Poniżej zamieszczono wydane przez Prezesa Agencji opinie w sprawie nadesłanych samorządowych programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej. Celem publikowania opinii jest przekazanie Państwu dalszych wskazówek, jak poprawnie konstruować programy polityki zdrowotnej oraz jak do podejmowanych działań odnoszą się dowody naukowe w zakresie ocenianych problemów zdrowotnych (czyli zagadnień, których dotyczą programy).
Rok 2018
LP.
Nazwa programu zdrowotnego
Pliki do pobrania
1 „Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN)” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
2 „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-10 lat z terenu Gminy Trzebinia na rok 2018” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
3 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ośno Lubuskie w wieku 65 lat i więcej” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
4 „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 60 roku życia) pn. »Grypa 60+« na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
5 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 65 r.ż. z gminy Kielce” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
6 „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Szczytniki” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
7 „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-9 lat z terenu Gminy Miejskiej Lubań na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
8 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klasy III szkoły podstawowej w Gminie Miejskiej Lubań na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
9 „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Joniec na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
10 „Program profilaktyki, wykrywania i przeciwdziałania łagodnym zaburzeniom poznawczym u mieszkańców Zgierza w wieku 60+” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
11 „Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
12 „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
13 „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
14 „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia w gminie Gościno w roku 2018” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
15 „Program profilaktycznych badań kolonoskopowych dla mieszkańców miasta Mielca na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
16 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Gierałtowice na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
17 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w Gminie Gierałtowice na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
18 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
19 „Program prewencji niewydolności serca u pacjentów onkologicznych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
20 „Rozszerzenie dostępności technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Wielkopolskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
21 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek w latach 2017-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
22 „Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2017-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
23 „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców miasta Kalisza na lata 2017-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
24 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Grudziądza w latach 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
25 „Program rehabilitacji mieszkańców Miasta i Gminy Osieczna na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
26 „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców powiatu żuromińskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
27 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy, nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych w Gminie Mirzec” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
28 „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy Rudziniec na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
29 „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom grupy B skierowany do dzieci z terenu Gminy Rudziniec na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
30 „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Zarszyn” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
31 „Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
32 „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci i młodzieży miasta Płocka w latach 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
33 „Program profilaktyki wad postawy i zaburzeń rozwoju ruchu wśród uczniów w wieku 10-14 lat z terenu województwa lubelskiego na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
34 „Program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców MOF Poznania” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
35 „Qźnia zdrowia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
36 „Program profilaktyki nadwagi i otyłości dla uczniów klas VI - VIII szkół podstawowych „Be fit” na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
37 „Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
38 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym w Gminie Wronki” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
39 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
40 „Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
41 „Program Polityki Zdrowotnej Miasta Ostrowiec Św. na lata 2018-2020 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) – dziewczynki 12-letnie” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
42 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Mieście Świnoujście” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
43 „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
44 „Program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania boreliozie na rzecz mieszkańców powiatu gliwickiego na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
45 „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Suchań na lata 2018-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
46 „Program zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łambinowice na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
47 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego w latach 2019-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
48 „Program identyfikacji osób z wysokim ryzykiem nowotworów dziedzicznych z powiatu lubińskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
49 „Program prewencji raka żołądka związanego z infekcją H. pylori wśród osób w wieku 55-59 lat ze współistniejącymi czynnikami ryzyka zamieszkałych na terenie miasta Chorzów na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
50 „Program stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niepełnosprawnością wraz z wdrażaniem rodziny do realizacji programów rehabilitacji w warunkach domowych zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
51 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców gminy Pawłowice na lata 2018 - 2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
52 „Program Polityki Zdrowotnej Gminy Lublin na lata 2018-2020 w przedmiocie opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w stanach terminalnych choroby” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
53 „Program Polityki Zdrowotnej Miasta Ostrowiec Św. na lata 2018-2020 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi grypy” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
54 „Program Polityki Zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych w Gminie Miejskiej Chojnów na lata 2018 - 2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
55 „Program profilaktyki wad postawy dla dzieci w wieku przedszkolnym” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
56 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci 8-letnich w Gminie Jelcz-Laskowice” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
57 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Jelcz-Laskowice na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
58 „Program ochrony zdrowia psychicznego dzieci szkolnych w Gminie Pszczyna” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
59 „Program profilaktyki otyłości i nadwagi wśród uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta Będzina na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
60 „Program polityki zdrowotnej dla województwa lubuskiego skierowany do osób pracujących i powracających do pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
61 „5-krotna rehabilitacja wraz z podstawową diagnostyką dla seniorów Gminy Miejskiej Legionowo w wieku 60 plus” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
62 „Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
63 „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65+ w Gminie Łęknica” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
64 „Program identyfikacji osób z wysokim ryzykiem nowotworów dziedzicznych z udziałem poradni genetycznych i lekarzy rodzinnych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
65 „Profilaktyka chorób nowotworowych w populacji wysokiego ryzyka w Gminie Polanica-Zdrój” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
66 „Program szczepień ochronnych przeciwko meningokokom” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
67 „Program Polityki Zdrowotnej Gminy Mietków na lata 2018-2020 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
68 „Profilaktyka nietrzymania moczu (NTM) dla mieszkanek gminy miejskiej Legionowo w wieku 50 plus” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
69 „Program profilaktyki wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, głosu i mowy wśród uczniów klas I szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego na lata 2018-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
70 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
71 „Walczymy z grypą w Gminie Siewierz” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
72 „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia na lata 2018 - 2022 w gminie Wasilków” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
73 „Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Hajnówki po 65 roku życia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
74 „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w Gminie Kłodawa na lata 2018 - 2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
75 „W Świdnicy bez próchnicy” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
76 „Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60+ - mieszkańców Miasta Darłowo” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
77 „Program polityki zdrowotnej dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
78 „Słupski program na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
79 „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw grypie dla seniorów Gminy Miejskiej Legionowo w wieku 60 plus” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
80 „Profilaktyka raka piersi dla mieszkanek Gminy Miejskiej Legionowo w wieku 25-49 lat” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
81 „Lidzbark Warmiński bez wad postawy” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
82 „Profilaktyka wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza u dzieci w wieku 3-5 lat na terenie Gminy Stalowa Wola” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
83 „Regionalny Program Zdrowotny Województwa Dolnośląskiego w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
84 „Pierwsza pomoc. Program polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół średnich z terenu powiatu gliwickiego na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
85 „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji dzieci w Gminie Jastków na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
86 „Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci z Gminy Chojnów” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
87 „Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i powyżej z terenu Miasta i Gminy Strzelin” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
88 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ropczyce powyżej 65. roku życia na lata 2018-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
89 „Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) – połączenie prewencji wtórej z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
90 „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
91 „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Wólka” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
92 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Gminy Puchaczów na lata 2018 - 2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
93 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2019-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
94 „Szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców Powiatu Pajęczańskiego w wieku 65 lat i więcej na 2018-2020 rok” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
95 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób naczyniowych dla mieszkańców Gminy Puchaczów na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
96 „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
97 Regionalny Program Zdrowotny „Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
98 „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
99 „Regularna kontrola stomatologiczna dla uczniów szkół podstawowych działających na terenie Gminy Zabierzów w latach 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
100 „Program polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej – Szkoła Rodzenia – w mieście Ełku na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
101 „Program polityki zdrowotnej – Poradnia Laktacyjna – w mieście Ełku na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
102 „Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży od 7-18 r.ż. z powiatu świdnickiego poprzez redukcję masy ciała osób z otyłością, zmianę nawyków żywieniowych i wzrost aktywności fizycznej” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
103 „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w Gminie Lipie na lata 2018-2020 »Przeciw grypie 65+«” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
104 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Olkusz” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
105 „Program profilaktyki zachorowań na grypę na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2018” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
106 „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
107 „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki na rok 2018” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
108 „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 55 roku życia w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2018 – 2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
109 „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
110 „Od juniora do seniora – edukacja żywieniowa i profilaktyka chorób związanych z otyłością” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
111 „Badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
112 „Program polityki zdrowotnej w zakresie zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Grębocice w roku 2018” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
113 „OSTEOSTOP” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
114 „Zdążyć przed osteoporozą - profilaktyka” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
115 „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
116 „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy – szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w gminie Cieszyn” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
117 „Szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców miasta Stalowa Wola w wieku 65+” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
118 „Program profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
119 „Badanie pomiaru stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym (FeNO) u dzieci klas III szkół podstawowych w Krakowie” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
120 „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat z terenu gminy miejskiej Tczew na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
121 „Program polityki zdrowotnej w zakresie zwiększania dostępności do świadczeń w ramach rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Grębocice” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
122 „Badania profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego w kierunku rozpoznawania boreliozy w roku 2018” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
123 „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Barcin po 65 roku życia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
124 „Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 50 roku życia na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
125 „Program Polityki Zdrowotnej Miasta Biała Podlaska na lata 2019-2021 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) – dziewczynki 12-letnie” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
126 „Program profilaktyki raka piersi wśród kobiet w wieku 20-49 lat w Gminie Wołomin na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
127 „Profilaktyka raka piersi u kobiet, mieszkanek Powiatu Nowotarskiego 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
128 „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób zamieszkałych na terenie Gminy Czerniejewo w wieku 50 lat i starszych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
129 „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Kobierzyce w wieku 65+” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
130 „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Busko-Zdrój w wieku 65+ na lata 2018-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
131 „Gminny program szczepień przeciwko grypie na lata 2019-2020 Gminy Staszów” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
132 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Myślibórz na lata 2019-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
133 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Świętochłowic w wieku 55 lat i więcej” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
134 „Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Nowa Dęba na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
135 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób w wieku 65+ w Gminie Gołdap w latach 2019-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
136 „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV dziewcząt 12 i 13 letnich zamieszkałych na terenie Gminy Czerniejewo” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
137 „Program profilaktyki szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Myślibórz” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
138 „Program rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim w wieku powyżej 65 r.ż. i poniżej 18 r.ż.” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
139 „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów skóry na lata 2019 - 2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
140 „Wczesne wykrywanie i rehabilitacja wad wzroku wśród uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej na lata 2019 - 2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
141 „Program polityki zdrowotnej dot. zapobiegania rozwojowi chorób cywilizacyjnych, ukierunkowany na wczesną diagnostykę i rewencję cukrzycy oraz nadwagi i otyłości wśród mieszkańców Miasta Gliwice” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
142 „Zdrowy uśmiech” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
143 „Wczesne rozpoznanie i korekcja wad postawy wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na lata 2019-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
144 „Wczesne wykrywanie oraz rehabilitacja zaburzeń słuchu i mowy wśród uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej na lata 2019-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
145 „Wczesne wykrywanie, terapia oraz rehabilitacja dzieci z całościowymi zaburzeniami psychicznymi na lata 2019 - 2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
146 „Regionalny Program Rehabilitacji Osób z Chorobami Układu Krążenia na lata 2019-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
147 „Regionalny program rehabilitacji osób chorych na nowotwory układu pokarmowego na lata 2019-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
148 „Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi afektywnymi oraz nerwicowymi na lata 2019-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
149 „Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych na lata 2019-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
150 „Regionalny program rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
151 „Regionalny program rehabilitacji osób z zapalnymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
152 „Regionalny program rehabilitacji oddechowej jako droga powrotu do aktywności zawodowej i społecznej na lata 2019-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
153 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Bielska Podlaskiego po 60 roku życia na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
154 „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Sędziszów Małopolski 60+” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
155 „Program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na terenie województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
156 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Kalisz Pomorski” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
157 „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciw rotawirusom” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
158 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2018 roku” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
159 „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
160 „Konsultacje medyczne lekarzy specjalistów w mieście Darłowo” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
161 „Program profilaktyki wad postawy skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych Miasta Czeladzi” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
162 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym w Gminie Miejskiej Kutno na lata 2019-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
163 „Program Polityki Zdrowotnej na lata 2018-2021 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku aktywności zawodowej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
164 „Program Profilaktyki Zdrowotnej na lata 2018-2021 w zakresie zapobiegania rozwojowi próchnicy u dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
165 „Regionalny Program Zdrowotny z zakresu wczesnego wykrywania i zapobiegania niepełnosprawności narządu ruchu (układu kostno-stawowego) u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu województwa świętokrzyskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
166 „Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznych z najczęstszymi nowotworami litymi i hematologicznymi” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
167 „Rehabilitacja seniorów – mieszkańców miasta Białystok na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
168 „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
169 „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
170 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Granowo na lata 2019-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
171 „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci 8-letnich z terenu Gminy Żyrardów na lata 2019-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
172 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu nowosolskiego na lata 2018-2019 – Miej odwagę, nie nadwagę” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
173 „Program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych na terenie Miasta Sosnowca” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
174 „Program profilaktyki próchnicy zębów w populacji dzieci 8-letnich w Gminie Kłobuck na lata 2019-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
175 „Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2019-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
176 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Sulmierzyce” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
177 „Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim na lata 2019-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
178 Rehabilitacja osób po 65 roku życia – mieszkańców miasta Świdwin na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
179 „Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców powiatu legionowskiego w latach 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
180 „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób od 65 roku życia – mieszkańców miasta Świdwin na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
181 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego wśród mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2019-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
182 „Samorządowy Program polityki zdrowotnej – zapobieganie i wczesne wykrywanie cukrzycy typu 2” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
183 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
184 „Regionalny Program Zdrowotny: Choroby układu ruchu związane z pracą - program prozdrowotny dla pracowników województwa dolnośląskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
185 „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców powiatu pabianickiego w latach 2019-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
186 „Program profilaktyki i leczenia NTM (nietrzymania moczu) dla kobiet z problemami uroginekologicznymi” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
187 „Program polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet 2019-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
188 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
189 „Trzymaj się prosto” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
190 „Badania stężenia arsenu w organizmach mieszkańców Gminy Jerzmanowa” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
191 „Program Polityki Zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy w latach 2019-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
192 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców powiatu pilskiego na lata 2019 - 2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
193 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w latach 2019-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
194 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
195 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Rzepin w wieku 60 lat i więcej” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
196 „Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób wywołanych przez zakażenie wirusem HPV dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
197 „Program polityki zdrowotnej Gminy Miejskiej Włodawa na lata 2019-2022 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) – dziewczynki 13-letnie” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
198 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym w mieście Krosno” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
199 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad wzroku wśród dzieci w wieku 4-6 lat w mieście Krosno” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
200 „Program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców Krosna w wieku 18+ na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
201 „Program profilaktyki chorób układu krążenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w mieście Krosno” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
202 „Regularna kontrola stomatologiczna dla uczniów szkół podstawowych działających na terenie Gminy Zabierzów w latach 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
203 „Profilaktyka i leczenie odleżyn w Jaworznie” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
204 „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
205 „Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdyni na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
206 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 65 r.ż. z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
207 „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w gminie Gdynia na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
208 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania boreliozy wśród mieszkańców gminy Pawłowice na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
209 „Program polityki zdrowotnej w zakresie bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Kołaczyce od 65 roku życia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
210 „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Drawno na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
211 „Program rehabilitacji mieszkańców Gminy Boguchwała” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
212 „Program wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego w województwie kujawsko-pomorskim” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
213 „Badanie pomiaru stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym (FeNO) u dzieci klas III szkół podstawowych w Krakowie” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
214 „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznowola” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
215 „Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Aleksandrów” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
216 „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciw rotawirusom” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
217 „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
218 „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Lesznowola powyżej 60 r.ż.” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
219 „Program edukacyjno-rehabilitacyjny w zaburzeniach nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną dla mieszkańców województwa łódzkiego 2019-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
220 „Program w zakresie działań psychoedukacyjnych, profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób otępiennych wśród mieszkańców Powiatu Lubińskiego po 55 roku życia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
221 „Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
222 „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
223 „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania astmy” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
224 „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania zaburzeń lękowych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
225 „Program rehabilitacyjny dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
226 „Program prewencji pierwotnej chorób układu sercowo-naczyniowego. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu w mieście i gminie Katowice” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
227 „Program profilaktyki otyłości i cukrzycy typu 2 dla mieszkańców powiatu żagańskiego w wieku 45+ na lata 2019-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
228 „Program polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza na lata 2019-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
229 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecina na lata 2019-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
230 „Program Polityki Zdrowotnej na lata 2018-2021 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego u mężczyzn aktywnych zawodowo z terenu województwa warmińsko-mazurskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
231 „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2019-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
232 „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 70 roku życia w Gminie Władysławowo” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
233 „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Gołańcz w wieku 65 lat i starszych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
234 „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
235 „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie u osób po 65 roku życia w Gminie Jastrząb ” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
236 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kraków ” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
237 „Program poprawy jakości świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej dla mieszkańców gminy Busko-Zdrój na lata 2019-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
238 „Program polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet 2019-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
239 „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym w województwie śląskim na lata 2019-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF