Poniżej zamieszczono wydane przez Prezesa Agencji opinie w sprawie nadesłanych samorządowych programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej. Celem publikowania opinii jest przekazanie Państwu dalszych wskazówek, jak poprawnie konstruować programy polityki zdrowotnej oraz jak do podejmowanych działań odnoszą się dowody naukowe w zakresie ocenianych problemów zdrowotnych (czyli zagadnień, których dotyczą programy).
Rok 2010
LP.
Nazwa programu zdrowotnego
Pliki do pobrania
1 Program przeciwdziałania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy ikona pliku pdfOpinia PDF
2 Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym u dzieci ikona pliku pdfOpinia PDF
3 Program profilaktyki wad postawy u dzieci ikona pliku pdfOpinia PDF
4 Program promocji karmienia piersią i pokarmem kobiecym ikona pliku pdfOpinia PDF
5 Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2010-­2012 ikona pliku pdfOpinia PDF
6 Czynniki chorób cywilizacyjnych ikona pliku pdfOpinia PDF
7 Szczepienia profilaktyczne dzieci z terenu Gminy xxx przeciwko bakteriom Pneumokoki ikona pliku pdfOpinia PDF
8 Regionalny program zwalczania otyłości i jej powikłań ze strony narządu ruchu u osób dorosłych ikona pliku pdfOpinia PDF
9 Opieka terapeutyczna kierowana do osób uzależnionych od alkoholu, szkodliwie używających alkoholu i innych środków psychoaktywnych, osób uzależnionych krzyżowo, osób współuzależnionych, dorosłych dzieci alkoholików, osób doświadczających i stosujących przemoc oraz pacjentów z alkoholowym zespołem abstynenckim ikona pliku pdfOpinia PDF
10 Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010–2012 ikona pliku pdfOpinia PDF
11 Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2010-2014 ikona pliku pdfOpinia PDF
12 Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
13 Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym w Gminie xxx na lata 2010 - 2015 ikona pliku pdfOpinia PDF
14 Gminny Program Profilaktyki Zdrowotnej „Fioletowa wstążka” ikona pliku pdfOpinia PDF
15 Program profilaktyki raka szyjki macicy dla mieszkanek xxx w wieku 13 lat ikona pliku pdfOpinia PDF
16 Program przeciwdziałania chorobom wywołanym przez wirusy HPV w Gminie Miasta xxx na lata 2010- 2014 ikona pliku pdfOpinia PDF
17 Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” ikona pliku pdfOpinia PDF
18 Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2010-2012 ikona pliku pdfOpinia PDF
19 Profilaktyka i korekcja wad postawy dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych na terenie gminy xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
20 Program Zdrowotny dla Gminy xxx na lata 2010-2013 ikona pliku pdfOpinia PDF
21 Program szczepień profilaktycznych osób po 65 r. życia przeciwko grypie ikona pliku pdfOpinia PDF
22 Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta i gminy xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
23 Profilaktyka próchnicy u dzieci ikona pliku pdfOpinia PDF
24 Profilaktyka i edukacja przedporodowa – Szkoły Rodzenia ikona pliku pdfOpinia PDF
25 Program profilaktyki i edukacji przedporodowej „Szkoła Rodzenia” ikona pliku pdfOpinia PDF
26 Zajęcia edukacyjne w Szkole Rodzenia ikona pliku pdfOpinia PDF
27 Pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy ikona pliku pdfOpinia PDF
28 Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV na terenie gminy xxx na lata 2010 – 2014 ikona pliku pdfOpinia PDF
29 Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w gminie xxx na lata 2010 – 2014 ikona pliku pdfOpinia PDF
30 Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w gminie xxx na lata 2010 – 2013 ikona pliku pdfOpinia PDF
31 Powiatowy Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Cukrzycy na lata 2010 – 2013 ikona pliku pdfOpinia PDF
32 Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 ikona pliku pdfOpinia PDF
33 Zdrowa kobieta - profilaktyka raka piersi ikona pliku pdfOpinia PDF
34 Program profilaktycznych badań mammograficznych dla kobiet w wieku 45-49 lat z terenu powiatu xxx na rok 2010 ikona pliku pdfOpinia PDF
35 Gminny program profilaktyki raka piersi na 2010 ikona pliku pdfOpinia PDF
36 Program zdrowotny w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi ikona pliku pdfOpinia PDF
37 Profilaktyka raka sutka ikona pliku pdfOpinia PDF
38 Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie miasta i gminy xxx ikona pliku pdfOpinia PDF
39 Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych ikona pliku pdfOpinia PDF
40 Program zdrowotny zapobiegający zachorowaniom na grypę ikona pliku pdfOpinia PDF
41 Szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 60 roku życia ikona pliku pdfOpinia PDF
42 Program szczepień profilaktycznych dziewcząt w wieku 11 lat (rocznik 1999) zamieszkałych na terenie Miasta xxx, przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 ikona pliku pdfOpinia PDF
43 Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw wirusowi HPV ikona pliku pdfOpinia PDF
44 Program profilaktyki zdrowotnej na lata 2010-2012 ikona pliku pdfOpinia PDF
45 Program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) ikona pliku pdfOpinia PDF
46 Budowanie właściwych zachowań higienicznych i przeciwdziałania problemowi społecznemu jaki stanowi rak szyjki macicy w Gminie xxx na lata 2010–2012 ikona pliku pdfOpinia PDF
47 Program zdrowotny dla mieszkańców gminy xxx na 2010 rok ikona pliku pdfOpinia PDF
48 Zdrowy mężczyzna - profilaktyka raka prostaty ikona pliku pdfOpinia PDF
49 Program profilaktyki raka prostaty ikona pliku pdfOpinia PDF
50 Program profilaktyki nowotworu prostaty ikona pliku pdfOpinia PDF
51 Zwiększenie wykrywalności raka gruczołu krokowego we wczesnym stadium u mężczyzn, mieszkańców xxx, w grupie wiekowej 58-63 lat ikona pliku pdfOpinia PDF
52 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ikona pliku pdfOpinia PDF
53 Program profilaktyki wad postawy u dzieci ikona pliku pdfOpinia PDF
54 Proste plecy – proste życie – Profilaktyka wad postawy ciała u dzieci w wieku szkolnym z terenu miasta xxx na lata 2010-2013 ikona pliku pdfOpinia PDF
55 Program zapobiegania próchnicy u dzieci uczęszczających do trzeciej i czwartej klasy szkoły podstawowej w ramach Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta xxx na lata 2010-2015 ikona pliku pdfOpinia PDF
56 Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym „Biały ząbek” ikona pliku pdfOpinia PDF
57 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego u mężczyzn na rok 2011 ikona pliku pdfOpinia PDF
58 Badania przesiewowe - profilaktyka schorzeń prostaty u mężczyzn ikona pliku pdfOpinia PDF
59 Profilaktyka raka prostaty ikona pliku pdfOpinia PDF
60 Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na 2010 rok ikona pliku pdfOpinia PDF
61 Badania przesiewowe - profilaktyka schorzeń sutka u kobiet ikona pliku pdfOpinia PDF
62 Profilaktyka raka piersi ikona pliku pdfOpinia PDF
63 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania jaskry dla Pracujących ikona pliku pdfOpinia PDF
64 Profilaktyka onkologiczna schorzeń jelita grubego ikona pliku pdfOpinia PDF
65 Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów jelita grubego na rok 2011 ikona pliku pdfOpinia PDF
66 Program profilaktyki zakażeń HCV ikona pliku pdfOpinia PDF
67 Program badania przesiewowego bezdechów sennych ikona pliku pdfOpinia PDF