Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – zabiegi rekonstrukcyjne deformacji układu kostno-stawowego u dzieci.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla produktów rozliczeniowych:

  • H92 – Zabiegi rekonstrukcyjne deformacji układu kostno-stawowego < 18 r.ż.
  • Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.*

    Ponadto Prezes Agencji w ślad za Radą ds. Taryfikacji rekomenduje dostosowanie liczby ośrodków realizujących przedmiotowe świadczenia do rzeczywistych potrzeb w sposób, który zapewni realizację świadczeń przez jednostki o największym doświadczeniu i optymalnym wyposażeniu dla tego rodzaju świadczeń.

    * Na dzień wydania obwieszczenia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 52 zł.

    pdfObwieszczenie