Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla produktu rozliczeniowego

Żywienie dojelitowe – w tym:

  • Żywienie dojelitowe mlekiem z banku mleka kobiecego lub odciągniętym mlekiem matki
  • Żywienie dojelitowe mlekiem modyfikowanym
  • Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.*

    * Na dzień wydania obwieszczenia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 52 zł.

    pdfObwieszczenie