Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – leczenie hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla produktów rozliczeniowych:

 • S11 - Okołourazowe lub okołozabiegowe leczenie skaz krwotocznych
 • S12 - Okołourazowe leczenie skaz krwotocznych
 • S13 - Skazy krwotoczne - kompleksowa ocena stanu zdrowia > 1 dnia
 • S14 - Skazy krwotoczne - kompleksowa diagnostyka > 1 dnia
 • S15 - Skazy krwotoczne - rozszerzona ocena stanu zdrowia < 2 dni
 • S16 - Skazy krwotoczne - ocena stanu zdrowia < 2 dni
 • Opieka okołooperacyjna nad pacjentem chorym na hemofilię – I poziom
 • Opieka okołooperacyjna nad pacjentem chorym na hemofilię – II poziom.
 • Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.*

  Ponadto Prezes Agencji w ślad za Radą ds. Taryfikacji rekomenduje stworzenie produktu do sumowania dotyczącego badań genetycznych na wzór stosowanego w chorobach nowotworowych.

  * Na dzień wydania obwieszczenia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 52 zł.

  pdfObwieszczenie