program Profilaktyki Próchnicy dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.” realizowanym przez miasto Łódź ikona pliku pdfOpinia PDF
25 „Promocja zdrowia higieny jamy ustnej oraz zapobieganie próchnicy poprzez leczenie stomatologiczne zachowawcze” realizowanym przez gminę Polkowice ikona pliku pdfOpinia PDF
26 „Program psychoterapii pogłębionej dla osób uzależnionych po ukończonym podstawowym programie psychoterapii i leczeniu szpitalnym” realizowanym przez miasto Zamość ikona pliku pdfOpinia PDF
27 „Program psychoterapii pogłębionej dla osób współuzależnionych po ukończonym podstawowym programie psychoterapii i leczeniu szpitalnym” realizowanym przez miasto Zamość ikona pliku pdfOpinia PDF
28 „Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi. Od samobadania do mammografii. 2012-2014” realizowanym przez gminę Izabelin ikona pliku pdfOpinia PDF
29 „Program profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi na lata 2012-2013” realizowanym przez miasto Zduńska Wola ikona pliku pdfOpinia PDF
30 „Edukacyjno-profilaktyczny program wczesnego wykrywania raka piersi w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2013-2015”realizowanym przez miasto Kraków ikona pliku pdfOpinia PDF
31 „Edukacja i profilaktyka wspomagająca wczesne wykrywanie raka piersi u kobiet” realizowany przez miasto Tarnów ikona pliku pdfOpinia PDF
32 „Program wczesnej diagnostyki i interwencji w zaburzeniach rozwoju u dzieci w wieku przedszkolnym”, realizowany przez Ministerstwo Zdrowia ikona pliku pdfOpinia PDF
33 „Narodowy program zapobiegania samobójstwom” realizowany przez Ministerstwo Zdrowia ikona pliku pdfOpinia PDF
34 „Ramowy program zapobiegania depresji” realizowany przez Ministerstwo Zdrowia ikona pliku pdfOpinia PDF
35 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z terenu powiatu Chełmskiego na lata 2011-2013” realizowany przez powiat Chełmski ikona pliku pdfOpinia PDF
36 „Pięcioletni program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci zameldowanych na terenie Gminy Kozienice, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom” realizowany przez Urząd Miejski w Kozienicach ikona pliku pdfOpinia PDF
37 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci po 2 r.ż. w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Strzelin” realizowany przez Urząd Miasta i Gminy Strzelin ikona pliku pdfOpinia PDF
38 „Szczepienia przeciw zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci w wieku dwóch lat” realizowany przez Urząd Miejski w Skarżysku-Kamiennej ikona pliku pdfOpinia PDF
39 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci” realizowany przez gminę Cieszyn ikona pliku pdfOpinia PDF
40 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Miasto Puławy w 2012 roku” realizowany przez Urząd Miejski Puławy ikona pliku pdfOpinia PDF
41 „Przesiewowy program wykrywania wad serca w okresie prenatalnym” w ramach programu „FLC - Profilaktyka w ciąży” realizowany przez województwo dolnośląskie ikona pliku pdfOpinia PDF
42 Monitorowanie zdrowia w ochronie ekologicznej dziecka w środowisku domowym, szkolnym oraz w trakcie pobytu uczniów klas III szkół podstawowych z gminy Polkowice na zielonych szkołach” ikona pliku pdfOpinia PDF
43 „Wpływ związków ołowiu na rozwój psychomotoryczny uczniów klas od I do III szkół podstawowych w dzielnicach Piekar Śląskich: Brzozowice – Kamień, Brzeziny Śl., Dąbrówka Wielka” ikona pliku pdfOpinia PDF
44 „Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego” ikona pliku pdfOpinia PDF
45 „Profilaktyka raka szyjki macicy w ramach Gminnego Programu Ochrony i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców Gminy Boguchwała na lata 2011–2012 „Zdrowo żyć, Zdrowym być”, realizowany przez Gminę Boguchwała ikona pliku pdfOpinia PDF
46 „Program zdrowotny przeciwdziałania rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV w Kozienicach na lata 2012–2015 (wirus HPV typ 6,11, 16, 18)”, realizowany przez Miasto Kozienice ikona pliku pdfOpinia PDF
47 „Profilaktyka wczesnego wykrywania chorób nowotworowych (raka szyjki macicy) na lata 2012–2021”, realizowany przez powiat Krapkowice ikona pliku pdfOpinia PDF
48 „Program zdrowotny przeciwdziałania rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV w gminie Niemce na lata 2012–2014 (wirus HPV typ 6,11, 16, 18)”, realizowanym przez gminę Niemce ikona pliku pdfOpinia PDF
49 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012–2014”, realizowany przez gminę Włoszczowa ikona pliku pdfOpinia PDF
50 „Pilotażowy program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)”, realizowany przez gminę Nieborów ikona pliku pdfOpinia PDF
51 „Uzdrowiskowe leczenie otyłości” realizowany przez miasto Kraków ikona pliku pdfOpinia PDF
52 „Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy” realizowany przez miasto Kraków ikona pliku pdfOpinia PDF
53 „Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Polkowice od 60 roku życia” realizowany przez gminę Polkowice ikona pliku pdfOpinia PDF
54 „Program szczepień profilaktycznych osób po 65 r. życia przeciwko grypie” realizowany przez gminę Strzelin ikona pliku pdfOpinia PDF
55 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia” realizowany przez miasto Zduńska Wola ikona pliku pdfOpinia PDF
56 „Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych – szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej”, jako złącznik Nr 2 do „Gminnego Programu Zdrowotnego na lata 2012-2014” realizowanym przez gminę Cieszyn ikona pliku pdfOpinia PDF
57 „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku życia na rok 2013” w ramach programu „Program zdrowotny dla mieszkańców gminy Ożarowice na lata 2012-2016” realizowany przez gminę Ożarowice ikona pliku pdfOpinia PDF
58 „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób po 65 r. ż” realizowany przez miasto Kraków. ikona pliku pdfOpinia PDF
59 „Program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, dla osób z grupy szczególnego ryzyka – powyżej 65 roku życia, mieszkańców Miasta Gniezna na lata 2012-2017” realizowany przez miasto Gniezno ikona pliku pdfOpinia PDF
60 „Program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Chorzowa powyżej 65 roku życia” realizowany przez miasto Chorzów ikona pliku pdfOpinia PDF
61 „Program edukacyjny: promocja zdrowia psychicznego wśród młodzieży” realizowany przez gminę Gliwice ikona pliku pdfOpinia PDF
62 „Wykrywanie depresji ciężarnych” w ramach programu zdrowotnego „FLC – Profilaktyka w ciąży” realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
63 „Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015” realizowany przez gminę Pszczyna ikona pliku pdfOpinia PDF
64 „Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015” realizowany przez Miasto Ruda Śląska ikona pliku pdfOpinia PDF
65 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” realizowany przez Gminę Gołuchów ikona pliku pdfOpinia PDF
66 „Pilotażowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” realizowany przez miasto Łęczyca ikona pliku pdfOpinia PDF
67 „Program profilaktyki szczepień przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) wywołującego raka szyjki macicy” realizowany przez Miasto Zakopane ikona pliku pdfOpinia PDF
68 „Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2012-2015” realizowany przez Miasto Koszalin ikona pliku pdfOpinia PDF
69 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Radków na rok 2012” realizowany przez Miasto i Gminę Radków ikona pliku pdfOpinia PDF
70 „Szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego 15-letnich dziewcząt mieszkanek gminy Polkowice” realizowane przez Gminę Polkowice ikona pliku pdfOpinia PDF
71 „Pilotażowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” realizowany przez Powiat Bolesławiecki ikona pliku pdfOpinia PDF
72 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012-2016” realizowany przez Gminę Ożarowice ikona pliku pdfOpinia PDF
73 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2012-2015” realizowany przez Gminę Czerwin ikona pliku pdfOpinia PDF
74 „Wykrywanie nowotworów jelita grubego” realizowane przez województwo Pomorskie ikona pliku pdfOpinia PDF
75 „Program profilaktyki raka jelita grubego” realizowany przez miasto Kraków ikona pliku pdfOpinia PDF
76 „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób dolnego odcinka przewodu pokarmowego wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój” realizowana przez miasto Jastrzębie Zdrój ikona pliku pdfOpinia PDF
77 „Zapobieganie i wykrywanie zaburzeń rozwoju somatycznego ze szczególnym uwzględnieniem nadwagi i otyłości” ikona pliku pdfOpinia PDF
78 „Zdrowy styl odżywiania się – program edukacji żywieniowej w gminie Otwock w 2012” ikona pliku pdfOpinia PDF
79 „Program profilaktyki chorób odtytoniowych” realizowaney przez powiat krotoszyński. ikona pliku pdfOpinia PDF
80 „Palenie albo zdrowie” program realizowany przez powiat legionowski. ikona pliku pdfOpinia PDF
81 Projekt programu zdrowotnego powiatu legionowskiego „Dzień walki z osteoporozą” ikona pliku pdfOpinia PDF
82 „Projekt profilaktyki osteoporozy na lata 2012–2014” gminy Suszec. ikona pliku pdfOpinia PDF
83 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne, na lata 2011-2016” miasta Opola. ikona pliku pdfOpinia PDF
84 „Program profilaktyki i korekcji wad postawy ciała dzieci i młodzieży” jako złącznik Nr 5 do „Gminnego Programu Zdrowotnego na lata 2012-2014”, realizowany przez gminę Cieszyn ikona pliku pdfOpinia PDF
85 „Mocny kręgosłup – profilaktyka wad postawy dla dzieci i młodzieży”, realizowane przez gminę Polkowice ikona pliku pdfOpinia PDF
86 „Program profilaktyki wad postawy” realizowany w ramach programu „Kraków Zdrowe Miasto 2013-2015”, realizowany przez miasto Kraków ikona pliku pdfOpinia PDF
87 „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania powstawaniu wad postawy u dzieci w wieku szkolnym”, realizowanym przez województwo Łódzkie ikona pliku pdfOpinia PDF
88 Projekt programu zdrowotnego „Prosto do Europy”, realizowany przez powiat Kłodzki ikona pliku pdfOpinia PDF
89 „Wykrywanie wad postawy wśród dzieci klas pierwszych i piątych wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta Jastrzębie Zdrój ”, realizowany przez miasto Jastrzębie Zdrój ikona pliku pdfOpinia PDF
90 „Program wczesnego wykrywania, profilaktyki i korekcji wad postawy u dzieci w wieku szkolnym na terenie gminy Oleśnica”, realizowany przez gminę Oleśnica ikona pliku pdfOpinia PDF
91 „Gminny program zdrowotny na rok 2012 w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Bodzechów”, realizowany przez gminę Bodzechów ikona pliku pdfOpinia PDF
92 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18” realizowany przez gminę Rudna ikona pliku pdfOpinia PDF
93 „Profilaktyczny Program szczepień przeciwko zakażeniom wirusem HPV” realizowany przez miasto Radzyń Podlaski ikona pliku pdfOpinia PDF
94 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” realizowany przez miasto Kielce ikona pliku pdfOpinia PDF
95 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV)” realizowanym przez miasto Polanica-Zdrój ikona pliku pdfOpinia PDF
96 „Program Profilaktyki Zdrowotnej w kierunku eliminacji zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla Gminy Długołęka” realizowany przez gminę Długołęka ikona pliku pdfOpinia PDF
97 „Powiatowy Program Zapobiegania Czynnikom Ryzyka Raka Szyjki Macicy „Chronię życie przed rakiem”” realizowany przez powiat Tczew ikona pliku pdfOpinia PDF
98 „Szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka szyjki macicy dziewczynek urodzonych w latach 1999-2003” realizowany przez gminę Kudowa-Zdrój ikona pliku pdfOpinia PDF
99 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” realizowany przez powiat Bełchatów ikona pliku pdfOpinia PDF
100 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18” realizowany przez gminę Oleśnica ikona pliku pdfOpinia PDF
101 „Sterydom i środkom dopingującym NIE!!! Profilaktyka stosowania sterydów i środków dopingujących oraz promowanie zdrowego stylu życia” realizowany przez powiat Będzin ikona pliku pdfOpinia PDF
102 „Zdrowe Kielce – profilaktyka zachorowań na choroby cywilizacyjne” realizowany przez miasto Kielce ikona pliku pdfOpinia PDF
103 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci nowonarodzonych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Polanicy-Zdroju” realizowany przez miasto Polanica Zdrój ikona pliku pdfOpinia PDF
104 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria” realizowany przez gminę Bogoria ikona pliku pdfOpinia PDF
105 „Program szczepień profilaktycznych dzieci przeciwko pneumokokom na lata 2012-2014” realizowany przez miasto Brzeg Dolny ikona pliku pdfOpinia PDF
106 „Szczepienia profilaktyczne dzieci w wieku lat 3 i 4 przeciwko pneumokokom” realizowany przez miasto Otwock ikona pliku pdfOpinia PDF
107 „Program profilaktyki zakażeń meningokokowych wśród młodzieży” w ramach „Gminnego Programu Zdrowotnego na lata 2012-2014” realizowany przez miasto Cieszyn ikona pliku pdfOpinia PDF
108 „Szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko zakażeniom meningokokowym typu C” realizowany przez gminę i miasto Czerwionka-Leszczyny ikona pliku pdfOpinia PDF
109 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w grupie dzieci w wieku od 6 tygodni do 5 lat oraz zakażeń meningokokowych w grupie dzieci w wieku od 1 do 3 lat, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków” realizowany przez miasto Kraków ikona pliku pdfOpinia PDF
110 „Program zdrowotny dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym w roku 2012” realizowany przez Urząd Miejski w Toszku ikona pliku pdfOpinia PDF
111 „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2012-2014” realizowany przez miasto Płock ikona pliku pdfOpinia PDF
112 „Program szczepień profilaktycznych dzieci zameldowanych na stałe w Wodzisławiu Śląskim przeciwko bakteriom Neisseria meningitidis typu C” realizowany przez miasto Wodzisław Śląski ikona pliku pdfOpinia PDF
113 „Projekt programu profilaktyki zakażeń meningokokowych wśród dzieci i młodzieży w oparciu o szczepienia przeciwko meningokokom z grupy C na lata 2012-2014” realizowany przez gminę Suszec ikona pliku pdfOpinia PDF
114 „Pomorski Pilotażowy Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca, Prewencji Chorób Serca i Naczyń na lata 2011-2012” realizowany przez województwo pomorskie ikona pliku pdfOpinia PDF
115 „Program profilaktyki raka płuca na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” realizowany przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego ikona pliku pdfOpinia PDF
116 „Tydzień dla serca” realizowany przez powiat legionowski ikona pliku pdfOpinia PDF
117 „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób dróg oddechowych wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój” realizowany przez miasto Jastrzębie Zdrój ikona pliku pdfOpinia PDF
118 „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój” realizowany przez miasto Jastrzębie Zdrój ikona pliku pdfOpinia PDF
119 „Profilaktyka chorób układu krążenia” realizowany przez miasto Krosno ikona pliku pdfOpinia PDF
120 „Program profilaktyki ciężkich następstw mózgowych i sercowych w przebiegu nadciśnienia tętniczego” realizowany przez miasto Radoszyce ikona pliku pdfOpinia PDF
121 „Program profilaktyki zdrowotnej – Wybierz życie” realizowany przez miasto Bierutów ikona pliku pdfOpinia PDF
122 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2012-2014” realizowany przez miasto Brzeg Dolny ikona pliku pdfOpinia PDF
123 „Gminny program profilaktyczno-zdrowotny dotyczący zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) realizowany w Gminie Lądek-Zdrój w latach 2012-2021” realizowany przez gminę i miasto Lądek Zdrój ikona pliku pdfOpinia PDF
124 „Program profilaktyki zdrowotnej przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu i brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV w Gminie Nieborów na lata 2012-2014” realizowany przez gminę Nieborów ikona pliku pdfOpinia PDF
125 „Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienia HPV w 2012 roku” realizowany przez gminę Murów ikona pliku pdfOpinia PDF
126 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Międzyrzecz na lata 2012-2016” realizowany przez gminę Międzyrzecz ikona pliku pdfOpinia PDF
127 „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy dziewcząt w gminie Bodzechów na lata 2012-2013” realizowany przez gminę Bodzechów ikona pliku pdfOpinia PDF
128 „Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)” realizowany przez powiat Starogard Gdański ikona pliku pdfOpinia PDF
129 „Program profilaktyki próchnicy u dzieci na lata 2013-2015” miasta Krakowa ikona pliku pdfOpinia PDF
130 „Intensyfikacja zapobiegania próchnicy dzieci i młodzieży – profilaktyka próchnicy zębów skierowana do dzieci powyżej 7 roku życia” miasta Bydgoszcz ikona pliku pdfOpinia PDF
131 „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci z rocznika 2003 na terenie gminy miejskiej Łaziska Górne” ikona pliku pdfOpinia PDF
132 „Projekt programu profilaktyki próchnicy – lakowanie zębów na lata 2012-2014” gminy Suszec ikona pliku pdfOpinia PDF
133 „Program profilaktyczny zapobieganie chorobie próchnicowej u dzieci w wieku 1-3 lata” województwa pomorskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
134 „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci” miasta Katowice ikona pliku pdfOpinia PDF
135 „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Sułkowice” ikona pliku pdfOpinia PDF
136 „Kompleksowa terapia, opieka i pielęgnacja dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jaworzna” ikona pliku pdfOpinia PDF
137 „Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci zagrożonych i dotkniętych autyzmem dziecięcym” miasta Kraków ikona pliku pdfOpinia PDF
138 „Rehabilitacja lecznicza dla osób chorych oraz kompleksowa rehabilitacja, terapia, opieka, pielęgnacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej mieszkającej na terenie gminy Racibórz w latach 2012-2016” ikona pliku pdfOpinia PDF
139 „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Gorzyce” ikona pliku pdfOpinia PDF
140 „Program profilaktyki chorób nowotworowych – prewencja i wczesne wykrywanie raka prostaty w ramach Gminnego Programu Zdrowotnego na lata 2012 - 2014” miasta Cieszyn. ikona pliku pdfOpinia PDF
141 „Powiatowy Program Profilaktyczny Wczesnego Wykrywania Raka Prostaty na lata 2012-2013” powiatu brzeskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
142 „Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców na terenie gminy Pilchowice w latach 2012-2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
143 „Edukacja prozdrowotna – Dbam o zdrowie” w ramach Powiatowego Programu Promocji Zdrowia na rok 2012 realizowanego przez powiat Legionowo ikona pliku pdfOpinia PDF
144 „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” ikona pliku pdfOpinia PDF
145 „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” Moduł I „Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2012–2014” ikona pliku pdfOpinia PDF
146 „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” Moduł III „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2012-2016” ikona pliku pdfOpinia PDF
147 „Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce” ikona pliku pdfOpinia PDF
148 „NIE nowotworom u dzieci” powiatu legionowskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
149 „Chronię życie przed rakiem” gminy Polkowice ikona pliku pdfOpinia PDF
150 „Dni walki z rakiem piersi” powiatu legionowskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
151 „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka narządu rodnego wśród mieszkanek miasta Jastrzębie Zdrój” ikona pliku pdfOpinia PDF
152 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek miasta Jastrzębie Zdrój” ikona pliku pdfOpinia PDF
153 „Profilaktyka chorób nowotworowych – profilaktyka raka piersi” miasta Krosno ikona pliku pdfOpinia PDF
154 „Szczepienia profilaktyczne dziewcząt w wieku 13 lat przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy” w ramach „Programu profilaktyki i promocji zdrowia w gminie i mieście Odolanów na lata 2012-2014” ikona pliku pdfOpinia PDF
155 „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Nowe Warpno na rok 2012” ikona pliku pdfOpinia PDF
156 „Program profilaktyczny szczepień 13-latek z terenu Miasta Rypina przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)” ikona pliku pdfOpinia PDF
157 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” miasta Wodzisławia Śląskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
158 „Program profilaktyki szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV 6, 11, 16 i 18) wywołującego raka szyjki macicy w gminie Oława” ikona pliku pdfOpinia PDF
159 „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasto Łowicz na lata 2013 – 2017” ikona pliku pdfOpinia PDF
160 „Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienia HPV na lata 2012, 2013 i 2014” gminy Wołów ikona pliku pdfOpinia PDF
161 „Gminny Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy na lata 2012-2014” gminy Opalenica ikona pliku pdfOpinia PDF
162 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz rozwojowi czynników ryzyka chorób krążenia u dzieci i młodzieży od 6 do 15 roku życia” miasta Tarnów ikona pliku pdfOpinia PDF
163 „Profilaktyka zwalczania otyłości wśród dzieci szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych w Radomiu” ikona pliku pdfOpinia PDF
164 „Program zapobiegania nadwadze i otyłości poprzez promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród dzieci z terenu województwa lubelskiego w latach 2012-2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
165 „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego” ikona pliku pdfOpinia PDF
166 „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Godów” ikona pliku pdfOpinia PDF
167 „Profilaktyka chorób układu trawiennego. Profilaktyka bulimii i anoreksji. Edukacja w zakresie znaczenia prawidłowego żywienia i wpływu żywienia na przyszłe macierzyństwo” powiatu będzińskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
168 "Program profilaktyki raka prostaty na lata 2013 - 2015" miasta Kraków ikona pliku pdfOpinia PDF
169 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego u mężczyzn" miasta Pruszcz Gdański ikona pliku pdfOpinia PDF
170 „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015” realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia ikona pliku pdfOpinia PDF
171 "Profilaktyka i wczesne wykrywanie zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej u dzieci oraz terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi" gminy Polkowice ikona pliku pdfOpinia PDF
172 "Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Radlina" ikona pliku pdfOpinia PDF
173 "Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Kietrz" ikona pliku pdfOpinia PDF
174 "Program zdrowotny Gminy Lubomia na lata 2012-2016 - Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Lubomia" ikona pliku pdfOpinia PDF
175 "Terapia przeciwobrzękowa dla kobiet po mastektomii na lata 2012-2015" gminy miasta Radom ikona pliku pdfOpinia PDF
176 „Program profilaktyki chorób układu krążenia w Siłach Zbrojnych RP – Etap II wyrównanie dostępności do profilaktyki i opieki kardiologicznej dla żołnierzy – MIL-SCORE” realizowanego przez ministerstwo Obrony Narodowej ikona pliku pdfOpinia PDF
177 „Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu – mieszkańców gminy Polkowice” ikona pliku pdfOpinia PDF
178 „„Dbając o zdrowie” - rehabilitacja dla mieszkańców gminy Polkowice.” ikona pliku pdfOpinia PDF
179 „Zdrowi i aktywni po 50 - tce” gminy Polkowice ikona pliku pdfOpinia PDF
180 „Program Poprawy Zdrowia Dla Mieszkańców Gminy Miasta Zambrów w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2012” ikona pliku pdfOpinia PDF
181 „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla mieszkańców gminy miejskiej Łaziska Górne” ikona pliku pdfOpinia PDF
182 „Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica na lata 2012 - 2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
183 „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców miasta i gminy Kąty Wrocławskie” ikona pliku pdfOpinia PDF
184 „Rehabilitacja lecznicza-ambulatoryjna (fizykoterapia, kinezyterapia, masaż leczniczy) mieszkańców gminy Niemce” ikona pliku pdfOpinia PDF
185 „Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej. Alergia na środowiskowe alergeny naturalne i substancje chemiczne” realizowanego przez miasto Kraków ikona pliku pdfOpinia PDF
186 „Program badań przesiewowych w kierunku alergii dla dzieci w wieku szkolnym” realizowanego przez województwo łódzkie ikona pliku pdfOpinia PDF
187 „Problem alergii pyłkowej na tle monitoringu stężenia pyłku w powietrzu w centrum Krakowa” ikona pliku pdfOpinia PDF
188 „Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami”, realizowanego przez miasto Katowice ikona pliku pdfOpinia PDF
189 „Medycyna szkolna” realizowanego przez miasto Konstancin-Jeziorna ikona pliku pdfOpinia PDF
190 „Szczepienia ochronne przeciw grypie” realizowanego przez powiat Pajęczno ikona pliku pdfOpinia PDF
191 „Szczepienia profilaktyczne osób po 65 r. życia, przeciwko grypie” realizowanym przez miasto Otwock ikona pliku pdfOpinia PDF
192 „Profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie” w ramach „Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta Krosna na 2012 rok” ikona pliku pdfOpinia PDF
193 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób urodzonych do dnia 31 grudnia 1946 roku prowadzonych na terenie Miasta Ełku w roku 2012” ikona pliku pdfOpinia PDF
194 „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia” realizowanym przez miasto i gminę Czerniejewo ikona pliku pdfOpinia PDF
195 „Program bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia na lata 2012–2016” ikona pliku pdfOpinia PDF
196 „Program Zdrowotny zapobiegający zachorowaniom na grypę dla mieszkańców Gminy Kożuchów urodzonych przed dniem 1 stycznia 1948 roku” realizowanym przez miasto Kożuchów ikona pliku pdfOpinia PDF
197 „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2012–2014” ikona pliku pdfOpinia PDF
198 „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie” ikona pliku pdfOpinia PDF
199 „Program profilaktyczny w zakresie szczepień przeciw grypie osób starszych” realizowanym przez gminę Kamieniec Ząbkowicki ikona pliku pdfOpinia PDF
200 „Wczesna diagnostyka i profilaktyka nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka” powiatu mikołowskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
201 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka skóry (czerniaka) wśród mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój” ikona pliku pdfOpinia PDF
202 „Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015” powiatu Bielsko-Biała ikona pliku pdfOpinia PDF
203 „Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015” województwa Śląskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
204 „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci zamieszkałych na terenie powiatu olkuskiego” powiatu olkuskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
205 ,,Szczepienia dzieci przeciwko zakażeniom inwazyjnym meningokokowym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w żłobkach i przedszkolach” Miasta Kraków ikona pliku pdfOpinia PDF
206 ,,Program zdrowotny na lata 2013–2018, dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie gminy Masłów przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C” gminy Masłów ikona pliku pdfOpinia PDF
207 „Szczepienia dzieci przeciw inwazyjnym zakażeniom pneumokokowym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w żłobkach” Miasta Kraków ikona pliku pdfOpinia PDF
208 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV 13) szczepionki przeciwko pneumokokom” gminy Bogoria ikona pliku pdfOpinia PDF
209 „Program zdrowotny na lata 2013–2018, dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie gminy Masłów przeciwko bakteriom pneumokokowym” gminy Masłów ikona pliku pdfOpinia PDF
210 „Szczepienia ochronne w wybranych grupach dzieci” miasta Katowice ikona pliku pdfOpinia PDF
211 „Becikowe po Grębocicku” gminy Grębocice ikona pliku pdfOpinia PDF
212 „Program pomocy i edukacji w zespołach zaburzeń stresu pourazowego w ujęciu psychologiczno-psychiatrycznym” Ministerstwa Obrony Narodowej ikona pliku pdfOpinia PDF
213 „Haloterapia – profilaktyka prozdrowotna realizowana poprzez inhalacje w grocie solnej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice od 3 roku życia do III klasy gimnazjum” przedstawionym przez gminę Polkowice ikona pliku pdfOpinia PDF
214 „Profilaktyka schorzeń proktologicznych” miasta Piekary Śląskie ikona pliku pdfOpinia PDF
215 „Program badań przesiewowych słuchu dla dzieci w wieku szkolnym” ikona pliku pdfOpinia PDF
216 „FLC – Profilaktyka w ciąży” w zakresie: prewencja chorób uzależnieniowych, profilaktyka chorób internistycznych w ciąży, poprawa sposobu żywienia ciężarnych ikona pliku pdfOpinia PDF
217 „Karmienie naturalne dziecka jako profilaktyka niekorzystnych wpływów środowiska” miasta i gminy Gdańsk ikona pliku pdfOpinia PDF
218 „Gminny Program Opieki nad Kobietą w Ciąży 2012-2014” gminy Izabelin ikona pliku pdfOpinia PDF
219 „Program profilaktyki i edukacji przedporodowej „Szkoła Rodzenia”” miasta Krakowa ikona pliku pdfOpinia PDF
220 „Szkoła Rodzenia „Dzieciak” powiatu kłodzkiego ikona pliku pdfOpinia PDF
221 „Edukacja Przyszłych Rodziców w Szkole Rodzenia” powiatu ciechanowskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
222 „Opieka nad matką i dzieckiem „Szkoła Rodzenia” powiatu legionowskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
223 „Profilaktyka zdrowia sportowców amatorów do 21 roku życia” gminy Polkowice ikona pliku pdfOpinia PDF
224 „Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży” miasta Gdyni ikona pliku pdfOpinia PDF
225 „Poprawa jakości i skuteczności opieki geriatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania samowystarczalności osób starszych” ikona pliku pdfOpinia PDF
226 „Aktywność w każdym wieku” w ramach „Powiatowego Programu Promocji Zdrowia” ikona pliku pdfOpinia PDF
227 „Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku” ikona pliku pdfOpinia PDF
228 „Program profilaktyki chorób tarczycy u kobiet po 40 r. ż.” planowanego do realizacji w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2013-2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
229 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy mieszkańców Zakopanego” ikona pliku pdfOpinia PDF
230 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012-2015” gminy Lipie ikona pliku pdfOpinia PDF
231 „Budowanie właściwych zachowań higienicznych i przeciwdziałania problemowi społecznemu jaki stanowi rak szyjki macicy w Gminie Kamieniec Ząbkowicki” Gminy Kamieniec Ząbkowicki ikona pliku pdfOpinia PDF
232 „Program profilaktyki raka szyjki macicy w Toruniu” miasta Toruń ikona pliku pdfOpinia PDF
233 „Program profilaktycznych szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy” Powiatu Mogilno ikona pliku pdfOpinia PDF
234 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2013-2015” gminy Świerczów ikona pliku pdfOpinia PDF
235 „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)” gminy Bobrowniki. ikona pliku pdfOpinia PDF
236 „Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2012-2015” miasta Koszalin ikona pliku pdfOpinia PDF
237 „Program Profilaktyki Szczepień Przeciwko Wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy na terenie miasta Bydgoszczy” miasta Bydgoszcz ikona pliku pdfOpinia PDF
238 „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy na lata 2012-2015” Gminy Teresin ikona pliku pdfOpinia PDF
239 „Zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy” gminy Osiecznica ikona pliku pdfOpinia PDF
240 „Profilaktyczny program opieki psychoterapeutycznej ponadpodstawowej i ponadstandardowej kierowanej do osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików, mieszkańców gminy Police” ikona pliku pdfOpinia PDF
241 „Program zdrowotny dla osób z syndromem DDA - osób doświadczających w dorosłym życiu późnych skutków dorastania w rodzinie dysfunkcyjnej” ikona pliku pdfOpinia PDF
242 „Program zdrowotny dla osób uzależnionych od alkoholu po terapii własnej - grupa dalszego zdrowienia” miasta Tarnowskie Góry ikona pliku pdfOpinia PDF
243 „Program zdrowotny dla osób pijących szkodliwie - grupa motywacyjna” miasta Tarnowskie Góry ikona pliku pdfOpinia PDF
244 „Terapia uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych” gminy Wieliczka ikona pliku pdfOpinia PDF
245 „Program psychoedukacyjny dla osób uzależnionych z deficytami poznawczymi i zagrożonych marginalizacją społeczną w latach 2012-2014” miasta Ruda Śląska ikona pliku pdfOpinia PDF
246 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy w latach 2012-2014” miasta Częstochowa ikona pliku pdfOpinia PDF
247 Program zdrowotny szczepienia przeciwko ospie wietrznej dzieci w wieku 3-6 lat, zamieszkałych w Krakowie, uczęszczających do przedszkola ikona pliku pdfOpinia PDF
248 „Program Zdrowotny na lata 2011-2013. Profilaktyka chorób metabolicznych – prewencja cukrzycy i wystąpienia powikłań cukrzycowych” miasta Czarnków ikona pliku pdfOpinia PDF
249 „Powiatowy Program Promocji Zdrowia na 2012 r. Profilaktyka cukrzycy „Dni walki z cukrzycą”” powiatu legionowskiego. ikona pliku pdfOpinia PDF
250 „Dziękuję, nie słodzę. Program profilaktyczny dotyczący zapobiegania cukrzycy (typ 2)” powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
251 „Miejski Program Promocji Zdrowia na rok 2013 „Jak aktywnie żyć z cukrzycą” – program edukacyjno-integracyjny” miasta Legionowo ikona pliku pdfOpinia PDF
252 „Rehabilitacja lecznicza – fizjoterapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo oraz dzieci i młodzieży z wadami postawy z terenu Gminy Sułkowice” ikona pliku pdfOpinia PDF
253 „Oswoić przestrzeń” zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu oraz uszkodzeniem obwodowego lub ośrodkowego układ nerwowego z obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” ikona pliku pdfOpinia PDF
254 „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z wadami postawy z terenu Gminy Miasta Pszów” ikona pliku pdfOpinia PDF
255 „Sposób żywienia drogą do dobrego zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia powstających na tle wadliwego żywienia u kobiet i mężczyzn między 18 a 35 rokiem życia – z edukacją dietetyczną” miasta Krakowa ikona pliku pdfOpinia PDF
256 „Od juniora do seniora – zdrowie w Twoich rękach”. Edukacja zdrowotna w zakresie prawidłowego żywienia i stylu życia - w celu zapobiegania otyłości i chorób z niej wynikających – miasta Kraków ikona pliku pdfOpinia PDF
257 „Program profilaktyki nadwagi i otyłości. Badania przesiewowe w kierunku nadwagi i otyłości w populacji dzieci 6-18 lat oraz populacji osób dorosłych wraz z poradnictwem dietetycznym i interwencjami behawioralnymi” powiatu olkuskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
258 „Program Edukacyjno-Leczniczy na Rzecz Zmniejszania Częstości Występowania Nadwagi i Otyłości u Dzieci i Młodzieży w Województwie Kujawsko-Pomorskim” ikona pliku pdfOpinia PDF
259 „Zdrowy styl odżywiania się – program edukacji żywieniowej w Gminie Wiązowna” ikona pliku pdfOpinia PDF
260 „Wczesne wykrywanie i profilaktyka chorób układu krążenia u osób w wieku od 40 do 60 lat zamieszkałych w Ostrowie Wielkopolskim” ikona pliku pdfOpinia PDF
261 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia” miasta Katowice ikona pliku pdfOpinia PDF
262 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia” powiatu olkuskiego ikona pliku pdfOpinia PDF
263 „Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia „Pomóż Swemu Sercu” na lata 2013-2016” gminy Brusy ikona pliku pdfOpinia PDF
264 „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia na lata 2012-2014” Gminy Kwidzyn ikona pliku pdfOpinia PDF
265 „Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Trzebnickiego na lata 2011-2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
266 „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Gostyńskim w latach 2011 - 2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
267 „Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2012 - 2015” gminy Strzegom ikona pliku pdfOpinia PDF
268 „Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Nowomiejskim na lata 2012 - 2015” powiatu Nowe Miasto Lubawskie ikona pliku pdfOpinia PDF
269 „Powiatowy Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015” powiatu Góra ikona pliku pdfOpinia PDF
270 „Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015” powiatu Bochnia ikona pliku pdfOpinia PDF