Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z 28 maja 2018 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obejmujących przezskórne interwencje w zakresie serca.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obejmujących przezskórne interwencje w zakresie serca.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla Świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obejmujące przezskórne interwencje w zakresie serca:

• E21 Przezskórne zamknięcie nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych i zewnątrzsercowych > 17 r.ż.
• E22 Przezskórne walwuloplastyki > 65 r.ż.
• E22 Przezskórne walwuloplastyki > 17 r.ż. i < 66 r.ż.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach z rodzaju leczenie szpitalne (wartość 1 pkt przyjęto na poziomie 1 PLN).

Z uwagi na pozostawienie taryf na obecnym poziomie, ewentualny wzrost wydatków Narodowego Propozycja utrzymania wycen na poziomie obecnie obowiązujących, zgodnie z załącznikiem 1a Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, nie wpłynie na prognozowaną wartość wydatków płatnika publicznego na przedmiotowe świadczenia. Ewentualny wzrost wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 r. może wynikać jedynie ze zmian w liczbie i rodzaju rozliczanych grup E21-E22.

Należy także zwrócić uwagę na konieczność maksymalnego zwiększenia dostępności do ww. świadczeń, co wpłynie na skrócenie okresu oczekiwania na zabiegi. Z tego powodu zasadne jest pozostawienie taryfy na dotychczasowym poziomie, co może powinno przyczynić się do zwiększenia podaży świadczeń w tym zakresie.

pdfObwieszczenie