Poniżej zamieszczono wydane przez Prezesa Agencji opinie w sprawie nadesłanych samorządowych programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej. Celem publikowania opinii jest przekazanie Państwu dalszych wskazówek, jak poprawnie konstruować programy polityki zdrowotnej oraz jak do podejmowanych działań odnoszą się dowody naukowe w zakresie ocenianych problemów zdrowotnych (czyli zagadnień, których dotyczą programy).
Rok 2017
LP.
Nazwa programu zdrowotnego
Pliki do pobrania
1 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Grudziądz na lata 2017-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
2 „Profilaktyka raka piersi u kobiet, mieszkanek Wrocławia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
3 „Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12 letnich mieszkanek Lublina w latach 2017-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
4 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Bydgoszczy w latach 2016-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
5 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców miasta Opola w latach 2016-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
6 „Program leczenia niepłodności wśród mieszkańców miasta Leszna” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
7 „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowany na wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących w województwie podlaskim” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
8 „Program polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania oraz zapobiegania rozwojowi cukrzycy i jej powikłaniom wśród osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkujących teren województwa lubuskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
9 „Gminny program ochrony zdrowia, promocji i profilaktyki ”Zdrowie - dobrem życia” na lata 2016-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
10 „Program profilaktyki wad postawy dla dzieci z klas I szkół podstawowych w latach 2016-2017” realizowany przez miasto Płock. Ikona załącznika pdfOpinia PDF
11 „Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia w Gminie Nowogród Bobrzański na lata 2016-2018” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
12 „Program profilaktyki nabytych wad postawy skierowany do dzieci w wieku 5-14 lat z terenu województwa podlaskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
13 „Ogólnopolski Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych (ICD10: I60-I69)” realizowany przez Ministerstwo Zdrowia Ikona załącznika pdfOpinia PDF
14 „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku 12 i 13 lat, zamieszkałych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
15 „Program profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
16 „Powiatowy program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu bytowskiego po 65 roku życia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
17 „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Morawica na lata 2017-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
18 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Płocka na lata 2016-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
19 „Program profilaktyki raka gruczołu krokowego u mężczyzn powyżej 60 roku życia w Gminie Jerzmanowa na rok 2017” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
20 „Program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
21 „Program profilaktyki III stopnia dla pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych w województwie kujawsko-pomorskim” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
22 „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki raka gruczołu krokowego na terenie Miasta Kalisza” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
23 „Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Kalisza powyżej 60 roku życia na lata 2017-2018” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
24 „Wieloletni program edukacji zdrowotnej skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz ich rodziców na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
25 „Profilaktyka chorób nowotworowych we wczesnych fazach rozwoju z uwzględnieniem nowotworów żołądka i przełyku - badania przesiewowe dla mieszkańców Powiatu Pajęczańskiego na rok 2017” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
26 „Pilotażowy Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi realizowany w latach 2017-2019” realizowany przez gminę Kurzętnik Ikona załącznika pdfOpinia PDF
27 „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej ukierunkowany na profilaktykę zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną u osób pracujących na terenie województwa podlaskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
28 „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy - szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w mieście Tychy” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
29 „Program wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi wśród mieszkańców województwa lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka, jako profilaktyka boreliozy z Lyme na lata 2017-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
30 „Regionalny program zdrowotny w zakresie profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
31 „Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania wad rozwojowych w oparciu o wywiad i badanie zaburzeń rozwoju psychomotorycznego u niemowląt - program pilotażowy” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
32 „Program polityki zdrowotnej „Chronię życie przed rakiem”. Profilaktyka i promocja zdrowia w chorobach nowotworowych oraz opieka paliatywno-hospicyjna nad pacjentem przewlekle i nieuleczalnie chorym” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
33 „Maluch – edukacja przedporodowa w szkole rodzenia, wczesne wykrywanie zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej u dzieci oraz terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi” realizowany przez gminę Polkowice Ikona załącznika pdfOpinia PDF
34 „Profilaktyka i promocja zdrowia w chorobach cywilizacyjnych” realizowany przez gminę Polkowice Ikona załącznika pdfOpinia PDF
35 „Wczesna wielospecjalistyczna i kompleksowa opieka nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym z terenu Gminy Nędza” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
36 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zatrucia benzenem” realizowany przez miasto Kędzierzyn Koźle Ikona załącznika pdfOpinia PDF
37 „Program szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C młodzieży w wieku 12 lat na lata 2017-2019” realizowany przez gminę Wołomin Ikona załącznika pdfOpinia PDF
38 „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia oraz osób z grup ryzyka na lata 2017-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
39 „Program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego na lata 2017-2019” realizowany przez gminę Wołomin Ikona załącznika pdfOpinia PDF
40 „IN VITRO program dofinansowania zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego metodą in-vitro przez samorząd Miasta Głogowa” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
41 „Edukacja w cukrzycy” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
42 „Profilaktyka nowotworu piersi” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
43 „Rehabilitacja domowa” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
44 „Zapobieganie nowotworowi szyjki macicy poprzez zastosowanie szczepień przeciwko wirusowi HPV” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
45 „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom grupy B skierowany do mieszkańców Gminy Gołdap w latach 2017-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
46 „Wyprzedź grypę! - profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi grypy dla mieszkańców Mysłowic po 60. roku życia na lata 2017-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
47 „Profilaktyka nowotworu gruczołu krokowego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
48 „Program Wczesnego Wykrywania Chorób Narządu Wzroku Związanych z Wiekiem” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
49 „Program profilaktyki próchnicy zębów” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
50 „Zapobieganie niepełnosprawności osób w podeszłym wieku” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
51 „Promocja zdrowia w zakresie medycyny szkolnej” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
52 „Program wczesnego wykrywania czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych SOPKARD PLUS” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
53 „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2019 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania zakaźnych chorób odkleszczowych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
54 „Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2019 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
55 „Program Polityki Zdrowotnej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2017-2019 w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – w szczególności działania edukacyjne oraz szczepienia dziewcząt w wieku 11-13 lat” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
56 „Program Polityki Zdrowotnej na lata 2018-2020 w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania i rehabilitacji zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
57 „Prewencja ospy wietrznej na lata 2017 – 2020” realizowany przez gminę Sitkówka-Nowiny Ikona załącznika pdfOpinia PDF
58 „Prewencja zakażeń meningokokowych na lata 2017-2020” realizowany przez gminę Sitkówka - Nowiny Ikona załącznika pdfOpinia PDF
59 „Prewencja zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV) na lata 2017 – 2020” realizowany przez gminę Sitkówka-Nowiny Ikona załącznika pdfOpinia PDF
60 „Prewencja zakażeń wirusem grypy na lata 2017-2020” realizowany przez gminę Sitkówka-Nowiny Ikona załącznika pdfOpinia PDF
61 „Prewencja zakażeń pneumokokowych na lata 2017–2018” realizowany przez gminę Sitkówka-Nowiny Ikona załącznika pdfOpinia PDF
62 „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
63 „Gminny program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej mieszkańców Gminy Baranowo po 55 roku życia na lata 2017-2018” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
64 „Wyprostuj się! Program profilaktyki wad postawy w Łodzi” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
65 „Program Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowany na rehabilitację ułatwiającą powroty do pracy osób z chorobą onkologiczną” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
66 „Ogólnopolski program edukacyjno-profilaktyczny dotyczący przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)” realizowany przez Ministerstwo Zdrowia Ikona załącznika pdfOpinia PDF
67 „Profilaktyka grypy w Bytomiu – szczepienia dla mieszkańców domów pomocy społecznej oraz seniorów 65+” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
68 „Program profilaktyki grypy poprzez szczepienia ochronne dla mieszkańców Powiatu Kieleckiego w latach 2017-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
69 „Program badań postawy ciała i równowagi statycznej dzieci szkół podstawowych i gimnazjów gminy Trzebownisko” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
70 „Ogólnopolski Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie depresji” realizowany przez Ministerstwo Zdrowia Ikona załącznika pdfOpinia PDF
71 „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 5-lat z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2016-2018” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
72 „Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” realizowany przez miasto Lubawa Ikona załącznika pdfOpinia PDF
73 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Darłowo na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
74 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV dla gminy Ornontowice na lata 2017-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
75 „Program wsparcia psychoprofilaktycznego i pielęgnacyjnego kobiet w ciąży i młodych matek oraz rodziców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
76 „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców gminy Ustroń na lata 2017-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
77 „Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczenia i wychowania na terenie Miasta Otwocka na 2017 rok” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
78 „Badania profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w kierunku rozpoznania boreliozy” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
79 „Program wczesnego wykrywania wad rozwojowych „Zacznijmy razem podróż do bardziej przyjaznego i włączającego świata”” realizowany przez województwo podkarpackie Ikona załącznika pdfOpinia PDF
80 „Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie „Grypa 60+”” realizowany przez miasto Lubawa Ikona załącznika pdfOpinia PDF
81 Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Ornontowice w wieku 55 lat i więcej Ikona załącznika pdfOpinia PDF
82 „Program profilaktyki i leczenia otyłości u dzieci klas I na terenie Miasta Sosnowca” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
83 „Program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży w Gminie Ornontowice” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
84 „Zmiany przeciążeniowe narządu ruchu pracowników zakładów przemysłowych Wielkopolski – patobiomechanizm, profilaktyka, ergonomia stanowiska pracy” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
85 „Program zdrowotny profilaktyka nietrzymania moczu (NTM) dla mieszkanek powyżej 50 roku życia z terenu gminy miejskiej Legionowo” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
86 „Profilaktyka raka prostaty dla mężczyzn powyżej 40 roku życia z terenu Gminy Miejskiej Legionowo” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
87 „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Darłowo” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
88 „Rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Mazowieckiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
89 „Program profilaktyki wczesnego wykrywania wad i schorzeń narządu wzroku wśród dzieci w Gminie Wieluń na lata 2017-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
90 „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie kompleksowej rehabilitacji pulmonologicznej w ramach profilaktyki wtórnej u osób w wieku aktywności zawodowej cierpiących na przewlekłe choroby układu oddechowego (CRD)” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
91 „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
92 „Jaskra – podstępny złodziej wzroku” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
93 „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego w wieku 60+ na lata 2017-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
94 „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie gminy Nieporęt na lata 2017 - 2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
95 „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Białegostoku po 60 roku życia na lata 2017-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
96 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczka ludzkiego (HPV) w gminie Człuchów na lata 2017 - 2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
97 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mściwojów na lata 2017-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
98 „Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
99 „Regionalny Program Zdrowotny „Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
100 „„Zdrowa Matka i Dziecko” Regionalny Program Zdrowotny Województwa Śląskiego na lata 2017-2020 w zakresie poprawy opieki nad matką i dzieckiem w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa oraz wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych u dzieci od okresu prenatalnego do trzeciego roku życia a także dzieci urodzonych przedwcześnie i po przebyciu niedotlenienia okołoporodowego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
101 „Program Zdrowego Kręgosłupa” Regionalny Program Zdrowotny Województwa Śląskiego na lata 2017-2021 w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
102 „Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w ramach profilaktyki wtórnej u mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku aktywności zawodowej po ostrych zespołach wieńcowych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
103 „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017 - 2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
104 „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017 - 2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
105 „Będziemy rodzicami” - program polityki zdrowotnej przygotowujący do świadomego rodzicielstwa dla Gminy Kleszczów na lata 2017–2019 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
106 „Program Wady Postawy” realizowany przez: miasto Piekary Śląskie Ikona załącznika pdfOpinia PDF
107 „Program profilaktyki wad postawy dla dzieci i młodzieży szkolnej” realizowany przez: gminę Mściwojów Ikona załącznika pdfOpinia PDF
108 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego w Powiecie Nowosolskim na 2017 rok” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
109 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2017-2018” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
110 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2017-2018” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
111 „Program profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV - VI szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego na lata 2017-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
112 „Wielicki program profilaktyki dróg oddechowych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
113 „Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania i zapobiegania rozwojowi chorób nowotworowych piersi metodą mammografii” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
114 „Program przeciwdziałania cukrzycy i nadciśnieniu tętniczemu w profilaktyce otyłości dla mieszkańców Gminy iałobrzegi na lata 2017-2018” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
115 „Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020” realizowany przez Ministerstwo Zdrowia. Ikona załącznika pdfOpinia PDF
116 „Stop grypie 65+. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie osób w wieku od 65 roku życia, na lata 2017-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
117 „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
118 „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Miejskiej Głogów na lata 2017 - 2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
119 „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecinek w latach 2017 - 2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
120 „Program profilaktyki wad postawy uczniów klas 0-III szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta Bochnia w 2017 roku” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
121 „Program polityki zdrowotnej przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2015 oraz 2016 roku z terenu Powiatu Ostrowskiego – Stop Pneumokokom” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
122 „Program Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Przytoczna na lata 2017-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
123 „Wygraj z boreliozą” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
124 „Program polityki zdrowotnej dzieci ze szkół podstawowych Gminy Lubin, w zakresie obniżenia zawartości metali ciężkich we krwi - na lata 2017-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
125 „Program profilaktyki  zdrowotnej na lata 2017-2018 w zakresie szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci z terenu miasta Malborka urodzonych w 2015-2016 roku” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
126 „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2015-2016 roku z terenu Gminy Przodkowo” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
127 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
128 „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka tj. osób w wieku 65 lat na lata 2017-2021” realizowany przez gminę Tuchola Ikona załącznika pdfOpinia PDF
129 „Koperta życia” dla Gminy Góra Kalwaria  na lata 2017- 2021 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
130 „Program polityki zdrowotnej na rok 2017 obejmujący szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 60 roku życia” realizowany przez: miasto Jasło Ikona załącznika pdfOpinia PDF
131 „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Sędziszów Małopolski 65+” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
132 „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Sadki na lata 2017-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
133 „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świnoujścia w wieku od 60 roku życia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
134 „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2015-2016 roku z terenu Miasta Olsztyna” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
135 „Zapobieganie próchnicy wśród dzieci klas VI uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
136 „Program polityki zdrowotnej w zakresie próchnicy i higieny jamy ustnej, dla dzieci z terenu Gminy Grębocice na 2017 r.” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
137 „Program polityki zdrowotnej „Profilaktyka stomatologiczna dla uczniów klas II szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta Częstochowy w zakresie zapobiegania próchnicy zębów na lata 2017 - 2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
138 „Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
139 „Program zdrowotny dotyczący szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom na lata 2018-2022 wśród dzieci poniżej drugiego roku życia zamieszkałych na terenie miasta i gminy Staszów” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
140 „Wyprostuj się! Program profilaktyki wad postawy w Łodzi” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
141 „Program profilaktyki chorób układu rodnego zakresie profilaktyki zdrowotnej kobiet” (gmina Grębocice) Ikona załącznika pdfOpinia PDF
142 „Program Polityki Zdrowotnej w ramach: „Akcji Profilaktycznej - BIAŁA SOBOTA 2017” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
143 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2017-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
144 „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50 - 75 lat na terenie Powiatu Częstochowskiego w latach 2018 - 2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
145 „Program polityki zdrowotnej raka prostaty w Gminie Niwiska na lata 2017-2018” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
146 „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2016 i 2015 roku z terenu Miasta i Gminy Młynary” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
147 „Program profilaktyki chorób odkleszczowych na lata 2018-2019” realizowany przez: miasto i gminę Młynary Ikona załącznika pdfOpinia PDF
148 „Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
149 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2020 dla gminy Września” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
150 „Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego na lata     2017-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
151 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Biłgoraj na lata 2018-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
152 „Program polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
153 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Żary na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
154 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Ogrodzieniec w wieku 65 lat i więcej” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
155 „Program zdrowotny gminy Piekoszów – Grypa – lepiej zapobiegać niż leczyć” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
156 „Program szczepień profilaktycznych dzieci z gminy Piekoszów przeciwko meningokokom na lata 2017-2019 – Stop meningokokom” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
157 „Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2017-2018 w gminie Strawczyn” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
158 „Program prewencji niewydolności serca u pacjentów onkologicznych” realizowany przez województwo wielkopolskie Ikona załącznika pdfOpinia PDF
159 „Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznych z najczęstszymi nowotworami litymi i hematologicznymi” realizowany przez województwo świętokrzyskie Ikona załącznika pdfOpinia PDF
160 „Program polityki zdrowotnej „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Kwidzyn na lata 2017-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
161 „Projekt programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-10 lat z terenu gminy Miedźna na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
162 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkoły podstawowej w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
163 „Aktywni seniorzy w wieku 60+” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
164 „Zdrowy senior - opieka geriatryczna dla mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo w wieku 70+” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
165 „Szkoła rodzenia - program edukacji przedporodowej dla przyszłych rodziców w mieście Stargard” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
166 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w latach 2017-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
167 „Program profilaktyki zakażeń HCV wśród dorosłych mieszkańców Miasta Pabianic na 2017 r.” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
168 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w gminie Kobylnica” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
169 „Program profilaktyki zakażeń HCV i podniesienia poziomu diagnostyki zakażeń HCV w Białymstoku na lata 2018 - 2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
170 „Grypoodporni 65+” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
171 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Barlinek” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
172 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miejskiej Bolesławiec w wieku 65 lat i więcej” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
173 „Program wykrywania zakażeń WZW B i WZW C wraz ze szczepieniem przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typ B na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
174 „Profilaktyka nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
175 „Program badań przesiewowych słuchu oraz mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
176 „Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie skierowany do osób po 65 roku życia mieszkańców Gminy Gołdap w latach 2017-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
177 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Skierniewice w wieku 65 lat i więcej” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
178 „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w latach 2017-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
179 „Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Choceń na lata 2017-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
180 „Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych z terenu Gminy Garbatka-Letnisko” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
181 „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Lubiszyn na lata 2017-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
182 „Program profilaktyki chorób odkleszczowych na lata 2017-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
183 Regionalny program zdrowotny województwa wielkopolskiego „Zdrowa aorta” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
184 „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci 9-letnich z terenu gminy Radzionków na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
185 „Projekt programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki próchnicy zębów dla młodzieży w wieku 17 i 18 lat w mieście Skierniewice” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
186 „Program profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci i młodzieży szkolnej” realizowany przez miasto Sosnowiec Ikona załącznika pdfOpinia PDF
187 „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-11 lat z gminy Panki” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
188 „Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Świdnica” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
189 „Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych” realizowany przez miasto Szczecin Ikona załącznika pdfOpinia PDF
190 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-III szkoły podstawowej w Gminie Małkinia Górna na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
191 „Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w Gminie Nidzica na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
192 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-III szkoły podstawowej w Mieście Pabianice na rok szkolny 2018/2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
193 „Wczesne wykrywanie oraz profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Skierniewice na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
194 pinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 194/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe na lata 2017-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
195 Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 195/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w latach 2017-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
196 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ujazd w wieku 60 lat i więcej” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
197 „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Solec-Zdrój w wieku 70+ na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
198 „Program wczesnego wykrywania cukrzycy typu II u mieszkańców miasta Częstochowy z zespołem metabolicznym na lata 2017-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
199 „Program polityki zdrowotnej w zakresie obniżenia zawartości metali ciężkich we krwi” realizowany przez: gminę Grębocice Ikona załącznika pdfOpinia PDF
200 „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
201 „Program uzupełniający kalendarz szczepień od 2017 przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2015-2016 roku z terenu gminy Stare Pole” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
202 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci klas II szkół podstawowych w Gminie Ujazd” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
203 „Wczesne wykrywanie i profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w Gminie Ujazd na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
204 „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej w gminnym ośrodku zdrowia w Brochowie” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
205 „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
206 Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 206/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Zawonia na lata 2017-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
207 Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 207/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Czeladź na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
208 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Łęknica” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
209 Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 209/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-10 lat z terenu gminy Wodzisław na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
210 „Program wczesnego wykrywania gruźlicy wśród osób powyżej 26 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
211 „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 11-13 lat na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
212 „Program profilaktyki wad postawy i zaburzeń rozwoju ruchu wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
213 Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 213/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program edukacji zdrowotnej w cukrzycy typu 2 dla mieszkańców gminy Małkinia Górna w wieku 50+” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
214 Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 214/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Radoszyce w roku 2018” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
215 Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 215/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Wodzisław w wieku 65 lat i więcej” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
216 Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 216/2017 z dnia 21sierpnia 2017 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 60 r.ż. zamieszkałych w mieście Jastrzębie-Zdrój” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
217 Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 217/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program wspierania aktywności fizycznej mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego w wieku 60 lat i więcej w roku 2018 „TERAZ TWÓJ RUCH SENIORZE”” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
218 „Program szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych na terenie miasta Chorzów na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
219 „Program polityki zdrowotnej - profilaktyka chorób wywołanych zakażeniami wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
220 Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 220/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko ospie wietrznej na lata 2018-2022 w Gminie Wodzisław” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
221 Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 221/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 9 lat z terenu powiatu wodzisławskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
222 Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 222/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2015-2016 roku z terenu miasta Elbląga” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
223 Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 223/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Biłgoraj na lata 2018-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
224 „Program profilaktyki raka prostaty dla mężczyzn w wieku 55 i 60 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
225 „Regionalny program przeciwdziałania nadwadze, otyłości i cukrzycy w województwie śląskim na lata 2017-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
226 „Program profilaktyki przeciwobrzękowej dla osób po zabiegach z zakresu chirurgii onkologicznej zamieszkałych na terenie miasta Chorzów na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
227 „Program profilaktyki raka piersi dla kobiet w wieku 48 lat zamieszkałych na terenie miasta Chorzów na lata 2019-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
228 „Profilaktyka kobiecych chorób nowotworowych wśród mieszkanek gminy Ujazd w wieku 18+” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
229 „Program profilaktyki raka piersi u kobiet zamieszkałych na terenie gminy Toszek w wieku 18-49 lat” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
230 „Program wczesnego wykrywania wad słuchu u dzieci w wieku 6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
231 „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 60 roku życia w Gminie Pruszcz Gdański” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
232 „Wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w wieku od 10 do 15 lat jako element profilaktyki chorób układu krążenia na terenie Gminy Radwanice” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
233 „Program stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niepełnosprawnością wraz z wdrażaniem rodziny do realizacji programów rehabilitacji w warunkach domowych zamieszkałych na terenie miasta Chorzów na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
234 „Program prewencji ospy wietrznej na terenie Miasta Chorzów na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
235 „Program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat zamieszkałych na terenie miasta Chorzów na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
236 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców miasta Leszna” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
237 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nerek wśród mieszkańców miasta Leszna” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
238 „Kompleksowy program profilaktyczny dotyczący psychospołecznych zagrożeń w sektorze zdrowia i pomocy społecznej” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
239 „Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży spodziewających się dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością” realizowany przez województwo małopolskie Ikona załącznika pdfOpinia PDF
240 „Program szczepień przeciwko WZW typu B dla osób chorych przewlekle z województwa łódzkiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
241 „Program profilaktyki schorzeń narządu ruchu dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Zawonia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
242 „Program korekcji wad postawy dla uczniów klas III, IV szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta Częstochowy na lata 2017-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
243 „Toruńska Zmysłolandia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
244 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie miejskiej w Chodzieży na lata 2017-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
245 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2018-2020 w gminie Skwierzyna” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
246 „Program profilaktyki zakażeń meningokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko meningokokom w gminie Radoszyce w roku 2018” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
247 „Program polityki zdrowotnej na lata 2017-2019 obejmujący szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 60 roku życia” realizowany przez miasto Jasło Ikona załącznika pdfOpinia PDF
248 „Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
249 „Powiatowy program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
250 Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla miasta Tarnobrzega na lata 2017-2020 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
251 „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
252 „Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonanie pracy zawodowej” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
253 „Ogólnopolski program edukacyjny dotyczący przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
254 „Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 4-7 lat” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
255 „Program wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy (Typ 2) wśród mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
256 „Program polityki zdrowotnej powiatu pruszkowskiego w zakresie edukacji przedporodowej pod nazwą – Szkoła Rodzenia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
257 „Program polityki zdrowotnej w zakresie bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Kołaczyce od 65 r.ż.” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
258 „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 60 roku życia zamieszkałych w gminie Świętochłowice” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
259 „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Strawczyn na lata 2017-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
260 „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród uczniów klas I szkół podstawowych gminy Zbąszynek na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
261 „Dobry wzrok, lepszy start” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
262 „Program wykrywania boreliozy wśród mieszkańców miasta Leszna” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
263 „Rehabilitacja seniorów - mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017 - 2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
264 „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
265 „Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
266 „Program edukacji zdrowotnej i szczepień ochronnych przeciw grypie w populacji MOF Poznania” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
267 „Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców MOF Poznania” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
268 „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Kosakowo” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
269 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Bolesławiec na lata 2018-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
270 „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta i gminy Torzym z grup szczególnego ryzyka na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
271 „Program profilaktycznych badań kolonoskopowych dla mieszkańców miasta Mielca na lata 2017-2018” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
272 „Regionalny program zdrowotny w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
273 „Wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości jako element profilaktyki chorób cywilizacyjnych u dzieci 7-letnich, uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Świętochłowic” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
274 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
275 „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Nowy Duninów w latach 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
276 „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Wrocławia w wieku 65 +” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
277 „Program profilaktycznych szczepień dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Duninów przeciw meningokokom serogrupy C w latach 2018 - 2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
278 „Wczesne wykrywanie późnych powikłań cukrzycy u pacjentów z cukrzycą typu T1 i T2” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
279 „AKTYWATOR - popraw swoją skuteczność w podjęciu i utrzymaniu pracy. Warsztaty terapeutyczne dla osób w wieku 18-45 lat” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
280 „Wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-55 lat” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
281 „Qźnia zdrowia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
282 „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-9 lat w terenu Gminy Słupsk na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
283 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2018-2022 w gminie Słupsk” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
284 „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Rydzyna na lata 2017-2018” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
285 „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
286 „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie gminy Halinów” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
287 „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Grodzisko Dolne po 65 roku życia na lata 2017 – 2018” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
288 „Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
289 „Program szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Bydgoszczy na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
290 „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy typu 2” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
291 „Program profilaktycznego wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza u dzieci w wieku 4-6 lat na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
292 „Program szczepień przeciwko grypie sezonowej dla pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu województwa łódzkiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
293 „Wielkopolski program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji medycznej” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
294 „Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
295 „Odważ się na zdrowie – program metaboliczny dla mieszkańców Wielkopolski” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
296 „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2017–2019 — Grypie stop” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
297 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
298 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
299 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
300 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
301 „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
302 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
303 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
304 „Program wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego w województwie kujawsko-pomorskim” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
305 „Program profilaktyki wczesnego wykrywania chorób tarczycy” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
306 „Program profilaktyki wczesnego wykrywania chorób tarczycy” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
307 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka prostaty” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
308 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka prostaty” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
309 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób naczyniowych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
310 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób naczyniowych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
311 „Aktywizacja pacjentów z chorobami neurologicznymi Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o.” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
312 „Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
313 „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Goleniów po 65 roku życia na rok 2017 i 2018” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
314 „Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych – szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
315 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia na lata 2017 – 2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
316 „Grypa 65+” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
317 „Profilaktyka raka piersi – badania USG dla kobiet w wieku 35-45 lat” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
318 „Twoje zdrowie w Twoich dłoniach” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
319 „Program profilaktyki wad postawy i schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
320 „Program profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
321 „Program polityki zdrowotnej dla województwa lubuskiego skierowany do osób pracujących i powracających do pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
322 „Miejski program profilaktyki badań homocysteiny w grupach ryzyka na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
323 „Profilaktyka chorób tarczycy – badania przesiewowe” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
324 „Profilaktyka chorób zakrzepowych układu żylnego kończyn dolnych – badania przesiewowe” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
325 „Zdrowe dziecko – zdrowa rodzina” Program wyrównywania szans rozwojowych dzieci od 0 do 2 lat zagrożonych niepełnosprawnością z przyczyn przed- i okołoporodowych w województwie kujawsko-pomorskim Ikona załącznika pdfOpinia PDF
326 „Program profilaktyki próchnicy” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
327 „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie zwiększenia wykrywalności raka płuc na terenie Gminy Pilchowice” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
328 „Program zapobiegający chorobom cywilizacyjnym w zakresie nadwagi i otyłości u dzieci w wieku 13-14 lat, zamieszkałych w Powiecie Grodziskim” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
329 „Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
330 „Program profilaktyki w zakresie szczepień przeciw meningokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Ustroń, będących pod opieką żłobków, na lata 2018-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
331 „Program Polityki Zdrowotnej w zakresie badań krwi pod kątem boreliozy dla mieszkańców Gminy Ustroń na lata 2018-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
332 „Program Polityki Zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania boreliozie na rzecz mieszkańców powiatu gliwickiego na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
333 „Program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Będzina w wieku 65+ na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
334 „Szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65. roku życia z Powiatu Pruszkowskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
335 „opinia o numerze 335/2017 nie została wydana Ikona załącznika pdf
336 „Ząbki moje muszę o was dbać, by wszystkim piękny uśmiech dać” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
337 „Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci z Gminy Legnickie Pole” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
338 „Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci z Powiatu Lubińskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
339 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58)” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
340 „Szczepienia przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka w populacji dziewcząt w wieku 13 lat, uczęszczających do szkół na terenie Gminy Wisznia Mała” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
341 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Gniezna w wieku 60 lat i więcej” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
342 „Program profilaktyki grypy dla mieszkańców miasta Chełm w wieku 65+ na lata 2018 – 2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
343 „Program koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
344 „Profilaktyka i wczesne wykrywanie wad słuchu wśród uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
345 „Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla gminy Grębów na lata 2018 – 2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
346 „Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Wojcieszów” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
347 „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Gminie Miejskiej Kraków” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
348 „Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania raka szyjki macicy wykonywanych w technologii LBC LIQUI-PREP LGM dla miasta Sandomierza na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
349 „ABCDE samokontroli znamion - ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
350 „Regionalny Program Zdrowotny – Moduł Rehabilitacja Kardiologiczna” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
351 „Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Zamość” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
352 „Szczepienia ochronne przeciw grypie mieszkańców Piekar Śląskich 65+” Ikona załącznika pdfOpinia PDF