W niniejszym repozytorium zamieszczono wydane przez Prezesa Agencji rekomendacje w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących danej choroby lub danego problemu zdrowotnego.  Rekomendacje te zawierają modelowe rozwiązania dla danych problemów zdrowotnych, które mogą być wdrażane w jednostkach samorządu terytorialnego. Jednocześnie wydane rekomendacje zwalniają Państwa z konieczności nadsyłania do zaopiniowania programu polityki zdrowotnej przygotowanego zgodnie z ich treścią

Rok 2020
Problem zdrowotny
Raport analityczny
Opinia Rady
Rekomendacja
Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci i młodzieży

 

Rok 2019
Problem zdrowotny
Raport analityczny
Opinia Rady
Rekomendacja
Profilaktyka grypy sezonowej w populacji osób w wieku 65 lat i więcej
Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w formie szczepień przeprowadzanych w populacji pediatrycznej