Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych – przeszczepienie komórek przytarczyc.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla produktów rozliczeniowych:

  • Przeszczepienie komórek przytarczyc.
  • Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.*

    Jednocześnie Prezes Agencji w ślad za Radą ds. Taryfikacji rekomenduje:

  • rozważenie opracowania wzorcowego modelu w/w procedury dla przeprowadzenia jej powtórnej wyceny, przy jednoczesnym podjęciu prac dotyczących innych świadczeń w zakresie transplantologii.
  • * Na dzień wydania obwieszczenia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 52 zł.

    pdfObwieszczenie