W niniejszym repozytorium zamieszczono wydane przez Prezesa Agencji rekomendacje w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących danej choroby lub danego problemu zdrowotnego.  Rekomendacje te zawierają modelowe rozwiązania dla danych problemów zdrowotnych, które mogą być wdrażane w jednostkach samorządu terytorialnego. Jednocześnie wydane rekomendacje zwalniają Państwa z konieczności nadsyłania do zaopiniowania programu polityki zdrowotnej przygotowanego zgodnie z ich treścią

Rok 2021
Problem zdrowotny
Raport analityczny
Opinia Rady
Rekomendacja
1. Rehabilitacja po COVID-19

 

Rok 2020
Problem zdrowotny
Raport analityczny
Opinia Rady
Rekomendacja
1. Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci i młodzieży
2. Profilaktyka chorób odkleszczowych (boreliozy)
3. Profilaktyka przewlekłych zakażeń HCV i HBV
4. Profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa
5. Profilaktyka i wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów
6. Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)
7. Profilaktyka nowotworów skóry
8. Profilaktyka chorób naczyń mózgowych z uwzględnieniem udaru mózgu
9. Profilaktyka i wykrywanie osteoporozy
10. Profilaktyka i wykrywanie raka płuca
11. Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi
12. Profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych
13. Profilaktyka i diagnostyka depresji poporodowej
14. Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów głowy i szyi
15. Profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii

 

Rok 2019
Problem zdrowotny
Raport analityczny
Opinia Rady
Rekomendacja
Profilaktyka grypy sezonowej w populacji osób w wieku 65 lat i więcej
Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w formie szczepień przeprowadzanych w populacji pediatrycznej