Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – przetoczenie limfocytów dawcy./

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla produktów rozliczeniowych:

  • Przetoczenie limfocytów dawcy.
  • Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.*

    Jednocześnie Prezes Agencji w ślad za Radą ds. Taryfikacji rekomenduje:

  • przeprowadzenie analizy kosztów po roku funkcjonowania ww. mechanizmu finansowania;
  • raportowanie danych kosztowych w ramach ww. specyfikacji kosztowej zgodnie z zachowaniem kategorii określonych w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. 2015 r., poz. 793 z późn. zm.);
  • rozpoczęcie prac mających na celu upowszechnienie przeszczepów rodzinnych.
  • * Na dzień wydania obwieszczenia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 52 zł.

    pdfObwieszczenie