Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego lub tkanek miękkich

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla produktów rozliczeniowych:

 • H81 Kompleksowe zabiegi w chorobach infekcyjnych, nowotworowych kości, stawów, tkanki łącznej > 10 dni
 • H82 Duże zabiegi w chorobach infekcyjnych, nowotworowych kości, stawów, tkanki łącznej
 • H83 Średnie zabiegi na tkankach miękkich
 • H84 Mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego lub tkanek miękkich
 • Artrotomie w chorobach infekcyjnych, nowotworowych kości, stawów, tkanki łącznej
 • Zabiegi związane z przeszczepami skóry
 • Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.*

  * Na dzień wydania obwieszczenia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 1 zł.

  pdfObwieszczenie