Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla produktu rozliczeniowego.

Przeszczepienie płuca - w tym:

 • wariant 1 – przeszczepienie jednego płuca
 • wariant 2 – przeszczepienie obu płuc
 • wariant 3 – przeszczepienie obu płuc u pacjenta z mukowiscydozą
 • wariant 4 – przeszczepienie jednego płuca u chorych z pierwotnym nadciśnieniem płucnym
 • wariant 5 – przeszczepienie obu płuc u chorych z pierwotnym nadciśnieniem płucnym
 • podwariant A – zastosowanie technik videoskopowych
 • podwariant – zabieg z zastosowaniem ECMO
 • Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.*

  Ponadto Prezes Agencji w ślad za Radą rekomenduje:

 • weryfikację taryfy w ciągu roku, z uwagi na jej wysoki koszt jednostkowy, a także brak jednoznacznych danych na temat przyszłej populacji;
 • utworzenie rejestru kliniczno-ekonomicznego osób zakwalifikowanych do przeszczepu, w celu określenia kryteriów jakościowych, epidemiologii oraz realnych kosztów leczenia.
 • * Na dzień wydania obwieszczenia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 52 zł.

  pdfObwieszczenie