Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla produktu rozliczeniowego.

Zabiegi endowaskularne naczyń mózgowych – w tym:

 • Q31 Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - remodeling naczyń z zastosowaniem stentu;
 • Q32 Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - duży endowaskularny zabieg naprawczy;
 • Q33 Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - średni endowaskularny zabieg naprawczy.
 • Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.*

  Jednocześnie Prezes podobnie jak Rada rekomenduje, aby w przyszłości – uwzględniając strukturę kosztów ponoszonych w poszczególnych grupach, wskazując na porównywalną wysokość kosztów pozamateriałowych, stworzyć wspólny produkt rozliczeniowy z wyłączeniem wyrobów medycznych. Utworzony produkt rozliczeniowy powinien obejmować koszty pozamateriałowe i umożliwiać sumowanie kosztów wykorzystywanych materiałów wszczepiennych.

  Do tego czasu zaleca się wprowadzenie możliwości zastosowania oraz rozliczenia stentu kierunkowego typu flow diverter w grupie Q31, oraz rozliczania implantacji stentu mózgowego i zastosowania odpowiednio 2–5 spiral w grupie Q32. Stanowiłoby to odpowiedź na zmiany, jakie od momentu wprowadzenia w Polsce JGP zaistniały w dziedzinie chirurgii endowskularnej naczyń mózgowych.

  * Na dzień wydania obwieszczenia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 52 zł.

  pdfObwieszczenie