Poniżej zamieszczono wydane przez Prezesa Agencji opinie w sprawie nadesłanych samorządowych programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej. Celem publikowania opinii jest przekazanie Państwu dalszych wskazówek, jak poprawnie konstruować programy polityki zdrowotnej oraz jak do podejmowanych działań odnoszą się dowody naukowe w zakresie ocenianych problemów zdrowotnych (czyli zagadnień, których dotyczą programy).
Rok 2021
LP.
Nazwa programu zdrowotnego
Pliki do pobrania
1 Gminny program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom meningokokowym w Kozach Ikona załącznika pdfOpinia PDF
2 Multikomponentowa profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami klas II szkół podstawowych miasta Katowice Ikona załącznika pdfOpinia PDF
3 Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice w latach 2021-2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
4 Gminny program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego wśród mieszkańców gminy Kozy Ikona załącznika pdfOpinia PDF
5 Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób odkleszczowych na lata 2021-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
6 Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania ryzyka chorób gruczołu krokowego i narządów układu moczowego u mężczyzn, mieszkańców Imielina na lata 2021-2026 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
7 Program badania wzroku dla uczniów szkół Gminy Nowogard na lata 2021-2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
8 Program badań przesiewowych noworodków w Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2019-2022” (rozszerzenie o badanie w kierunku SMA) Ikona załącznika pdfOpinia PDF
9 Program profilaktyki raka szyjki macicy mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
10 Program profilaktyki raka piersi mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
11 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego wśród mieszkańców Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
12 Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy Ikona załącznika pdfOpinia PDF
13 Chcemy być rodzicami – program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Mysłowic w latach 2021-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
14 Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Miasta Rzeszowa na lata 2021-2025 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
15 Program wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Miasta Rzeszowa na lata 2021-2025 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
16 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów na lata 2021-2025 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
17 Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców Gminy Kleszczów po 65 roku życia na lata 2021-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
18 Program wsparcia psychologicznego dla mieszkańców gminy Świebodzin nie mogących zrealizować planów reprodukcyjnych Ikona załącznika pdfOpinia PDF
19 Program polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców gminy Świebodzin Ikona załącznika pdfOpinia PDF
20 Regionalny program rehabilitacji dla mieszkańców województwa łódzkiego po przebytej chorobie Covid-19 »Łódzkie Centrum Postcovidowe« Ikona załącznika pdfOpinia PDF
21 Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Myszyniec na lata 2021-2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
22 Program profilaktyki i rehabilitacji dysfunkcji narządu ruchu dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków Ikona załącznika pdfOpinia PDF
23 Program powszechnego dostępu do defibrylacji z elementami nauki pierwszej pomocy w Gminie Miejskiej Kraków Ikona załącznika pdfOpinia PDF
24 Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
25 Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u osób powyżej 65 roku życia Ikona załącznika pdfOpinia PDF
26 Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla personelu medycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych województwa mazowieckiego Ikona załącznika pdfOpinia PDF
27 Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom realizowany w powiecie piaseczyńskim na lata 2021-2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
28 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Lubań na lata 2021-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
29 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Mielno na lata 2021-2025 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
30 Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego w roku szkolnym 2022/2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
31 Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Drzewica w wieku 50-69 lat Ikona załącznika pdfOpinia PDF
32 Wsparcie kobiet ciężarnych i matek dzieci z wrodzoną wadą rozwojową oraz ich rodzin pn. »OD-ŻYJ« Ikona załącznika pdfOpinia PDF
33 Program szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom pneumokokowym dla mieszkańców Gminy Trzebownisko w wieku od 60 roku życia na lata 2021-2022 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
34 Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania chorób narządów układu moczowego u mężczyzn i kobiet w wieku 55-65 lat, mieszkańców miasta na lata 2021-2026 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
35 Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych Ikona załącznika pdfOpinia PDF
36 Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek Ikona załącznika pdfOpinia PDF
37 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
38 Gminny program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń meningokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko meningokokom z grupy A, C, W-135, Y w Gminie Suszec Ikona załącznika pdfOpinia PDF
39 Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2021-2024 w Gminie Gorzkowice Ikona załącznika pdfOpinia PDF
40 Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Mirzec na lata 2021-2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
41 Opieka okołoporodowa dla mieszkańców Miasta Słupska na lata 2022-2030 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
42 Program wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych na lata 2022-2030 (miasto Słupsk) Ikona załącznika pdfOpinia PDF
43 Poprawa stanu zdrowia opiekunów osób starszych i niesamodzielnych z terenu Miasta Słupska na lata 2022-2030 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
44 Powiatowy program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Powiecie Polickim Ikona załącznika pdfOpinia PDF
45 Szkoła rodzenia – program edukacji przedporodowej dla przyszłych rodziców w Gminie Kozienice na lata 2022-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
46 Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 65+, będących mieszkańcami Gminy Kozienice na lata 2022-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
47 Uczmy się ratować życie – kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VI z terenu Gminy Kozienice na lata 2022-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
48 Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi Ikona załącznika pdfOpinia PDF
49 Program przeciwdziałania nadwadze, otyłości i cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców Gminy Bieruń Ikona załącznika pdfOpinia PDF
50 Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla kobiet w ciąży w mieście Tychy Ikona załącznika pdfOpinia PDF
51 Gminny Program Polityki Zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom meningokokowym w Gminie Pilchowice Ikona załącznika pdfOpinia PDF
52 Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
53 Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasta Sopotu w latach 2022-2025 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
54 Program profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci klas I-III ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Nowogard na lata 2021-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
55 Program polityki zdrowotnej w zakresie zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej jako prewencji nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży w województwie małopolskim »Ruch i zdrowe odżywianie to moje wyzwanie«” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
56 Program kompleksowej terapii i rehabilitacji osób w wieku 0-25 z terenu Miasta Zabrze Ikona załącznika pdfOpinia PDF
57 Poprawa jakości opieki okołoporodowej mieszkanek Wrocławiapn. »Pokoje Narodzin« Ikona załącznika pdfOpinia PDF
58 Program wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2026 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
59 Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Lubomia Ikona załącznika pdfOpinia PDF
60 „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia otyłości w populacji dzieci w Gminie Syców” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
61 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad wzroku wśród dzieci i młodzieży szkolnej w wieku do 18 roku życia oraz dla osób po 30 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Żory Ikona załącznika pdfOpinia PDF
62 „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
63 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2021-2023 w Gminie Wilkowice” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
64 Program wsparcia psychologicznego dla mieszkańców Gminy Miasto Oława niemogących zrealizować planów reprodukcyjnych Ikona załącznika pdfOpinia PDF
65 Diagnostyka oraz leczenie przyczynowe niepłodności dla mieszkańców Gminy Miasto Oława w latach 2022-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
66 Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Oława w latach 2022-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
67 „Program profilaktyki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w Małopolsce” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
68 „Profilaktyka zakażeń pneumokokami wśród mieszkańców Poznania w wieku 65+ na lata 2021-2024” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
69 Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa Ikona załącznika pdfOpinia PDF
70 „Program wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych na lata 2022-2031” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
71 „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Mielno na lata 2022-2027” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
72 Program edukacji zdrowotnej – pierwsza pomoc przedmedyczna – dla pracowników Starostwa Powiatowego w Bieruniu i Powiatowych Jednostek Organizacyjnych Ikona załącznika pdfOpinia PDF
73 Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Kobylnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2022-2025 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
74 Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV Ikona załącznika pdfOpinia PDF
75 Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych w Żorach Ikona załącznika pdfOpinia PDF
76 Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Zgierza na lata 2022-2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
77 Program wspierania leczenia niepłodności mieszkańców miasta Leszna na rok 2022 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
78 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Miasta Zielonka Ikona załącznika pdfOpinia PDF
79 Program profilaktyki zdrowia niemowląt w gminie Kaliska na lata 2022-2028 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
80 Leczenie DAA przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C pacjentów osadzonych w zakładach penitencjarnych Ikona załącznika pdfOpinia PDF