Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – leczenie złamań i zwichnięć

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla produktów rozliczeniowych:

 • H60 Rekonstrukcja złamań w obrębie miednicy z powikłaniami i chorobami współistniejącymi
 • H61 Rekonstrukcja złamań w obrębie miednicy bez powikłań i chorób współistniejących
 • H62E Złamania lub zwichnięcia w obrębie miednicy lub kończyny dolnej > 65 r.ż.
 • H62F Złamania lub zwichnięcia w obrębie miednicy lub kończyny dolnej < 66 r.ż.
 • H63 Złamania lub zwichnięcia w obrębie kończyny górnej
 • H64 Mniejsze złamania lub zwichnięcia
 • Czynnościowe leczenie złamań kości długich, stawowych, miednicy, kręgosłupa
 • Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.*

  * Na dzień wydania obwieszczenia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 1 zł.

  pdfObwieszczenie