Poniżej zamieszczono wydane przez Prezesa Agencji opinie w sprawie nadesłanych samorządowych programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej. Celem publikowania opinii jest przekazanie Państwu dalszych wskazówek, jak poprawnie konstruować programy polityki zdrowotnej oraz jak do podejmowanych działań odnoszą się dowody naukowe w zakresie ocenianych problemów zdrowotnych (czyli zagadnień, których dotyczą programy).
Rok 2022
LP.
Nazwa programu zdrowotnego
Pliki do pobrania
1 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Dywity Ikona załącznika pdfOpinia PDF
2 Program Polityki Zdrowotnej Gminy Ełk na lata 2022-2026 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
3 Program Polityki Zdrowotnej Gminy Ełk na lata 2022-2026 w zakresie profilaktyki chorób piersi i gruczołu sutkowego Ikona załącznika pdfOpinia PDF
4 Wsparcie par, a w szczególności mężczyzn, wymagających wysokospecjalistycznej opieki oraz diagnostyki immunologicznej i genetycznej niepłodności wraz ze wsparciem inseminacji dla mieszkańców miasta Szczecina na lata 2022-2026 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
5 In vitro dla Radomia – Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w roku 2022 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
6 Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo w wieku 60 lat i więcej na lata 2022-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
7 Program upowszechniania umiejętności udzielania pierwszej pomocy w populacji młodzieży szkolnej i nauczycieli na terenie Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2022-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
8 Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw grypie dla dzieci Gminy Miejskiej Legionowo w wieku od 3 do 17 lat Ikona załącznika pdfOpinia PDF
9 Gminny program rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Jerzmanowa na lata 2022-2026 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
10 Profilaktyka kobiecych chorób nowotworowych wśród mieszkanek gminy Kalisz Pomorski w wieku 18+ Ikona załącznika pdfOpinia PDF
11 Program profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim – II edycja Ikona załącznika pdfOpinia PDF
12 Program polityki zdrowotnej endometrioza, choroba kobiet w każdym wieku pn. »Plan na życie z endometriozą« Ikona załącznika pdfOpinia PDF
13 Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych w Mieście Lubliniec oraz wśród mieszkańców w wieku 65+ na lata 2022-2026 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
14 Gminny program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Kozach Ikona załącznika pdfOpinia PDF
15 Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci w wieku 6 lat w gminie Świebodzin na lata 2022-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
16 Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej gminy Lubiszyn na lata 2022-2026 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
17 Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Pyskowic w latach 2022-2025 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
18 Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego Ikona załącznika pdfOpinia PDF
19 Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Miasta Darłowa w wieku 55-69 lat Ikona załącznika pdfOpinia PDF
20 Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2022-2024 w Gminie Jaworze Ikona załącznika pdfOpinia PDF
21 Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów w latach 2022-2025 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
22 Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Piaseczno w latach 2022-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
23 Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Wrocławia chorych onkologicznie na lata 2022-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
24 Wczesno specjalistyczna i kompleksowa opieka nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym z terenu Gminy Nędza Ikona załącznika pdfOpinia PDF
25 Regionalny program rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi Ikona załącznika pdfOpinia PDF
26 Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
27 Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (miasto Żary) Ikona załącznika pdfOpinia PDF
28 Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek powiatu poznańskiego Ikona załącznika pdfOpinia PDF
29 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas IV-VIII, uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Radomskiego, na lata 2022-2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
30 Program zdrowotny prewencji wtórnej raka szyjki macicy samopobranie (ang. selfsampling) – screening w oparciu o test HPV Ikona załącznika pdfOpinia PDF
31 Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Miasta Krosna w latach 2022-2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
32 Program wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Krosna na lata 2022 2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
33 Program polityki zdrowotnej dla seniorów z terenu gminy Kcynia na lata 2022-2025 „Koperta życia – zadbaj o swoje bezpieczeństwo” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
34 Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności z wyłączeniem metod medycznie wspomaganej reprodukcji Ikona załącznika pdfOpinia PDF
35 Program profilaktyki i korekcji wzroku „Ratujmy wzrok dzieciom” w Gminie Miasto Zgierz na lata 2022-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
36 Program profilaktyki występowania raka gruczołu krokowego w powiecie piaseczyńskim w oparciu o badanie rezonansem magnetycznym Ikona załącznika pdfOpinia PDF
37 Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
38 Profilaktyka nadwagi i otyłości u dzieci klas III szkół podstawowych Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022/2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
39 Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Mszana Ikona załącznika pdfOpinia PDF
40 Program profilaktyki i korekcji wad postawy u dzieci w wieku szkolnym „Zdrowy Kręgosłup” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
41 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad wzroku dla uczniów klas III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzin na lata 2022-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
42 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad wzroku i słuchu wśród dzieci wczesnoszkolnych w gminie Chociwel na lata 2022-2026 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
43 Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Mielno na lata 2023-2030 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
44 Program profilaktyki raka piersi – USG dla kobiet od 30 roku życia do 49 roku życia z terenu miasta Sieradza Ikona załącznika pdfOpinia PDF
45 Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży w mieście Żyrardów na lata 2023-2025 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
46 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Toszek powyżej 25. roku życia Ikona załącznika pdfOpinia PDF
47 Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Rzeszowa na lata 2022-2025 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
48 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy na lata 2023-2025 (miasto Leszno) Ikona załącznika pdfOpinia PDF
49 Zdrowa mama – zdrowe dziecko Ikona załącznika pdfOpinia PDF
50 Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Jeleniej Góry w latach 2022-2026 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
51 Program polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego Ikona załącznika pdfOpinia PDF
52 Program polityki zdrowotnej profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci z Gminy Kielce na lata 2023-2025 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
53 Program edukacyjno-zdrowotny pierwszej pomocy przedlekarskiej dla uczniów na lata 2022-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
54 Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa podlaskiego Ikona załącznika pdfOpinia PDF
55 Kajtek – program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Suwałki w latach 2023-2025 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
56 Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u mieszkańców miasta Biała Podlaska w wieku 60+ na lata 2022-2025 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
57 Program profilaktyki zdrowotnej w obszarze edukacji przedporodowej „Szkoła Rodzenia” na lata 2023-2027 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
58 Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa na lata 2022-2025 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
59 Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych u noworodków i niemowląt – poprawa opieki perinatalnej na terenie Województwa Dolnośląskiego Ikona załącznika pdfOpinia PDF
60 Program polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania i rehabilitacji wad wzroku wśród uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Miasta Puszczykowa na lata 2022-2025 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
61 Miejski Program In Vitro dla mieszkańców Gminy Miejskiej Świdnik w roku 2022 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
62 Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów szyjki macicy dla mieszkanek Województwa Dolnośląskiego Ikona załącznika pdfOpinia PDF
63 Program polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania raka jelita grubego 2023-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
64 Program wspierania zdrowia prokreacyjnego dedykowany dla mieszkańców Radomia Ikona załącznika pdfOpinia PDF
65 Program Polityki Zdrowotnej w zakresie zachowania płodności u pacjentów leczonych onkologicznie na terenie Województwa Dolnośląskiego Ikona załącznika pdfOpinia PDF
66 Program polityki zdrowotnej Gminy Kleszczów na lata 2023-2025 w zakresie profilaktyki schorzeń zębów i jamy ustnej Ikona załącznika pdfOpinia PDF
67 Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień obowiązkowych i zalecanych z użyciem szczepionki wysokoskojarzonej „6w1" Ikona załącznika pdfOpinia PDF
68 Słupski program przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2023-2027 Ikona załącznika pdfOpinia PDF