Poniżej zamieszczono wydane przez Prezesa Agencji opinie w sprawie nadesłanych samorządowych programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej. Celem publikowania opinii jest przekazanie Państwu dalszych wskazówek, jak poprawnie konstruować programy polityki zdrowotnej oraz jak do podejmowanych działań odnoszą się dowody naukowe w zakresie ocenianych problemów zdrowotnych (czyli zagadnień, których dotyczą programy).
Rok 2019
LP.
Nazwa programu zdrowotnego
Pliki do pobrania
1 „Program profilaktyki otyłości i nadciśnienia tętniczego u dzieci w wieku szkolnym” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
2 „Program profilaktyczny dotyczący zapobiegania próchnicy wśród dzieci klas trzecich uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Nowy Tomyśl” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
3 „Program Polityki Zdrowotnej Gminy Miasto Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zamieszkujących Gminę Miasto Marki” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
4 „Program polityki zdrowotnej Gminy Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących Gminę Miasta Marki” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
5 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Bieliny na lata 2019-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
6 „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w Gminie Brwinów na lata 2019-2020" Ikona załącznika pdfOpinia PDF
7 „Program profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
8 „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas drugich szkół podstawowych z terenu Miasta Żory” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
9 „Program Polityki Zdrowotnej Gminy Lublin na lata 2019-2021 w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych „Jedz z głową”” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
10 „Program polityki zdrowotnej dot. zapobiegania rozwojowi chorób cywilizacyjnych, ukierunkowany na wczesną diagnostykę i prewencję cukrzycy oraz nadwagi i otyłości wśród mieszkańców Miasta Gliwice” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
11 „Program Polityki Zdrowotnej Gminy Miasto Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
12 „Hospicjum domowe dla mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo - opieka dla osób przewlekle i terminalnie chorych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
13 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Bieliny w wieku 65 lat i więcej na lata 2019-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
14 „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60. roku życia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
15 „Program profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 14-Ietnich dziewcząt i chłopców zamieszkałych na terenie Gminy Wicko” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
16 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Gierałtowice na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
17 „Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
18 „Zdrowy kręgosłup – dlaczego regularna aktywność fizyczna jest ważna?” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
19 „Program profilaktyki wad postawy dla dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz uczniów klas III i V szkoły podstawowej w 2019 r.” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
20 „Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
21 „Badania stężenia arsenu w organizmach mieszkańców Gminy Jerzmanowa” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
22 „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
23 „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z Gminy Nowy Duninów w latach 2019-2021 realizowany przez Gminę Nowy Duninów” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
24 „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8 i 9 lat z terenu Gminy Kobierzyce w latach 2019-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
25 „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania depresji wśród dzieci i młodzieży szkolnej” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
26 „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Zielona Góra powyżej 65 r.ż.” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
27 „Szczepienia przeciwko wirusowi HPV w ramach profilaktyki raka szyjki macicy wśród 12-letnich dziewcząt” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
28 „Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Nowogród Bobrzański na lata 2019 -2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
29 „Zdrowe żywienie w kontekście nadwagi i otyłości – program skierowany do uczniów szkół podstawowych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
30 „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Ośno Lubuskie na lata 2019-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
31 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 65 r.ż. z gminy Miedziana Góra, w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
32 „Pilotażowy program profilaktyki chorób odkleszczowych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
33 „Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
34 „Ogólnopolski program profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
35 „Szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV realizowane w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
36 „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania astmy” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
37 „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania zaburzeń lękowych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
38 „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
39 „Program Polityki Zdrowotnej na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego u mężczyzn aktywnych zawodowo z terenu województwa warmińsko-mazurskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
40 „Regionalny Program Zdrowotny Województwa Zachodniopomorskiego Rehabilitacja medyczna po przebytym udarze mózgowym na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
41 „Rehabilitacja medyczna osób w wieku aktywności zawodowej ze schorzeniami bólowymi układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
42 „Program polityki zdrowotnej w zakresie wsparcia ratowników medycznych z województwa mazowieckiego w związku z narażeniem na zespół stresu pourazowego na lata 2019-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
43 „Poprawa dostępu do stomatologa dzieci i młodzieży w szkołach na lata 2019-2025” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
44 „Program kompleksowej terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży z terenu Miasta Zabrze” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
45 Regionalny program zdrowotny dotyczący przeciwdziałania nadwadze i otyłości w województwie łódzkim wśród osób w wieku aktywności zawodowej na lata 2019-2021 – pilotaż „odWAŻYMY ŁÓDZKIE” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
46 „Wczesne wykrywanie oraz rehabilitacja zaburzeń słuchu i mowy wśród uczniów pierwszych klas szkół podstawowych na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
47 „Program profilaktyki WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
48 „Program Polityki Zdrowotnej obejmujący szczepienia 13 letnich dziewcząt, przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
49 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Wodzisław na lata 2019-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
50 „Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, szczepienie przeciw wirusowi HPV na lata 2019 – 2020 w Gminie Dziwnów” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
51 „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. »HPV 12«” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
52 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom w Gminie Miasto Szczecin w 2019 roku” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
53 „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Żołynia na 2019 rok” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
54 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2019-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
55 „Wczesne wykrywanie oraz rehabilitacja wad wzroku wśród uczniów pierwszych klas szkół podstawowych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
56 „Profilaktyka w zakresie zdrowego odżywiania się oraz wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w powiecie dzierżoniowskim na lata 2019-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
57 „Profilaktyka higieny jamy ustnej ze szczególnym uwzględnieniem próchnicy zębów dzieci klas I, II i III szkół podstawowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego na lata 2019-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
58 „Program zapobiegania zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Supraśl w latach 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
59 „Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdańska na lata 2019 - 2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
60 „Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie miasta Ełku dziewczynek w wieku 13 lat na lata 2019-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
61 „Program profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin w latach 2019-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
62 „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Legnicy w wieku 60+ na 2019 rok” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
63 „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród mieszkańców Elbląga po 65 roku życia z grupy ryzyka” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
64 „Regionalny program zdrowotny w zakresie rehabilitacji neurologicznej dla osób po udarze mózgu” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
65 „Wczesna diagnostyka dysfunkcji układu nerwowego niemowląt i dzieci zamieszkałych na terenie gminy miasto Szczecin w latach 2019-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
66 „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
67 „Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży w wieku 16-18 lat z terenu województwa lubelskiego na lata 2020-2025” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
68 „Program badań postawy ciała i równowagi statycznej dzieci szkół podstawowych gminy Trzebownisko” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
69 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Włodawy na lata 2020-2024” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
70 „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
71 „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania astmy” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
72 „Program Polityki Zdrowotnej na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego u mężczyzn aktywnych zawodowo z terenu województwa warmińsko-mazurskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
73 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania skolioz idiopatycznych wśród dzieci w wieku szkolnym zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2019-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
74 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym w Gminie Wronki” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
75 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Rząśnia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
76 „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie w populacji osób starszych zamieszkałych w Tarnowie” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
77 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Trzebownisko w wieku 65 lat i więcej na 2019 rok” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
78 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób w wieku 65+ w Gminie Banie Mazurskie w latach 2020-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
79 „Program polityki zdrowotnej w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób 50 plus w Gminie Grębocice” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
80 „Gminny Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy - szczepienia przeciwko wirusowi HPV na lata 2019-2021 w Gminie Mucharz” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
81 „Profilaktyka chorób przewlekłych i ich powikłań na obszarze Metropolii Poznań” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
82 „Program zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym pn. „Zdrowy Przedszkolak” na lata 2020-2025” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
83 „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
84 „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej – krioterapii mieszkańców Gminy Dębowa Łąka przynależących do samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Dębowej Łące w 2019 roku” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
85 „Program zdrowotny na rok 2019 dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie gminy Masłów przeciwko bakteriom pneumokokowym” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
86 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców Miasta Żary powyżej 65 r.ż. z przewlekłymi chorobami płuc Ikona załącznika pdfOpinia PDF
87 „Program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Sierpca w wieku 65+ na lata 2019-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
88 „Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 60 roku życia na lata 2019-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
89 „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Radomska w wieku powyżej 60 roku życia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
90 „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia na lata 2019-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
91 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
92 „HPV- odporni w Toruniu” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
93 „Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV w mieście Koninie na lata 2019-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
94 „Profilaktyka raka szyki macicy – szczepienie przeciwko HPV dziewczynek 12 letnich z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
95 „Szczepienia profilaktyczne przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Siechnice w latach 2019-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
96 „Program prewencji pierwotnej chorób układu sercowo-naczyniowego. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu w mieście Katowice na lata 2019-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
97 „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Prażmów na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
98 „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Ochotnica Dolna” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
99 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Słupsk w latach 2020-2024” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
100 „Program zdrowotny na lata 2019-2024 dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Masłów przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
101 „Zdrowe dziecko – zdrowa rodzina” Program wyrównywania szans rozwojowych dzieci od 0 do 2 lat zagrożonych niepełnosprawnością w województwie kujawsko-pomorskim poprzez kompleksową współpracę z dzieckiem, jego rodziną oraz personelem medycznym” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
102 „Gminny program polityki zdrowotnej w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 r.ż. w gminie Brzeg Dolny na lata 2019-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
103 „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia na lata 2019-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
104 „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Krosna w wieku 45-65 lat na lata 2019-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
105 „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50-75 lat na terenie Powiatu Częstochowskiego w latach 2019-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
106 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Stepnica na lata 2019-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
107 „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Żary na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
108 „Wsparcie rehabilitacyjne dla seniorów (osób przewlekle chorych) - mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
109 „Program zdrowotny szczepień przeciw meningokokom dla dzieci z Gminy Sandomierz na lata 2019-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
110 „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2019-2023 w Gminie Jaworze” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
111 „Fizjoterapia dla mieszkańców Gminy Kamieńsk” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
112 „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Małkinia Górna na lata 2020-2024” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
113 „ZDROWA JESIEŃ - profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
114 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Dobiegniew w wieku 65 lat i więcej na lata 2020-2024” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
115 „Gminny program profilaktyki grypy dla mieszkańców Gminy Kołobrzeg w wieku 65 +” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
116 „Program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w gminie Nakło nad Notecią” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
117 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Legionowo na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
118 „Program profilaktyki próchnicy zębów w populacji dzieci 7-letnich w Gminie Dobiegniew na lata 2020-2024” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
119 „Program polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat zamieszkałych na terenie Miasta Torunia na lata 2020-2025 pn. Toruń ma oko na dzieciaki” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
120 „Program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego w wieku 40+ na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
121 „Qźnia zdrowia kids – program wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w Toruniu” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
122 „Program redukcji otyłości u osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
123 „Regionalny program zdrowotny zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców Województwa Dolnośląskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
124 „Program badań postawy ciała i równowagi statycznej dzieci szkół podstawowych gminy Trzebownisko” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
125 „Program profilaktyki raka piersi dla kobiet w wieku 45-49 lat zamieszkałych na terenie miasta Chorzów na lata 2019-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
126 „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
127 „Bilans 70- i 80- latka” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
128 „Program profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu w Gminie Miejskiej Mielec” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
129 „Regionalny Program Zdrowotny Województwa Zachodniopomorskiego - Rehabilitacja medyczna po przebytym udarze mózgowym na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
130 „Program profilaktyczny dotyczący wczesnego wykrywania wad postawy uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
131 „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Dobrzany na lata 2020-2025” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
132 „Program szczepień przeciwko grypie na lata 2019-2020 dla mieszkańców Gminy Starachowice w wieku od 60 roku życia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
133 „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla kobiet w ciąży” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
134 „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca życia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
135 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości dla dzieci klas III szkół podstawowych z terenu Miasta Żory” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
136 „Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 55+ mieszkańców Częstochowy na lata 2019-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
137 „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Suwałki po 65 roku życia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
138 „Program polityki zdrowotnej Gminy Rychliki. Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 65 roku życia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
139 „Program rehabilitacji mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
140 „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
141 „Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży w wieku 16-18 lat z terenu województwa lubelskiego na lata 2020-2025” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
142 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Rząśnia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
143 „Program profilaktyki WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
144 „Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
145 „Program profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni na lata 2019-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
146 „Zdrowy uśmiech” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
147 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miasto Ustka na lata 2020-2024” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
148 „Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia na lata 2020-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
149 „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Dobra z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
150 „Program profilaktyczny szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Siedlce od 60 roku życia na lata 2019-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
151 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miasto Ustka w wieku 65 lat i więcej na lata 2020-2024” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
152 „Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
153 „Program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego w wieku 40+ na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
154 „Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla mieszkańców miasta Gostynina na lata 2019-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
155 „Profilaktyka wad postawy wśród uczniów szkół podstawowych na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
156 „Program polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania raka jelita grubego na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
157 „Program profilaktyki zdrowia prokreacyjnego – diagnostyka i leczenie niepłodności dla mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
158 „Program kompleksowego leczenia dietetyczno-rehabilitacyjnego dla pacjentów otyłych z zaburzeniami metabolicznymi, diabetologicznymi, kardiologicznymi i endokrynologicznymi dla mieszkańców gminy Dobra na lata 2020-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
159 „Program zdrowotny dla pacjentów ze świeżo rozpoznanym schorzeniem kardiologicznym wymagającym diagnostyki kardiologicznej w trybie przyspieszonym skierowany do mieszkańców gminy Dobra” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
160 „Program profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
161 „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców gminy Różan na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
162 „Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy ryzyka w wieku powyżej 60 roku życia na lata 2020-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
163 „Program profilaktyki zachorowań na grypę w populacji osób od 60 roku życia z gminy Gostyń na lata 2020-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
164 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II dla mieszkańców Gminy Miasto Zakopane (zameldowanych na pobyt stały lub czasowy od co najmniej jednego roku na terenie Gminy Miasto Zakopane) na lata 2020 - 2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
165 „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Gniezna w latach 2020-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
166 „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu kołobrzeskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
167 „Fizjoterapia w domu pacjenta” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
168 „Kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w latach 2020-2025” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
169 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób naczyniowych OUN na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
170 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
171 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi w gminie Czerwonak” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
172 „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
173 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka prostaty” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
174 „Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
175 „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nowotworu złośliwego gruczołu krokowego dla mieszkańców Białegostoku na lata 2020-2024” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
176 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+ zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
177 „Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci w wieku 7-11 lat zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
178 „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób prostaty wśród mężczyzn w wieku 50+ zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
179 „Program profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci z terenu miasta Żory na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
180 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad wzroku wśród dzieci w wieku 6 lat w gminie Długołęka na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
181 „Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
182 „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek województwa mazowieckiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
183 „Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Szczerców” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
184 „Program profilaktyki chorób układu krążenia w gminie Aleksandrów Łódzki” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
185 „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Kunice” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
186 „Szczepienia przeciw meningokokom dla dzieci z Gminy Pyskowice na lata 2019-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
187 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości dla dzieci klas III szkół podstawowych z terenu Miasta Żory” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
188 „Program profilaktycznych szczepień przeciw pneumokokom dla mieszkańców miasta Płocka w wieku 65 lat w latach 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
189 „Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w Gminie Długołęka na lata 2020- 2024” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
190 „Program zdrowotny szczepień przeciw meningokokom dla dzieci z Gminy Czemierniki na lata 2020-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
191 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Buk na lata 2020-2024” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
192 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy w gminie Buk” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
193 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w Gminie Buk na lata 2020-2024” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
194 „Program profilaktyki raka szyjki macicy w gminie Buk na lata 2020-2024” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
195 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym w gminie Buk” Ikona załącznika pdfOpinia PDF