Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla produktu rozliczeniowego

Zabiegi z zakresu elektrofizjologii serca – w tym:

 • Wszczepienie/ wymiana rozrusznika jednojamowego
 • Wszczepienie/ wymiana rozrusznika dwujamowego
 • Wszczepienie/ wymiana układu z funkcją resynchronizującą serca (CRT)
 • Reperacja/repozycja/rewizja/wymiana elektrody/układu stymulującego/kardiowertera-defibrylatora
 • Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] – jednojamowego lub dwujamowego
 • Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji z funkcją resynchronizacji [CRT-D]
 • Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.*

  Ponadto Prezes Agencji w ślad za Radą rekomenduje:

 • utworzenie wymogów jakościowych (personel, minimalna liczba wykonanych zabiegów, dostępność) dostosowujących liczbę podmiotów wykonujących świadczenia do obiektywnych potrzeb zdrowotnych;
 • centralny zakup wyrobów medycznych służących umiarowieniu rytmu serca, w celu zminimalizowania kosztu ich zakupu
 • * Na dzień wydania obwieszczenia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 52 zł.

  pdfObwieszczenie