Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego: Leczenie niewydolności oddychania przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) > 17 r.ż.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego: Leczenie niewydolności oddychania przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) > 17 r.ż.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla Świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obejmujące nieinwazyjną wentylację mechaniczną (NIV):

  • D45 Leczenie niewydolności oddychania przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) > 17 r.ż.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach z rodzaju leczenie szpitalne.

pdfObwieszczenie