Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: diagnostyka cukrzycy monogenowej.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: diagnostyka cukrzycy monogenowej.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla Świadczeń gwarantowanych - Diagnostyka cukrzycy monogenowej:

  • Diagnostyka cukrzycy monogenowej – badania genetyczne,
  • Cukrzyca Monogenowa – korekta terapii – specjalistyczna porada diabetologiczna.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach z rodzaju świadczeń odrębnie kontraktowanych oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

pdfObwieszczenie