Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: Hemodiafiltracja (HDF).

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: Hemodiafiltracja (HDF).

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla Świadczeń gwarantowanych - Hemodiafiltracja (HDF):

  • Hemodiafiltracja (HDF).

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach z rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane.

pdfObwieszczenie