Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – pobranie nerki od dawcy żywego.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla produktów rozliczeniowych:

 • Pobranie nerki od dawcy żywego metodą otwartą;
 • Pobranie nerki od dawcy żywego laparoskopowo.
 • Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.*

  Jednocześnie Prezes Agencji w ślad za Radą ds. Taryfikacji rekomenduje:

 • realizację przez Ministra Zdrowia, przy użyciu środków masowego przekazu, programu edukacyjnego dla ogółu społeczeństwa, dotyczącego przeszczepów od żywych dawców, ze wskazaniem korzyści płynących z procedur małoinwazyjnych,
 • wykonywanie pobrań nerki preferowaną metodą laparoskopową (małoinwazyjną) powinno być finansowane ze środków publicznych jedynie w ośrodkach posiadających udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu takich zabiegów,
 • monitorowanie liczby pobrań po wprowadzeniu nowych taryf, aby ocenić słuszność zastosowanej w tym przypadku metody podażowo-popytowej.
 • * Na dzień wydania obwieszczenia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 52 zł.

  pdfObwieszczenie