Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – zachowawcze leczenie szpitalne dzieci.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla produktów rozliczeniowych:

 • P01 - Astma lub trudności w oddychaniu;
 • P03 - Choroby górnego odcinka dróg oddechowych;
 • P04 - Choroby dolnych dróg oddechowych;
 • P05 - Główne infekcje (w tym choroby immunologiczne);
 • P06 - Mniejsze infekcje (w tym choroby immunologiczne);
 • P07 - Nowotwory;
 • P08 - Drgawki gorączkowe;
 • P09 - Choroby układu nerwowego;
 • P10 - Choroby endokrynologiczne (bez cukrzycy);
 • P11 - Poważne choroby żołądkowo-jelitowe i metaboliczne;
 • P12 - Inne zaburzenia żołądkowo-jelitowe i metaboliczne;
 • P13 - Alergie;
 • P14 - Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu;
 • P15 - Zaburzenia zachowania;
 • P16 - Poważne schorzenia uwarunkowane genetycznie i inne choroby wrodzone;
 • P17 - Choroby układu moczowo – płciowego;
 • P18 - Choroby nerek z niewydolnością nerkową;
 • P19 - Choroby krwi;
 • P20 - Choroby skóry, układu mięśniowo-kostnego lub tkanki łącznej;
 • P21 - Choroby układu krążenia;
 • P22 - Infekcyjne i nieinfekcyjne zapalenie żołądka i jelit;
 • P23 - Padaczka;
 • P24 - Cukrzyca;
 • P25 - Uraz głowy z urazem mózgu;
 • P26 - Leczenie nowotworów z pw > 7 dni;
 • P27 - Guzy lite układu nerwowego;
 • P28 - Guzy lite narządów, tkanek i innych układów;
 • P29 - Bóle głowy - diagnostyka i leczenie > 3 dni.
 • Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.*

  Jednocześnie Prezes Agencji w ślad za Radą ds. Taryfikacji rekomenduje:

 • podjęcie, przy udziale ekspertów, pilnych prac nad przebudową obecnych grup sekcji P, umożliwiających właściwą klasyfikację wykonywanych świadczeń i dostosowujących ich wycenę do realnie ponoszonych kosztów;
 • wprowadzenie dla oddziałów ogólnopediatrycznych poziomów referencyjnych i uwzględnienie w nowo konstruowanych taryfach kosztów wynikających ze standardu zatrudnienia i wyposażenia;
 • rozważenie dostosowania liczby i rozmieszczenia oddziałów ogólnopediatrycznych oraz specjalistycznych oddziałów dla dzieci do wskaźników geograficznych i populacyjnych.
 • * Na dzień wydania obwieszczenia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 52 zł.

  pdfObwieszczenie