Poniżej zamieszczono wydane przez Prezesa Agencji opinie w sprawie nadesłanych samorządowych programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej. Celem publikowania opinii jest przekazanie Państwu dalszych wskazówek, jak poprawnie konstruować programy polityki zdrowotnej oraz jak do podejmowanych działań odnoszą się dowody naukowe w zakresie ocenianych problemów zdrowotnych (czyli zagadnień, których dotyczą programy).
Rok 2020
LP.
Nazwa programu zdrowotnego
Pliki do pobrania
1 „Regionalny program zdrowotny zapobiegania i wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
2 „Fizjoterapia dla mieszkańców gminy Kamieńsk” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
3 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 75 r.ż. z Miasta Krakowa” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
4 Program przeciwko zakażeniom pneumokokowym dla osób chorujących na nowotwory złośliwe zamieszkałych na terenie miasta Żory Ikona załącznika pdfOpinia PDF
5 Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Radomska Ikona załącznika pdfOpinia PDF
6 „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców gminy Suwałki na lata 2019-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
7 „Mam apetyt na zdrowie” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
8 „Antybakteryjna redukcja ryzyka próchnicy zębów stałych u dzieci” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
9 „Profilaktyka wtórna dla osób po udarze w województwie śląskim – diagnostyka migotania przedsionków” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
10 „Prewencja chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów onkologicznych na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
11 „Wczesne wykrywanie wad wzroku wśród uczniów pierwszych klas szkół podstawowych na terenie Gminy Wieluń na lata 2020-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
12 „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w gminie Walce na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
13 „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Walce na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
14 „Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
15 „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat z terenu Gminy Nowe Miasto na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
16 „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Chociwel na lata 2020-2024” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
17 „Program profilaktyki chorób piersi i gruczołu sutkowego u kobiet zamieszkujących Miasto Zielonka na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
18 „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Kielce” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
19 EFS: „Regionalny Program Zdrowotny Województwa Zachodniopomorskiego – Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
20 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w Gminie Buk na lata 2020-2024” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
21 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Kobylnica w latach 2020-2024” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
22 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w Gminie Bieliny na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
23 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w mieście Lesznie w 2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
24 „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców gminy Cekcyn na lata 2020-2024” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
25 „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu częstochowskiego na lata 2020-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
26 „Program zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym pn. »Zdrowy Przedszkolak« na lata 2020-2025” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
27 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób powyżej 60 roku życia - mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
28 „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
29 „Program polityki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 3 z województwa mazowieckiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
30 EFS: „Program rehabilitacyjny dla pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata z terenu województwa wielkopolskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
31 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców gminy Nowogard w latach 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
32 „Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi dla mieszkanek Gminy Białe Błota” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
33 „Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego – prostaty dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
34 „Walka z otyłością wśród dzieci i młodzieży klas I-VIII Szkół Podstawowych na terenie Gminy Białe Błota” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
35 „Program polityki zdrowotnej w zakresie zwiększenia aktywności fizycznej i obniżenia skali występowania wad postawy u uczniów klas I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Białe Błota na lata 2020-2025” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
36 „Program polityki zdrowotnej dla seniorów z terenu powiatu nowosolskiego na lata 2020- 2021 «Koperta życia - twoje zdrowie, twoje życie»” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
37 EFS: „Program prewencji u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca małych naczyń w województwie dolnośląskim w latach 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
38 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II na lata 2020-2025” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
39 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Masłów na lata 2020-2024” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
40 „Program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
41 „Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawę na lata 2020-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
42 „Program badania wzroku dla uczniów szkół podstawowych Gminy Nowogard na lata 2020- 2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
43 „Program profilaktyki wad postawy ciała uczniów szkół podstawowych Gminy Nowogard na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
44 „Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów klas I-III szkół z terenu Gminy Nowogard na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
45 „Program profilaktyki chorób piersi i gruczołu sutkowego u kobiet zamieszkujących Miasto Zielonka na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
46 „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina w latach 2021-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
47 „Program profilaktyki wad postawy »Trzymaj się prosto« w mieście Tychy” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
48 „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
49 „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nowy Duninów w 2021 roku”, Ikona załącznika pdfOpinia PDF
50 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata 2020-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
51 „Program profilaktyczny zapobiegania próchnicy u dzieci w Katowicach” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
52 „»Prosta szkoła« – program profilaktyki i leczenia skoliozy wśród uczniów V klas szkół podstawowych na lata 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023" Ikona załącznika pdfOpinia PDF
53 „Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku 2021-2027” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
54 „Bezpieczna szkoła – program edukacyjny w zakresie udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia wśród młodzieży szkół podstawowych klas szóstych realizowany w mieście Katowice na lata 2021-2027” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
55 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania deficytów poznawczych wśród mieszkańców Lublina po 65 roku życia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
56 „Zapobieganie inwazyjnej chorobie pneumokokowej u chorych na najczęstsze nowotwory hematologiczne” (m. Wałbrzych) Ikona załącznika pdfOpinia PDF
57 „Program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom meningokokowym w mieście Ostrowiec Świętokrzyski” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
58 EFS: „Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
59 „Gminna Szkoła Rodzenia – program edukacji przedporodowej dla przyszłych rodziców w gminie Wyszków” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
60 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w mieście Lesznie w 2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
61 „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących Miasto Zielonka na lata 2021-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
62 „Program profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu w gminie miejskiej Mielec w latach 2021-2025” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
63 “Populacyjno-przesiewowe wykrywanie rodzin z wysoką dziedziczną predyspozycją do rozwoju nowotworu w Gminie Wieluń na lata 2020-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
64 „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” (woj. mazowieckie) Ikona załącznika pdfOpinia PDF
65 Samorządowy program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Rzepin na lata 2020-2025 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
66 Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego Ikona załącznika pdfOpinia PDF
67 Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 65+ zamieszkałych na terenie miasta Mielca Ikona załącznika pdfOpinia PDF
68 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów na lata 2020-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
69 Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2021-2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
70 Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla kobiet w ciąży na lata 2021-2025” (m. Lublin) Ikona załącznika pdfOpinia PDF
71 Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom grupy B skierowany do dzieci z terenu Gminy Bestwina na lata 2020-2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
72 Program polityki zdrowotnej w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku 9 i 10 lat uczęszczających do szkoły podstawowej, mieszkańców Imielina w latach 2021-2026 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
73 Poprawa jakości opieki okołoporodowej mieszkanek Wrocławia pn. »Pokoje Narodzin« Ikona załącznika pdfOpinia PDF
74 Program profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku 6-60 miesięcy w Gminie Miejskiej Kraków Ikona załącznika pdfOpinia PDF
75 Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
76 Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2021-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
77 Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciw meningokokom w Gminie Góra Ikona załącznika pdfOpinia PDF
78 Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Rzeszowa z grup podwyższonego ryzyka na lata 2020-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
79 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy na lata 2021-2025 (powiat świdnicki) Ikona załącznika pdfOpinia PDF
80 Program Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko mazurskiego na 2021 rok Ikona załącznika pdfOpinia PDF
81 Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Kołobrzeg na lata 2021-2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
82 „Działania wspierająco-pielęgnacyjne dla osób objętych opieką paliatywną w latach 2021-2025” (m. Nysa) Ikona załącznika pdfOpinia PDF
83 „Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania ryzyka chorób układu krążenia w populacji mieszkańców Imielina w grupie wiekowej 40 lat i powyżej na lata 2021-2026” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
84 „Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad stóp wśród dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Wieluń” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
85 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy mieszkańców Zakopanego (zameldowanych na pobyt stały lub czasowy – od co najmniej jednego roku – na terenie Gminy Miasto Zakopane) na lata 2020-2025” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
86 „Gminny Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
87 „Przyjazna szkoła rodzenia” (pow. świdwiński) Ikona załącznika pdfOpinia PDF
88 „Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
89 „Profilaktyka raka piersi u kobiet, mieszkanek miasta Katowice 2021-2027” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
90 „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Lublin” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
91 „Profilaktyka chorób zakaźnych w populacji dzieci i młodzieży w Gminie Nowiny na lata 2021-2025” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
92 „Profilaktyka zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom dla mieszkańców gminy Polkowice od 60 r. ż.” (Urząd Gminy Polkowice) Ikona załącznika pdfOpinia PDF
93 „Program profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej na lata 2021-2025” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
94 „Szczepienia przeciwko pneumokokom w populacji osób starszych w Gminie Daleszyce” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
95 „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Góra Kalwaria oraz dla pracowników Żłobka Miejskiego w Górze Kalwarii” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
96 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania deficytów poznawczych wśród mieszkańców Lublina po 65 roku życia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
97 Program badań przesiewowych noworodków w Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2019-2022” (rozszerzenie o badanie w kierunku SMA) Ikona załącznika pdfOpinia PDF