Poniżej zamieszczono wydane przez Prezesa Agencji opinie w sprawie nadesłanych samorządowych programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej. Celem publikowania opinii jest przekazanie Państwu dalszych wskazówek, jak poprawnie konstruować programy polityki zdrowotnej oraz jak do podejmowanych działań odnoszą się dowody naukowe w zakresie ocenianych problemów zdrowotnych (czyli zagadnień, których dotyczą programy).
Rok 2011
LP.
Nazwa programu zdrowotnego
Pliki do pobrania
1 „Profilaktyka raka płuc na terenie województwa xxx” ikona pliku pdfOpinia PDF
2 „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy (HPV typ 6, 11, 16, 18) w Gminie xxx” ikona pliku pdfOpinia PDF
3 „Gminny Program Profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienia HPV na lata 2010-2013” ikona pliku pdfOpinia PDF
4 „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)” ikona pliku pdfOpinia PDF
5 „Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom odstresowym” ikona pliku pdfOpinia PDF
6 „Program edukacyjny Pierwsza pomoc przedmedycznana 2011 rok” ikona pliku pdfOpinia PDF
7 „Wprowadzenie do treningu motorycznego i funkcjonalnego jako integralnych elementów profilaktyki urazów sportowych” ikona pliku pdfOpinia PDF
8 „Program zdrowotny dotyczący szczepień profilaktycznych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy xxxx przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C” ikona pliku pdfOpinia PDF
9 „Program profilaktyczny zakażeń meningokokowych w grupie dzieci z przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy xxxx na rok 2011” ikona pliku pdfOpinia PDF
10 „Program zdrowotny na lata 2011-2014, dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy xxx przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C” ikona pliku pdfOpinia PDF
11 „Program zdrowotny w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach projektu edukacyjnego xxx Szkoła Ratownictwa” ikona pliku pdfOpinia PDF
12 „Program edukacyjny Pierwsza pomoc przedmedyczna na 2011 rok” ikona pliku pdfOpinia PDF
13 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w grupie wcześniaków" ikona pliku pdfOpinia PDF
14 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci, które ukończyły 3 rok życia, w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom” ikona pliku pdfOpinia PDF
15 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych" ikona pliku pdfOpinia PDF
16 „Cel operacyjny I. Profilaktyka chorób nowotworowych (szczepienia przeciw HPV) w ramach Programu Zdrowotnego Powiatu xxx na lata 2011-2013” ikona pliku pdfOpinia PDF
17 „Program zdrowotny gminy xxx na lata 2011-2013 dotyczący przeciwdziałania rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV” ikona pliku pdfOpinia PDF
18 „Gminny program profilaktyki zdrowotnej raka szyjki macicy” ikona pliku pdfOpinia PDF
19 „Program zdrowotny przeciwdziałania rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV we xxx na lata 2011- 2014 (wirus HPV typ 6, 11, 16, 18)” ikona pliku pdfOpinia PDF
20 „Program zdrowotny zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie xxx na lata 2011-2014” ikona pliku pdfOpinia PDF
21 „Program zdrowotny wczesnego wykrywania i leczenia osteoporozy” ikona pliku pdfOpinia PDF
22 „Program zdrowotny profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – Badania densytometryczne na lata 2011-2016” ikona pliku pdfOpinia PDF
23 „Program zdrowotny Profilaktyka astmy u dzieci” ikona pliku pdfOpinia PDF
24 „Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom odstresowym” ikona pliku pdfOpinia PDF
25 „Pilotażowy program badania występowania boreliozy na terenie powiatu xxx w 2010 roku” ikona pliku pdfOpinia PDF
26 „Wczesne wykrywanie raka piersi” ikona pliku pdfOpinia PDF
27 „Program profilaktyki raka piersi w Gminie xxx na lata 2011-2013” ikona pliku pdfOpinia PDF
28 „Wczesne wykrywanie i profilaktyka raka piersi wśród mieszkanek miasta xxx" planowanego w ramach MPPZ na rok 2011 ikona pliku pdfOpinia PDF
29 „Program profilaktyczno – edukacyjny wczesnego wykrywania raka piersi w gminie xxx na rok 2011” ikona pliku pdfOpinia PDF
30 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C dzieci sześcioletnich zamieszkałych na terenie powiatu xxx” ikona pliku pdfOpinia PDF
31 „Program profilaktyki zakażeń meningokokowych wśród młodzieży z grup najwyższego ryzyka z rodzin najuboższych zamieszkałych w Gminach popowodziowych na terenie powiatu xxx” ikona pliku pdfOpinia PDF
32 „Program szczepień profilaktycznych dzieci zameldowanych na stałe w xxx przeciwko bakteriom Neisserian meningitidis typu C” ikona pliku pdfOpinia PDF
33 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Miasto xxx w 2011 roku” ikona pliku pdfOpinia PDF
34 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z terenu Powiatu xxx” ikona pliku pdfOpinia PDF
35 „Obniżenie liczby zakażeń wywołanych bakterią Streptococcus pneumoniae tzw. Pneumokoka wśród dzieci z grupy największego ryzyka tj. wcześniaków urodzonych w latach 2010-2013 oraz 2-latków zamieszkałych na terenie Powiatu xxx” oraz „Obniżenie liczby zakażeń wywołanych bakterią z gatunku Neisseria meningitidis – meningokoki wśród dzieci w przedziale wiekowym 3-6 lat zamieszkałych na terenie Powiatu xxx” jako Cel operacyjny II w ramach „Programu Zdrowotnego Powiatu xxx na lata 2011-2013” ikona pliku pdfOpinia PDF
36 „W zdrowym ciele zdrowy duch” – program szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat realizowany w ramach „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011” ikona pliku pdfOpinia PDF
37 „Szczepienia profilaktyczne dzieci w wieku 3 lat, przeciwko pneumokokom” ikona pliku pdfOpinia PDF
38 „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
39 „Leczenie otyłości u dzieci i młodzieży na rok 2011” ikona pliku pdfOpinia PDF
40 „Regionalny program zwalczania otyłości i jej powikłań ze strony narządu ruchu u osób dorosłych na lata 2011-2013” ikona pliku pdfOpinia PDF
41 „Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz niedożywieniu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym – ABC zdrowego odżywiania” ikona pliku pdfOpinia PDF
42 „Promocja zdrowego odżywiania na 2011 rok” ikona pliku pdfOpinia PDF
43 „Program profilaktyki otyłości wśród mieszkańców Powiatu xxx” ikona pliku pdfOpinia PDF
44 „Profilaktyka i edukacja z zakresu zdrowego odżywiania i zapobiegania otyłości” ikona pliku pdfOpinia PDF
45 „Program profilaktyki chorób narządu głosu spowodowanych nadmiernym wysiłkiem głosowym (2010)” ikona pliku pdfOpinia PDF
46 „Program profilaktyki chorób narządu głosu spowodowanych nadmiernym wysiłkiem głosowym (2011)” ikona pliku pdfOpinia PDF
47 „Badania – profilaktyka chorób wzroku u dzieci” ikona pliku pdfOpinia PDF
48 „Program profilaktyki i korekcji wzroku u dzieci” ikona pliku pdfOpinia PDF
49 „Kompleksowa terapia, opieka i pielęgnacja dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta xxx” ikona pliku pdfOpinia PDF
50 „Diagnoza, terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w tym z niedorozwojem umysłowym” ikona pliku pdfOpinia PDF
51 „Program szczepień przeciwko grypie w populacji kobiet i mężczyzn powyżej 65. roku życia” realizowanym przez Miasto xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
52 „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grup szczególnego ryzyka” w ramach „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011” realizowany przez Miasto xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
53 „Szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców miasta xxx, którzy kończą w bieżącym roku kalendarzowym 60 lat i powyżej” realizowanym przez Miasto xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
54 „Profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie” w ramach „Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta xxx na 2011 rok” realizowanym przez Miasto xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
55 „Profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla dzieci” w ramach „Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta xxx na 2011 rok” realizowanym przez Miasto xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
56 „Doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” ikona pliku pdfOpinia PDF
57 „Upowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w ratowaniu życia wśród mieszkańców miasta” ikona pliku pdfOpinia PDF
58 „Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania zmian przednowotworowych lub nowotworowych jelita grubego oraz gruczołu krokowego” ikona pliku pdfOpinia PDF
59 „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów jelita grubego dla mieszkańców miasta powyżej 40 roku życia” ikona pliku pdfOpinia PDF
60 „Program profilaktyki raka prostaty u mężczyzn, którzy ukończyli 55 rok życia” ikona pliku pdfOpinia PDF
61 „Program profilaktyki chorób narządu słuchu” na rok 2010 ikona pliku pdfOpinia PDF
62 „Program profilaktyki chorób narządu słuchu” na rok 2011 ikona pliku pdfOpinia PDF
63 „Rehabilitacja niemowląt – wczesna diagnostyka i ćwiczenia rehabilitacyjne dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością do 1 roku życia” realizowany w ramach „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011” Miasta xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
64 „Orientacja w terenie – zajęcia dla osób niedowidzących i niewidomych, szczególnie tych, którzy zrzeszeni są w Polskim Związku Niewidomych” realizowany w ramach „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011” miasta xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
65 „Rehabilitacja i wsparcie osób niewidomych i niedowidzących" w ramach „Programu Zdrowotnego Gminy Miasta xxx na lata 2011-2013” ikona pliku pdfOpinia PDF
66 „Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu lub powodujących dysfunkcję narządu ruchu u osób dorosłych” Urzędu Miasta xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
67 „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców gminy xxx” ikona pliku pdfOpinia PDF
68 „Gminny program działań na rzecz osób niepełnosprawnych” Urzędu Miasta i Gminy xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
69 „Zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu” jako Cel operacyjny III w ramach „Programu Zdrowotnego Powiatu xxx na lata 2011-2013” ikona pliku pdfOpinia PDF
70 „Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy” na rok 2010 ikona pliku pdfOpinia PDF
71 „Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy” na rok 2011 ikona pliku pdfOpinia PDF
72 „Wykrycie schorzeń tarczycy u mieszkańców Gminy xxx” na rok 2010. ikona pliku pdfOpinia PDF
73 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy na rok 2011" ikona pliku pdfOpinia PDF
74 „Profilaktyka i wczesne wykrycie chorób tarczycy w tym nowotworów” ikona pliku pdfOpinia PDF
75 „Wykrycie schorzeń tarczycy u mieszkańców Gminy xxx” na rok 2011. ikona pliku pdfOpinia PDF
76 „Wykrywanie schorzeń tarczycy u kobiet w wieku 25-50 lat” ikona pliku pdfOpinia PDF
77 „Program terapii grupowej dla rodziców i dorosłych członków rodzin osób dotkniętych problemem narkotykowym” ikona pliku pdfOpinia PDF
78 „Program Zdrowotny Powiatu xxx na lata 2011-2013” w zakresie celu operacyjnego V: „Ograniczenie używania innych substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych.” ikona pliku pdfOpinia PDF
79 „Gminny program promocji i poprawy zdrowia obejmujący osoby uzależnione od alkoholu i narkomanii oraz członków ich rodzin na lata 2011-2014” ikona pliku pdfOpinia PDF
80 „Opieka terapeutyczna kierowana do osób uzależnionych od alkoholu, szkodliwie używających alkoholu i innych środków psychoaktywnych, osób uzależnionych krzyżowo, osób współuzależnionych, dorosłych dzieci alkoholików, osób doświadczających i stosujących przemoc oraz pacjentów z alkoholowym zespołem abstynencyjnym” ikona pliku pdfOpinia PDF
81 „Program profilaktyki uzależnień” ikona pliku pdfOpinia PDF
82 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci nowonarodzonych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w xxx” ikona pliku pdfOpinia PDF
83 „Pięcioletni program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci w powyżej 12 miesiąca życia, zamieszkałych na terenie xxx, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV 13) szczepionki przeciwko pneumokokom” ikona pliku pdfOpinia PDF
84 „Pięcioletni program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci w powyżej 24 miesiąca życia, zamieszkałych na terenie xxx, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV 13) szczepionki przeciwko pneumokokom” ikona pliku pdfOpinia PDF
85 „Wczesne wykrywanie gruźlicy u mieszkańców województwa xxx” na lata: 2011–2016 ikona pliku pdfOpinia PDF
86 „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w gminie xxx na lata 2011–2014” ikona pliku pdfOpinia PDF
87 „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV w gminie xxx na lata 2011–2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
88 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego wywołującym raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy i brodawki płciowe” ikona pliku pdfOpinia PDF
89 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” ikona pliku pdfOpinia PDF
90 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom HPV (typ 6, 11, 16, 18) w gminie xxx na lata 2011-2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
91 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” ikona pliku pdfOpinia PDF
92 „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV” ikona pliku pdfOpinia PDF
93 „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie xxx na lata 2011-2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
94 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2011-2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
95 „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018” ikona pliku pdfOpinia PDF
96 „Wykrywanie raka jajnika w populacji kobiet z grup ryzyka rodzinnego lub genetycznego” ikona pliku pdfOpinia PDF
97 „Podnoszenie świadomości zdrowotnej kobiet w zakresie raka szyjki macicy” ikona pliku pdfOpinia PDF
98 „Profilaktyka w walce z rakiem szyjki macicy i prostaty w gminie xxx w latach 2011-2013” ikona pliku pdfOpinia PDF
99 „Wdrażanie wśród mieszkańców działań promujących zdrowy styl życia, jako profilaktyki występowania wielu chorób w tym układu krwionośnego i otyłości” w ramach „Programu Zdrowotnego Gminy Miasta xxx na lata 2011-2013” ikona pliku pdfOpinia PDF
100 „Wpływ prawidłowego odżywiania i trybu życia kobiety w ciąży na zapobieganie rozwojowi chorób układu krążenia u kobiet w ciąży z cukrzycą typu 2 – Edukacja dietetyczna” ikona pliku pdfOpinia PDF
101 „Profilaktyka wad postawy i otyłości dla dzieci szkół podstawowych kl. IV” ikona pliku pdfOpinia PDF
102 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom na lata 2011-2017” ikona pliku pdfOpinia PDF
103 Projekt programu zdrowotnego województwa xxx „Zdrowe Płuca xxx” ikona pliku pdfOpinia PDF
104 „Badania radiologiczne klatki piersiowej” ikona pliku pdfOpinia PDF
105 „Program wczesnego rozpoznania i prewencji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w powiecie xxx w latach 2011-2012” ikona pliku pdfOpinia PDF
106 „Profilaktyka raka płuc na terenie województwa xxx w roku 2011” ikona pliku pdfOpinia PDF
107 „Płuca nie bolą – program profilaktyki wczesnego wykrycia chorób nowotworowych układu oddechowego” ikona pliku pdfOpinia PDF
108 „Pilotażowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”, skierowanym do mieszkanek powiatu xxx. ikona pliku pdfOpinia PDF
109 „Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV (typ 16, 18) dziewczynek w wieku 12 lat, mieszkanek Gminy xxx na lata 2011-2014” ikona pliku pdfOpinia PDF
110 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie xxx w roku 2011” ikona pliku pdfOpinia PDF
111 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18” ikona pliku pdfOpinia PDF
112 „Program profilaktyki zdrowotnej w kierunku eliminacji zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla Gminy xxx” ikona pliku pdfOpinia PDF
113 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2011-2014” ikona pliku pdfOpinia PDF
114 „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy, pochwy, sromu i brodawek płciowych w gminie xxx na lata 2011–2013” ikona pliku pdfOpinia PDF
115 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2011-2013” ikona pliku pdfOpinia PDF
116 „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy, raka pochwy, sromu i brodawek płciowych wywoływanych przez wirusy HPV w Gminie xxx na lata 2011-2013” ikona pliku pdfOpinia PDF
117 „Program wczesnej diagnostyki obrazowej nowotworów u dzieci w latach 2012 – 2016” ikona pliku pdfOpinia PDF
118 „Program ochrony narządu żucia u dzieci do 6 roku życia uczęszczających do żłobków i przedszkoli na terenie Miasta xxx” realizowanym przez Miasto xxx. ikona pliku pdfOpinia PDF
119 „Profilaktyka próchnicy u dzieci i młodzieży w wieku 8-13 lat na terenie Powiatu xxx” realizowanym przez Powiat xxx. ikona pliku pdfOpinia PDF
120 „Profilaktyka stomatologiczna u dzieci z klas szkół podstawowych na terenie miasta xxx” realizowanym przez Miasto xxx. ikona pliku pdfOpinia PDF
121 „Program wykrywania nosicielstwa paciorkowców grupy B (GBS) u kobiet w ciąży i zapobiegania zakażeniom u noworodków pacjentek Poradni K w gminie xxx w latach 2011/2012” Gminy xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
122 „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy xxx po 65 roku życia” realizowanym przez Gminę xxx. ikona pliku pdfOpinia PDF
123 „Program szczepień profilaktycznych osób po 65. roku życia przeciwko grypie” realizowanym przez Miasto xxx. ikona pliku pdfOpinia PDF
124 „Program profilaktyki zdrowotnej powiatu xxx na 2011 r. pn. „Szczepienia ochronne przeciw grypie"” realizowanym przez Powiat xxx. ikona pliku pdfOpinia PDF
125 „Profilaktyczny Program Zdrowotny na lata 2011-2014. Szczepienie ochronne przeciwko grypie. Poprawa stanu odporności mieszkańców Gminy xxx” realizowanym przez Gminę xxx. ikona pliku pdfOpinia PDF
126 „Zdrowo żyć, Zdrowym być. „Gminny Program Ochrony i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców Gminy xxx na lata 2011 – 2012- Grypa”.” ikona pliku pdfOpinia PDF
127 „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia” realizowanym przez Gminę xxx. ikona pliku pdfOpinia PDF
128 „Szczepienia profilaktyczne osób po 65 r. życia, mieszkańców Domów Opieki Społecznej i dzieci z Domów Dziecka oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w xxx przeciwko grypie” realizowanym przez Starostwo Powiatowe w xxx. ikona pliku pdfOpinia PDF
129 „Badania wad postawy wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych miasta xxx w ramach programu profilaktyki zdrowotnej” na rok 2011 ikona pliku pdfOpinia PDF
130 „xxx Centra Korekcji Wad Postawy” – Program profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży szkolnej realizowany przez miasto xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
131 „Profilaktyka wad postawy u dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych na terenie miasta xxx” w ramach „Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta xxx na 2011 rok” ikona pliku pdfOpinia PDF
132 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki i korelacji wad postawy dla dzieci w wieku od 6 do 10 roku życia na terenie Gminy Miejskiej xxx” ikona pliku pdfOpinia PDF
133 „Program wczesnego rozpoznawania i interwencji wobec osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie przez podstawową opiekę zdrowotną” Miasta xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
134 „Program diagnostyczno-terapeutyczny dla pacjentów z problemem alkoholowym oczekujących w kolejce na leczenie w Ośrodku Terapii Uzależnień w xxx” miasta xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
135 „Program zdrowotny dla osób z problemem alkoholowym z obniżoną normą intelektualną” miasta xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
136 „Program Zdrowotny Powiatu xxx na lata 2011-2013, cel operacyjny nr. IV zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych alkoholem” ikona pliku pdfOpinia PDF
137 „Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób układu krążenia w populacji mieszkańców xxx w grupie wiekowej powyżej 20 lat” w ramach „Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta xxx na lata 2010 do 2015” ikona pliku pdfOpinia PDF
138 „Profilaktyka chorób układu krążenia” w ramach „Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta xxx na 2011 rok” ikona pliku pdfOpinia PDF
139 „Program profilaktyki chorób układu krążenia oraz chorób towarzyszących - cukrzyca” ikona pliku pdfOpinia PDF
140 „Zdrowotny Program Profilaktyki Kardiodiabetologicznej w Powiecie xxx” ikona pliku pdfOpinia PDF
141 „Nadwaga, otyłość i stres a nadciśnienie tętnicze" ikona pliku pdfOpinia PDF
142 „Program wtórnej prewencji chorób sercowo - naczyniowych" ikona pliku pdfOpinia PDF
143 „Wczesne wykrywanie i profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych (miażdżycy, nadciśnienia, choroby niedokrwiennej serca) oraz cukrzycy” ikona pliku pdfOpinia PDF
144 „Jak aktywnie żyć z cukrzycą” – program edukacyjno-integracyjny realizowany w ramach „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011” ikona pliku pdfOpinia PDF
145 „Program profilaktyczno-edukacyjny przeciwdziałania cukrzycy dla mieszkańców Gminy na lata 2011-2013” ikona pliku pdfOpinia PDF
146 „Poprawa jakości i skuteczności opieki geriatrycznej ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania samowystarczalności osób starszych” realizowanym przez miasto xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
147 „Dbamy o zdrowie naszych seniorów” w ramach „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011” realizowanym przez miasto xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
148 „Krzewienie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców ” realizowany w ramach „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011” Miasta xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
149 „Zostań Szpikodawcą – pomóż sobie pomagając innym” realizowany przez Starostwo Powiatowe w xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
150 „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy, pochwy, sromu i brodawek płciowych w mieście i Gminie xxx na lata 2011-2013” ikona pliku pdfOpinia PDF
151 „HCV – skryta epidemia – Program profilaktyki wczesnego wykrycia zakażenia wirusem HCV” Powiat xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
152 „Program profilaktyki zakażeń HCV i podniesienia poziomu diagnostyki zakażeń HCV w xxx” ikona pliku pdfOpinia PDF
153 „Profilaktyka chorób nowotworowych” w ramach „Programu Zdrowotnego Gminy Miasta xxx na lata 2011-2013”” ikona pliku pdfOpinia PDF
154 „Program profilaktyki zdrowotnej - BECIKOWE PO xxx” – program na 2011 rok ikona pliku pdfOpinia PDF
155 „Promocja zdrowia w profilaktyce szczepień dzieci przeciwko meningokokom i pneumokokom”– program na 2011 rok ikona pliku pdfOpinia PDF
156 „Program Profilaktyki Zdrowotnej – BECIKOWE PO xxx” – program na lata 2012-2013 ikona pliku pdfOpinia PDF
157 „Promocja zdrowia w profilaktyce szczepień dzieci przeciwko meningokokom i pneumokokom”– program na 2012 rok ikona pliku pdfOpinia PDF
158 „Program profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom na lata 2011–2013” ikona pliku pdfOpinia PDF
159 „Program zdrowotny „W zdrowym ciele zdrowy duch” – profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych oraz konsultacje kardiologiczne z badaniem EKG wśród dzieci od 4 do 6 lat realizowany w ramach „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011” Miasto xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
160 „Program profilaktyki szczepień przeciwko zakażeniom wirusowym będących przyczyną raka szyjki macicy w gminie xxx na lata 2011- 2014” ikona pliku pdfOpinia PDF
161 „Pilotażowy Program Szczepień Przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy” realizowanym przez Powiat xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
162 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin xxx” ikona pliku pdfOpinia PDF
163 „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV” realizowanym przez powiat xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
164 „Program Przeciwdziałania Rakowi Szyjki Macicy w Powiecie xxx na lata 2011-2012” ikona pliku pdfOpinia PDF
165 „Wczesne wykrywanie chorób krwi i układu krwiotwórczego” Miasta xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
166 „Program profilaktyki choróbtarczycy dla mieszkańców xxx” realizowany przez Miasto xxx. ikona pliku pdfOpinia PDF
167 „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania patologii tarczycy z elementami profilaktyki uzależnień” (Miasto xxx) ikona pliku pdfOpinia PDF
168 „Profilaktyczny program wczesnej diagnostyki osteoporozy” (Powiat xxx) ikona pliku pdfOpinia PDF
169 Projekt programu zdrowotnego w zakresie wczesnego wykrywania tętniaka aorty brzusznej i piersiowej „Szeroka aorta”realizowanym przez miasto xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
170 Projekt programu zdrowotnego województwa xxx „xxx Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” ikona pliku pdfOpinia PDF
171 „Program promocji zdrowia w szkołach” opracowanym przez Gminę xxx. ikona pliku pdfOpinia PDF
172 Projekt programu zdrowotnego „Program zdrowotny w zakresie rozszerzenia profilaktyki zakażeń wirusem RS wśród noworodków z grup ryzyka w populacji noworodków w Mieście xxx” ikona pliku pdfOpinia PDF
173 „Badanie wad postawy uczniów klas I gimnazjów z powiatu xxx oraz korekta wykrytej wady” ikona pliku pdfOpinia PDF
174 „Wieloletni program zdrowotny dotyczący badania w kierunku wad postawy dzieci zamieszkałych na terenie Gminy xxx” ikona pliku pdfOpinia PDF
175 „Program profilaktyki wad postawy u dzieci w wieku szkolnym” realizowany przez miasto xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
176 „Program profilaktyki wad postawy u dzieci klas V i VI Szkoły Podstawowej z elementami profilaktyki uzależnień” realizowany przez miasto xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
177 „Profilaktyka chorób narządów rodnych z uwzględnieniem profilaktyki raka piersi” opracowanym przez Powiat xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
178 „Program profilaktyczno-edukacyjny dla mieszkanek Powiatu xxx: „Zbadaj swoje piersi”” ikona pliku pdfOpinia PDF
179 „Program profilaktyki zdrowotnej p.n. „Moje piersi-mój problem”” opracowanym przez Powiat xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
180 „Profilaktyka chorób nowotworowych piersi – nauka samobadania piersi” opracowanym przez Powiat xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
181 „Profilaktyka raka piersi w ramach "Gminnego Programu Ochrony i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców Gminy na lata 2011 - 2012: „Zdrowo żyć, Zdrowym być” opracowanym przez Gminę xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
182 „Profilaktyka raka jelita grubego w ramach Gminnego Programu Ochrony i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców Gminy xxx na lata 2011-2012 „Zdrowo żyć, zdrowym być”” opracowanym przez Gminę xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
183 „Profilaktyka chorób układu moczowego dla dzieci 4-letnich zameldowanych w xxx” ikona pliku pdfOpinia PDF
184 „Program zdrowotny dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie gminy xxx przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C na lata 2011–2014” ikona pliku pdfOpinia PDF
185 „Wojewódzki program walki z gruźlicą na lata 2011-2014” ikona pliku pdfOpinia PDF
186 „Program profilaktyki gruźlicy i nowotworów płuc” ikona pliku pdfOpinia PDF
187 „Program rehabilitacji psychofizycznej kobiet po amputacji piersi” opracowanym przez Miasto xxx ikona pliku pdfOpinia PDF