Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego: Leczenie melfalanem podanym dotętniczo we wskazaniu nowotwór złośliwy oka (siatkówczak) ICD-10: C69.2.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego: Leczenie melfalanem podanym dotętniczo we wskazaniu nowotwór złośliwy oka (siatkówczak) ICD-10: C69.2.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczeń gwarantowanych:

  • Leczenie melfalanem podanym dotętniczo we wskazaniu nowotwór złośliwy oka (siatkówczak) ICD-10: C69.2:
    - Leczenie melfalanem siatkówczaka oka.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach z rodzaju leczenie szpitalne.

pdfObwieszczenie