Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla produktu rozliczeniowego:

 • Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką (rozpoznanie zasadnicze ICD10: R40.2)
 • Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie dzieci ze śpiączką i leczenie dorosłych chorych ze śpiączką.

  Ponadto Prezes Agencji w ślad za Radą rekomenduje:

 • Utworzenie wiarygodnej skali rokowniczej w celu włączania do programu pacjentów rokujących wybudzenie.
 • Precyzyjne ustalenie składu zespołu kwalifikacyjnego (nie terapeutycznego – opisanego w programie).
 • Zebranie danych nt. liczby pacjentów kwalifikujących się do programu od świadczeniodawców.
 • Oddzielne finansowanie badań kwalifikujących w odpowiednich oddziałach szpitalnych.
 • Zbudowanie modelu jednostki optymalnej realizującej świadczenie.
 • Rozliczanie toksyny botulinowej, jako świadczenia do sumowania, na podstawie faktycznego zużycia.
 • Dostosowanie liczby świadczeniodawców realizujących program do liczby pacjentów kwalifikowanych do programu.
 • pdfObwieszczenie