W niniejszym repozytorium zamieszczono wydane przez Prezesa Agencji rekomendacje w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących danej choroby lub danego problemu zdrowotnego.  Rekomendacje te zawierają modelowe rozwiązania dla danych problemów zdrowotnych, które mogą być wdrażane w jednostkach samorządu terytorialnego. Jednocześnie wydane rekomendacje zwalniają Państwa z konieczności nadsyłania do zaopiniowania programu polityki zdrowotnej przygotowanego zgodnie z ich treścią

Rok 2024
Problem zdrowotny
Raport analityczny
Opinia Rady
Rekomendacja
1. Profilaktyka kleszczowego zapalenia mózgu
2. Profilaktyka nowotworu jelita grubego
3. Profilaktyka nowotworu szyjki macicy
4. Zabezpieczanie płodności u chorych leczonych onkologicznie

 

Rok 2023
Problem zdrowotny
Raport analityczny
Opinia Rady
Rekomendacja
1. Profilaktyka uzależnień od tytoniu (nikotyny)

 

Rok 2021
Problem zdrowotny
Raport analityczny
Opinia Rady
Rekomendacja
1. Rehabilitacja po COVID-19

 

Rok 2020
Problem zdrowotny
Raport analityczny
Opinia Rady
Rekomendacja
1. Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci i młodzieży
2. Profilaktyka chorób odkleszczowych (boreliozy)
3. Profilaktyka przewlekłych zakażeń HCV i HBV
4. Profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa
5. Profilaktyka i wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów
6. Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)
7. Profilaktyka nowotworów skóry
8. Profilaktyka chorób naczyń mózgowych z uwzględnieniem udaru mózgu
9. Profilaktyka i wykrywanie osteoporozy
10. Profilaktyka i wykrywanie raka płuca
11. Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi
12. Profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych
13. Profilaktyka i diagnostyka depresji poporodowej
14. Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów głowy i szyi
15. Profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii

 

Rok 2019
Problem zdrowotny
Raport analityczny
Opinia Rady
Rekomendacja
Profilaktyka grypy sezonowej w populacji osób w wieku 65 lat i więcej
Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w formie szczepień przeprowadzanych w populacji pediatrycznej